26,5000 zł
-1,30% -0,3500 zł
Bloober Team SA (BLO)

Akcjonariat - BLOOBER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 514 591 779 Liczba dużych akcjonariuszy: 4
Liczba akcji: 19 309 260 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 173 456
Liczba głosów na WZA: 19 309 260 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 47,51%
Kapitał akcyjny: 193 092,60 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 9 173 456
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 47,51%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 52,49%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Tencent Holdings Ltd. poprzez Serene Century Ltd. 3 881 885 (20,10%) 3 881 885 (20,10%) 2021-10-06 -
Babieno Piotr ZWZ 2 735 667 (14,16%) 2 735 667 (14,16%) 2023-06-13 -
porozumienie akcjonariuszy Bloober Team SA Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł Molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak 1 581 250 (8,18%) 1 581 250 (8,18%) 2020-12-17 -
Esaliens TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 974 654 (5,04%) 974 654 (5,04%) 2023-10-24 ZRW, RMK, ALL, 11B, INK, RBW, SNK

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-02-04 1 020 000
102 000,00
0,10 0,10 1 020 000
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-16
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-22 88 789
0,10 1 108 789
110 878,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-04-14 222 000
0,10 1 330 789
133 078,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-26
seria D - subskrypcja publiczna 2015-02-09 436 510
10 476 240,00
0,10 24,00 1 767 299
176 729,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-23
split 1:10 2020-12-08
0,01 17 672 990
176 729,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-18
2021-03-18
seria E - subskrypcja prywatna 2021-10-19 1 636 270
10 963 009,00
0,01 6,70 19 309 260
193 092,60
KDPW:
KRS:
GPW:

2022-04-26

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bloober Team SA 0 (-176 499) 0,00 (-0,99) 0 (-176 499) 0,00 2022-03-29
Tencent Holdings Ltd. poprzez Serene Century Ltd. 3 881 885 21,96 3 881 885 21,96 2021-10-06
Tencent Holdings Ltd. poprzez Serene Century Ltd. 3 881 885 21,96 3 881 885 21,96 2021-10-06
Tencent Holdings Ltd. poprzez Serene Century Ltd. 3 881 885 21,96 3 881 885 21,96 2021-10-06
Serene Century Ltd. 3 881 885 21,96 3 881 885 21,96 2021-10-06
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 0 (-423 983) 0,00 (-23,99) 0 (-423 983) 0,00 (-23,99) 2021-10-06
Bloober Team SA 176 499 (2 879) 0,99 (0,01) 176 499 (2 879) 0,00 2021-09-28
Bloober Team SA 173 620 (6 101) 0,98 (0,04) 173 620 (6 101) 0,00 2021-09-27
Bloober Team SA 167 519 (5 844) 0,94 (0,03) 167 519 (5 844) 0,00 2021-09-24
Bloober Team SA 161 675 (3 906) 0,91 (0,02) 161 675 (3 906) 0,00 2021-09-23
Bloober Team SA 157 769 (3 756) 0,89 (0,02) 157 769 (3 756) 0,00 2021-09-22
