20,1500 zł
0,75% 0,1500 zł
Bloober Team SA (BLO)

Akcjonariat - BLOOBER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 353 459 800 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 17 672 990 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 821 080
Liczba głosów na WZA: 17 672 990 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,25%
Kapitał akcyjny: 176 729,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 7 821 080
Cena nominalna akcji: 0,01 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 44,25%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 55,75%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 4 239 830 (23,99%) 4 239 830 (24,00%) 2020-03-18 ELZ, CIG, XTP, OPN, LRQ, CHP, CMP, OVI, TOW
Babieno Piotr 2 000 000 (11,32%) 2 000 000 (11,32%) 2018-05-11 -
porozumienie akcjonariuszy Bloober Team SA Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak 1 581 250 (8,94%) 1 581 250 (8,94%) 2020-12-17 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-02-04 1 020 000
102 000,00
0,10 0,10 1 020 000
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-16
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-22 88 789
0,10 1 108 789
110 878,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-04-14 222 000
0,10 1 330 789
133 078,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-26
seria D - subskrypcja publiczna 2015-02-09 436 510
10 476 240,00
0,10 24,00 1 767 299
176 729,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-23
split 1:10 2020-12-08
0,01 17 672 990
176 729,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2021-02-18
2021-03-18

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bloober Team SA 4 150 (-17 696) 0,23 (-1,01) 4 150 (-17 696) 0,00 2021-03-15
Bloober Team SA 21 846 (400) 1,24 (0,03) 21 846 (400) 0,00 2021-02-05
Bloober Team SA 21 446 (570) 1,21 (0,03) 21 446 (570) 0,00 2021-02-04
Bloober Team SA 20 876 (1 150) 1,18 (0,06) 20 876 (1 150) 0,00 2021-02-03
Bloober Team SA 19 726 (650) 1,12 (0,04) 19 726 (650) 0,00 2021-02-02
Bloober Team SA 19 076 (1 100) 1,08 (0,06) 19 076 (1 100) 0,00 2021-02-01
Bloober Team SA 17 976 (17 586) 1,02 (1,00) 17 976 (17 586) 0,00 2020-12-30
Bloober Team SA 390 (-17 486) 0,02 (-0,99) 390 (-17 486) 0,00 2020-12-29
Bloober Team SA 17 876 (16 811) 1,01 (0,95) 17 876 (16 811) 0,00 2020-12-29
Bloober Team SA 1 065 (-3 650) 0,06 (-0,21) 1 065 (-3 650) 0,00 2020-12-28
Bloober Team SA 4 715 (-12 346) 0,27 (-0,70) 4 715 (-12 346) 0,00 2020-12-22
Bloober Team SA 17 061 (12 981) 0,97 (0,74) 17 061 (12 981) 0,00 2020-12-21
Bloober Team SA 4 080 (-11 667) 0,23 (-0,66) 4 080 (-11 667) 0,00 2020-12-21
Bloober Team SA 15 747 (1 734) 0,89 (0,10) 15 747 (1 734) 0,00 2020-12-18
porozumienie akcjonariuszy Bloober Team SA Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak 158 125 8,95 158 125 9,01 (-0,02) 2020-12-17
porozumienie akcjonariuszy Bloober Team SA Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak 158 125 8,95 158 125 9,03 (-0,01) 2020-12-17
porozumienie akcjonariuszy Bloober Team SA Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak 158 125 8,95 (0,01) 158 125 9,04 (0,07) 2020-12-17
porozumienie akcjonariuszy Bloober Team SA Zbigniew Kuc, Stanisław Kowalczyk, Dariusz Wazia, Paweł molis, Daniel Guzik, Rafał Gaj, Krzysztof Mielczarek, Marzena Ulman, Jarosław Pietrzak 158 125 8,94 158 125 8,97 2020-12-17
Bloober Team SA 14 013 (1 558) 0,79 (0,09) 14 013 (1 558) 0,00 2020-12-17
Bloober Team SA 12 455 (405) 0,70 (0,02) 12 455 (405) 0,00 2020-12-16
Bloober Team SA 12 050 (340) 0,68 (0,02) 12 050 (340) 0,00 2020-12-15
Bloober Team SA 11 710 (1 000) 0,66 (0,05) 11 710 (1 000) 0,00 2020-12-14
Bloober Team SA 10 710 (500) 0,61 (0,03) 10 710 (500) 0,00 2020-12-10
Bloober Team SA 10 210 (440) 0,58 (0,03) 10 210 (440) 0,00 2020-12-08
Bloober Team SA 9 770 (500) 0,55 (0,03) 9 770 (500) 0,00 2020-12-07
Bloober Team SA 9 270 (500) 0,52 (0,02) 9 270 (500) 0,00 2020-12-04