Bloober Team SA 154 013 (3 034) 0,87 (0,02) 154 013 (3 034) 0,00 2021-09-21
Bloober Team SA 150 979 (3 090) 0,85 (0,02) 150 979 (3 090) 0,00 2021-09-20
Bloober Team SA 147 889 (2 840) 0,83 (0,01) 147 889 (2 840) 0,00 2021-09-17
Bloober Team SA 145 049 (2 820) 0,82 (0,02) 145 049 (2 820) 0,00 2021-09-16
Bloober Team SA 142 229 (2 380) 0,80 (0,01) 142 229 (2 380) 0,00 2021-09-15
Bloober Team SA 139 849 (2 250) 0,79 (0,02) 139 849 (2 250) 0,00 2021-09-14
Bloober Team SA 137 599 (2 400) 0,77 (0,01) 137 599 (2 400) 0,00 2021-09-13
Bloober Team SA 135 199 (2 400) 0,76 (0,01) 135 199 (2 400) 0,00 2021-09-10
Bloober Team SA 132 799 (2 289) 0,75 (0,02) 132 799 (2 289) 0,00 2021-09-09
Bloober Team SA 130 510 (2 270) 0,73 (0,01) 130 510 (2 270) 0,00 2021-09-08
Bloober Team SA 128 240 (2 390) 0,72 (0,01) 128 240 (2 390) 0,00 2021-09-07
Bloober Team SA 125 850 (2 790) 0,71 (0,02) 125 850 (2 790) 0,00 2021-09-06
Bloober Team SA 123 060 (3 015) 0,69 (0,02) 123 060 (3 015) 0,00 2021-09-03
Bloober Team SA 120 045 (3 013) 0,67 (0,01) 120 045 (3 013) 0,00 2021-09-02
Bloober Team SA 117 032 (3 530) 0,66 (0,02) 117 032 (3 530) 0,00 2021-09-01
Bloober Team SA 113 502 (3 450) 0,64 (0,02) 113 502 (3 450) 0,00 2021-08-31
Bloober Team SA 110 052 (3 200) 0,62 (0,02) 110 052 (3 200) 0,00 2021-08-30
Bloober Team SA 106 852 (434) 0,60 106 852 (434) 0,00 2021-08-27
Bloober Team SA 106 418 (741) 0,60 (0,01) 106 418 (741) 0,00 2021-08-26
Bloober Team SA 105 677 (1 000) 0,59 105 677 (1 000) 0,00 2021-08-25
Bloober Team SA 104 677 (654) 0,59 (0,01) 104 677 (654) 0,00 2021-08-24
Bloober Team SA 104 023 (1 553) 0,58 (0,01) 104 023 (1 553) 0,00 2021-08-23
Bloober Team SA 102 470 (637) 0,57 102 470 (637) 0,00 2021-08-20
Bloober Team SA 101 833 (2 316) 0,57 (0,01) 101 833 (2 316) 0,00 2021-08-19
Bloober Team SA 99 517 (855) 0,56 (0,01) 99 517 (855) 0,00 2021-08-18
Bloober Team SA 98 662 (3 210) 0,55 (0,01) 98 662 (3 210) 0,00 2021-08-17
Bloober Team SA 95 452 (3 200) 0,54 (0,02) 95 452 (3 200) 0,00 2021-08-16
Bloober Team SA 92 252 (1 000) 0,52 (0,01) 92 252 (1 000) 0,00 2021-08-13
Bloober Team SA 91 252 (1 490) 0,51 (0,01) 91 252 (1 490) 0,00 2021-08-12
Bloober Team SA 89 762 (1 898) 0,50 (0,01) 89 762 (1 898) 0,00 2021-08-11
Bloober Team SA 87 864 (3 500) 0,49 (0,02) 87 864 (3 500) 0,00 2021-08-10
Bloober Team SA 84 364 (3 100) 0,47 (0,02) 84 364 (3 100) 0,00 2021-08-09
Bloober Team SA 81 264 (2 989) 0,45 (0,01) 81 264 (2 989) 0,00 2021-08-06
Bloober Team SA 78 275 (2 900) 0,44 (0,02) 78 275 (2 900) 0,00 2021-08-05
Bloober Team SA 75 375 (1 900) 0,42 (0,01) 75 375 (1 900) 0,00 2021-08-04
Bloober Team SA 73 475 (2 700) 0,41 (0,01) 73 475 (2 700) 0,00 2021-08-03
Bloober Team SA 70 775 (2 600) 0,40 (0,02) 70 775 (2 600) 0,00 2021-08-02
Bloober Team SA 68 175 (2 594) 0,38 (0,01) 68 175 (2 594) 0,00 2021-07-30
Bloober Team SA 65 581 (1 731) 0,37 (0,01) 65 581 (1 731) 0,00 2021-07-29
Bloober Team SA 63 850 (1 911) 0,36 (0,01) 63 850 (1 911) 0,00 2021-07-28
Bloober Team SA 61 939 (859) 0,35 (0,01) 61 939 (859) 0,00 2021-07-27
Bloober Team SA 61 080 (500) 0,34 61 080 (500) 0,00 2021-07-26
Bloober Team SA 60 580 (1 168) 0,34 (0,01) 60 580 (1 168) 0,00 2021-07-23
Bloober Team SA 59 412 (2 328) 0,33 (0,01) 59 412 (2 328) 0,00 2021-07-22
Bloober Team SA 57 084 (3 613) 0,32 (0,02) 57 084 (3 613) 0,00 2021-07-21
Bloober Team SA 53 471 (3 352) 0,30 (0,02) 53 471 (3 352) 0,00 2021-07-20
Bloober Team SA 50 119 (-2 071) 0,28 (-0,01) 50 119 (-2 071) 0,00 2021-07-19
Bloober Team SA 52 190 (-173 961) 0,29 (-0,98) 52 190 (-173 961) 0,00 2021-07-19
Bloober Team SA 226 151 (2 000) 1,27 (0,01) 226 151 (2 000) 0,00 2021-07-15
Bloober Team SA 224 151 (4 623) 1,26 (0,02) 224 151 (4 623) 0,00 2021-07-14
Bloober Team SA 219 528 (215 378) 1,24 (1,01) 219 528 (215 378) 0,00 2021-07-13
Bloober Team SA 4 150 (-37 350) 0,23 4 150 (-37 350) 0,00 2021-03-15
Bloober Team SA 41 500 (19 654) 0,23 (-1,00) 41 500 (19 654) 0,00 2021-03-15
Bloober Team SA 21 846 (400) 1,23 (0,02) 21 846 (400) 0,00 2021-02-05
Bloober Team SA 21 446 (570) 1,21 (0,03) 21 446 (570) 0,00 2021-02-04
Bloober Team SA 20 876 (1 150) 1,18 (0,07) 20 876 (1 150) 0,00 2021-02-03
Bloober Team SA 19 726 (650) 1,11 (0,04) 19 726 (650) 0,00 2021-02-02
Bloober Team SA 19 076 (1 100) 1,07 (0,06) 19 076 (1 100) 0,00 2021-02-01
Bloober Team SA 17 976 (17 586) 1,01 (0,99) 17 976 (17 586) 0,00 2020-12-30
Bloober Team SA 390 (-17 486) 0,02 (-0,99) 390 (-17 486) 0,00 2020-12-29
Bloober Team SA 17 876 (16 811) 1,01 (0,95) 17 876 (16 811) 0,00 2020-12-29
Bloober Team SA 1 065 (-3 650) 0,06 (-0,20) 1 065 (-3 650) 0,00 2020-12-28
Bloober Team SA 4 715 (635) 0,26 (0,03) 4 715 (635) 0,00 2020-12-22
Bloober Team SA 4 080 (-12 981) 0,23 (-0,73) 4 080 (-12 981) 0,00 2020-12-21
Bloober Team SA 17 061 (1 314) 0,96 (0,07) 17 061 (1 314) 0,00 2020-12-21
Bloober Team SA 15 747 (1 734) 0,89 (0,10) 15 747 (1 734) 0,00 2020-12-18
porozumienie akcjonariuszy Bloober Team SA Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł Molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak 1 581 250 (1 423 125) 8,94 1 581 250 (1 423 125) 8,94 2020-12-17
porozumienie akcjonariuszy Bloober Team SA Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak 158 125 (-1 423 125) 8,94 158 125 (-1 423 125) 8,94 2020-12-17
porozumienie akcjonariuszy Bloober Team SA Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł Molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak 1 581 250 8,94 1 581 250 8,94 2020-12-17
porozumienie akcjonariuszy Bloober Team SA Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł Molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak 1 581 250 8,94 1 581 250 8,94 2020-12-17
Bloober Team SA 14 013 (1 558) 0,79 (0,09) 14 013 (1 558) 0,00 2020-12-17
Bloober Team SA 12 455 (405) 0,70 (0,02) 12 455 (405) 0,00 2020-12-16
Bloober Team SA 12 050 (340) 0,68 (0,02) 12 050 (340) 0,00 2020-12-15