Bloober Team SA 8 770 (500) 0,50 (0,03) 8 770 (500) 0,00 2020-12-03
Bloober Team SA 8 270 (220) 0,47 (0,01) 8 270 (220) 0,00 2020-12-02
Bloober Team SA 8 050 (250) 0,46 (0,02) 8 050 (250) 0,00 2020-12-01
Bloober Team SA 7 800 (300) 0,44 (0,02) 7 800 (300) 0,00 2020-11-30
Bloober Team SA 7 500 (220) 0,42 (0,01) 7 500 (220) 0,00 2020-11-27
Bloober Team SA 7 280 (95) 0,41 7 280 (95) 0,00 2020-11-26
Bloober Team SA 7 185 (100) 0,41 (0,01) 7 185 (100) 0,00 2020-11-25
Bloober Team SA 7 085 (100) 0,40 7 085 (100) 0,00 2020-11-24
Bloober Team SA 6 985 (100) 0,40 (0,01) 6 985 (100) 0,00 2020-11-23
Bloober Team SA 6 885 (100) 0,39 (0,01) 6 885 (100) 0,00 2020-11-20
Bloober Team SA 6 785 (100) 0,38 6 785 (100) 0,00 2020-11-19
Bloober Team SA 6 685 (80) 0,38 (0,01) 6 685 (80) 0,00 2020-11-18
Bloober Team SA 6 605 (100) 0,37 6 605 (100) 0,00 2020-11-17
Bloober Team SA 6 505 (80) 0,37 (0,01) 6 505 (80) 0,00 2020-11-16
Bloober Team SA 6 425 (100) 0,36 6 425 (100) 0,00 2020-11-13
Bloober Team SA 6 325 (90) 0,36 (0,01) 6 325 (90) 0,00 2020-11-12
Bloober Team SA 6 235 (70) 0,35 6 235 (70) 0,00 2020-11-10
Bloober Team SA 6 165 (110) 0,35 (0,01) 6 165 (110) 0,00 2020-11-09
Bloober Team SA 6 055 (100) 0,34 6 055 (100) 0,00 2020-11-06
Bloober Team SA 5 955 (90) 0,34 (0,01) 5 955 (90) 0,00 2020-11-05
Bloober Team SA 5 865 (175) 0,33 (0,01) 5 865 (175) 0,00 2020-11-04
Bloober Team SA 5 690 (200) 0,32 (0,01) 5 690 (200) 0,00 2020-11-03
Bloober Team SA 5 490 (100) 0,31 5 490 (100) 0,00 2020-11-02
Bloober Team SA 5 390 (155) 0,31 (0,01) 5 390 (155) 0,00 2020-10-30
Bloober Team SA 5 235 (220) 0,30 (0,02) 5 235 (220) 0,00 2020-10-29
Bloober Team SA 5 015 (725) 0,28 (0,04) 5 015 (725) 0,00 2020-10-28
Bloober Team SA 4 290 (300) 0,24 (0,01) 4 290 (300) 0,00 2020-10-27
Bloober Team SA 3 990 (450) 0,23 (0,03) 3 990 (450) 0,00 2020-10-26
Bloober Team SA 3 540 (380) 0,20 (0,02) 3 540 (380) 0,00 2020-10-23
Bloober Team SA 3 160 (452) 0,18 (0,03) 3 160 (452) 0,00 2020-10-22
Bloober Team SA 2 708 (741) 0,15 (0,04) 2 708 (741) 0,00 2020-10-21
Bloober Team SA 1 967 (230) 0,11 (0,01) 1 967 (230) 0,00 2020-10-19
Bloober Team SA 1 737 (450) 0,10 (0,03) 1 737 (450) 0,00 2020-10-16
Bloober Team SA 1 287 (529) 0,07 (0,03) 1 287 (529) 0,00 2020-10-15
Bloober Team SA 758 (-1 820) 0,04 (-0,11) 758 (-1 820) 0,00 2020-10-13
Bloober Team SA 2 578 0,15 2 578 0,00 2020-10-13
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 23,99 423 983 24,00 (-0,03) 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 23,99 423 983 24,03 (-0,05) 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 23,99 423 983 24,08 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 23,99 423 983 24,08 (-0,01) 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 23,99 423 983 24,09 (-0,12) 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 23,99 423 983 24,21 (-0,04) 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 23,99 423 983 24,25 (0,26) 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 23,99 423 983 23,99 (-0,06) 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 (63 431) 23,99 (3,59) 423 983 (63 431) 24,05 (3,65) 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 360 552 (27 481) 20,40 (1,55) 360 552 (27 481) 20,40 (1,55) 2020-03-09
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 333 071 18,85 (0,85) 333 071 18,85 (0,85) 2019-11-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 333 071 (87 715) 18,00 (4,12) 333 071 (87 715) 18,00 (4,12) 2019-11-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 245 356 (61 379) 13,88 (3,47) 245 356 (61 379) 13,88 (3,47) 2019-11-06
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 67 537 (-105 567) 3,82 (-5,97) 67 537 (-105 567) 3,82 (-5,97) 2019-09-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 183 977 (90 143) 10,41 (5,10) 183 977 (90 143) 10,41 (5,10) 2019-09-13
MetLife TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 87 710 (-52 993) 4,96 (-3,00) 87 710 (-52 993) 4,96 (-3,00) 2019-08-28