Bloober Team SA 11 710 (1 000) 0,66 (0,06) 11 710 (1 000) 0,00 2020-12-14
Bloober Team SA 10 710 (500) 0,60 (0,03) 10 710 (500) 0,00 2020-12-10
Bloober Team SA 10 210 (440) 0,57 (0,02) 10 210 (440) 0,00 2020-12-08
Bloober Team SA 9 770 (500) 0,55 (0,03) 9 770 (500) 0,00 2020-12-07
Bloober Team SA 9 270 (500) 0,52 (0,03) 9 270 (500) 0,00 2020-12-04
Bloober Team SA 8 770 (500) 0,49 (0,03) 8 770 (500) 0,00 2020-12-03
Bloober Team SA 8 270 (220) 0,46 (0,01) 8 270 (220) 0,00 2020-12-02
Bloober Team SA 8 050 (250) 0,45 (0,01) 8 050 (250) 0,00 2020-12-01
Bloober Team SA 7 800 (300) 0,44 (0,02) 7 800 (300) 0,00 2020-11-30
Bloober Team SA 7 500 (220) 0,42 (0,01) 7 500 (220) 0,00 2020-11-27
Bloober Team SA 7 280 (95) 0,41 (0,01) 7 280 (95) 0,00 2020-11-26
Bloober Team SA 7 185 (100) 0,40 7 185 (100) 0,00 2020-11-25
Bloober Team SA 7 085 (100) 0,40 (0,01) 7 085 (100) 0,00 2020-11-24
Bloober Team SA 6 985 (100) 0,39 (0,01) 6 985 (100) 0,00 2020-11-23
Bloober Team SA 6 885 (100) 0,38 6 885 (100) 0,00 2020-11-20
Bloober Team SA 6 785 (100) 0,38 (0,01) 6 785 (100) 0,00 2020-11-19
Bloober Team SA 6 685 (80) 0,37 6 685 (80) 0,00 2020-11-18
Bloober Team SA 6 605 (100) 0,37 (0,01) 6 605 (100) 0,00 2020-11-17
Bloober Team SA 6 505 (80) 0,36 6 505 (80) 0,00 2020-11-16
Bloober Team SA 6 425 (100) 0,36 (0,01) 6 425 (100) 0,00 2020-11-13
Bloober Team SA 6 325 (90) 0,35 6 325 (90) 0,00 2020-11-12
Bloober Team SA 6 235 (70) 0,35 (0,01) 6 235 (70) 0,00 2020-11-10
Bloober Team SA 6 165 (110) 0,34 6 165 (110) 0,00 2020-11-09
Bloober Team SA 6 055 (100) 0,34 (0,01) 6 055 (100) 0,00 2020-11-06
Bloober Team SA 5 955 (90) 0,33 5 955 (90) 0,00 2020-11-05
Bloober Team SA 5 865 (175) 0,33 (0,01) 5 865 (175) 0,00 2020-11-04
Bloober Team SA 5 690 (200) 0,32 (0,01) 5 690 (200) 0,00 2020-11-03
Bloober Team SA 5 490 (100) 0,31 (0,01) 5 490 (100) 0,00 2020-11-02
Bloober Team SA 5 390 (155) 0,30 (0,01) 5 390 (155) 0,00 2020-10-30
Bloober Team SA 5 235 (220) 0,29 (0,01) 5 235 (220) 0,00 2020-10-29
Bloober Team SA 5 015 (725) 0,28 (0,04) 5 015 (725) 0,00 2020-10-28
Bloober Team SA 4 290 (300) 0,24 (0,02) 4 290 (300) 0,00 2020-10-27
Bloober Team SA 3 990 (450) 0,22 (0,02) 3 990 (450) 0,00 2020-10-26
Bloober Team SA 3 540 (380) 0,20 (0,03) 3 540 (380) 0,00 2020-10-23
Bloober Team SA 3 160 (452) 0,17 (0,02) 3 160 (452) 0,00 2020-10-22
Bloober Team SA 2 708 (741) 0,15 (0,04) 2 708 (741) 0,00 2020-10-21
Bloober Team SA 1 967 (230) 0,11 (0,02) 1 967 (230) 0,00 2020-10-19
Bloober Team SA 1 737 (450) 0,09 (0,02) 1 737 (450) 0,00 2020-10-16
Bloober Team SA 1 287 (529) 0,07 (0,03) 1 287 (529) 0,00 2020-10-15
Bloober Team SA 758 (-1 820) 0,04 (-0,10) 758 (-1 820) 0,00 2020-10-13
Bloober Team SA 2 578 0,14 2 578 0,00 2020-10-13
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 (-3 815 847) 23,99 423 983 (-3 815 847) 23,99 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 239 830 (3 879 278) 23,99 (3,59) 4 239 830 (3 879 278) 23,99 (3,59) 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 360 552 (27 481) 20,40 (1,56) 360 552 (27 481) 20,40 (1,56) 2020-03-09
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 333 071 (87 715) 18,84 (4,96) 333 071 (87 715) 18,84 (4,96) 2019-11-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 245 356 (61 379) 13,88 (3,47) 245 356 (61 379) 13,88 (3,47) 2019-11-06
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 183 977 (90 143) 10,41 (5,11) 183 977 (90 143) 10,41 (5,11) 2019-09-13
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 93 834 5,30 93 834 5,30 2019-07-15
TFI PZU SA NWZ 85 283 4,82 85 283 4,82 2018-08-02
TFI PZU SA portfele 85 283 (-90 746) 4,82 (-5,14) 85 283 (-90 746) 4,82 (-5,14) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 23 985 1,35 23 985 1,35 2018-06-30
Babieno Piotr 200 000 (-1 800 000) 11,31 200 000 (-1 800 000) 11,31 2018-05-11
Babieno Piotr 2 000 000 11,31 2 000 000 11,31 2018-05-11
Babieno Piotr 2 000 000 11,31 2 000 000 11,31 2018-05-11
Babieno Piotr 2 000 000 (1 710 000) 11,31 (-5,09) 2 000 000 (1 710 000) 11,31 (-5,09) 2018-05-11
TFI PZU SA NWZ 176 029 (39 251) 9,96 (2,23) 176 029 (39 251) 9,96 (2,23) 2017-05-04
TFI PZU SA ZWZ 136 778 (42 141) 7,73 (2,38) 136 778 (42 141) 7,73 (2,38) 2016-06-30
Babieno Piotr 290 000 (-63 380) 16,40 (-10,15) 290 000 (-63 380) 16,40 (-10,15) 2016-02-26
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 85 669 (-22 103) 4,84 (-1,25) 85 669 (-22 103) 4,84 (-1,25) 2016-01-22
TFI PZU SA 94 637 5,35 94 637 5,35 2015-11-02
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 0 (-125 224) 0,00 (-7,08) 0 (-125 224) 0,00 (-7,08) 2015-10-27
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 125 224 (-180 976) 7,08 (-10,24) 125 224 (-180 976) 7,08 (-10,24) 2015-04-17
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 107 772 6,09 107 772 6,09 2015-04-13
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 306 200 (-22 205) 17,32 (-7,35) 306 200 (-22 205) 17,32 (-7,35) 2015-03-24
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 328 405 24,67 (6,09) 328 405 24,67 (6,09) 2014-12-16
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 328 405 18,58 328 405 18,58 2014-12-16
TFI Allianz Polska SA przez Allianz FIO 58 055 (-10 949) 4,36 (-0,82) 58 055 (-10 949) 4,36 (-0,82) 2013-09-27
TFI Allianz Polska SA przez Allianz FIO 69 004 (4 004) 5,18 (0,30) 69 004 (4 004) 5,18 (0,30) 2011-07-06
TFI Allianz Polska SA przez Allianz FIO 65 000 4,88 65 000 4,88 2011-07-05
Satus 354 752 26,65 354 752 26,65 2011-06-15
Bielatowicz Piotr 80 020 6,01 (1,49) 80 020 6,01 (1,49) 2011-06-15
Bielatowicz Piotr 80 020 4,52 80 020 4,52 2011-06-15
Babieno Piotr 353 380 26,55 (6,56) 353 380 26,55 (6,56) 2011-06-15
Babieno Piotr 353 380 19,99 353 380 19,99 2011-06-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-03-17 Split 1:10
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.