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 93 834 5,31 93 834 5,31 2019-07-15
Millennium TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 87 779 (20 167) 4,97 (1,14) 87 779 (20 167) 4,97 (1,14) 2019-03-15
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 173 104 (9 069) 9,79 (0,51) 173 104 (9 069) 9,79 (0,51) 2018-11-13
TFI PZU SA NWZ 85 283 4,83 85 283 4,83 2018-08-02
TFI PZU SA portfele 85 283 (-90 746) 4,83 (-5,13) 85 283 (-90 746) 4,83 (-5,13) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 67 612 (-28 752) 3,83 (-1,62) 67 612 (-28 752) 3,83 (-1,62) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 23 985 1,36 23 985 1,36 2018-06-30
MetLife TFI SA ZWZ 140 703 7,96 (0,96) 140 703 7,96 (0,96) 2018-05-11
MetLife TFI SA 140 703 (-7 490) 7,00 (-1,39) 140 703 (-7 490) 7,00 (-1,39) 2018-05-11
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 164 035 (-17 898) 9,28 (-1,01) 164 035 (-17 898) 9,28 (-1,01) 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 11,32 200 000 11,34 (-0,02) 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 11,32 200 000 11,36 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 11,32 200 000 11,36 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 11,32 200 000 11,36 (-0,06) 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 11,32 200 000 11,42 (-0,02) 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 11,32 200 000 11,44 (0,12) 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 11,32 200 000 11,32 (-0,02) 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 11,32 200 000 11,34 (0,02) 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 (-90 000) 11,32 (-5,09) 200 000 (-90 000) 11,32 (-5,09) 2018-05-11
Millennium TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 96 364 5,45 96 364 5,45 2018-04-20
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 181 933 (58 043) 10,29 (3,28) 181 933 (58 043) 10,29 (3,28) 2017-06-26
TFI PZU SA NWZ 176 029 (39 251) 9,96 (2,22) 176 029 (39 251) 9,96 (2,22) 2017-05-04
TFI PZU SA ZWZ 136 778 (42 141) 7,74 (2,39) 136 778 (42 141) 7,74 (2,39) 2016-06-30
MetLife TFI SA ZWZ 148 193 (51 348) 8,39 (2,92) 148 193 (51 348) 8,39 (2,92) 2016-06-30
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 123 890 7,01 123 890 7,01 2016-02-29
Babieno Piotr 290 000 (-63 380) 16,41 (-10,14) 290 000 (-63 380) 16,41 (-10,14) 2016-02-26
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 85 669 (-22 103) 4,85 (-1,24) 85 669 (-22 103) 4,85 (-1,24) 2016-01-22
TFI PZU SA 94 637 5,35 94 637 5,35 2015-11-02
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 0 (-125 224) 0,00 (-7,08) 0 (-125 224) 0,00 (-7,08) 2015-10-27
MetLife TFI SA 96 845 5,47 96 845 5,47 2015-08-19
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 125 224 (-180 976) 7,08 (-10,24) 125 224 (-180 976) 7,08 (-10,24) 2015-04-17
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 107 772 6,09 107 772 6,09 2015-04-13
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 306 200 (-22 205) 17,32 (-7,35) 306 200 (-22 205) 17,32 (-7,35) 2015-03-24
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 328 405 24,67 (6,09) 328 405 24,67 (6,09) 2014-12-16
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 328 405 18,58 328 405 18,58 2014-12-16
TFI Allianz Polska SA przez Allianz FIO 58 055 (-10 949) 4,36 (-0,82) 58 055 (-10 949) 4,36 (-0,82) 2013-09-27
TFI Allianz Polska SA 69 004 5,18 69 004 5,18 2011-07-06
TFI Allianz Polska SA przez Allianz FIO 69 004 (4 004) 5,18 (0,30) 69 004 (4 004) 5,18 (0,30) 2011-07-06
TFI Allianz Polska SA przez Allianz FIO 65 000 4,88 65 000 4,88 2011-07-05
Satus 354 752 26,65 (0,65) 354 752 26,65 (0,65) 2011-06-15
Satus 354 752 26,00 354 752 26,00 2011-06-15
Bielatowicz Piotr 80 020 4,52 (-1,49) 80 020 4,52 (-1,49) 2011-06-15
Bielatowicz Piotr 80 020 6,01 80 020 6,01 2011-06-15
Babieno Piotr 353 380 26,55 (6,56) 353 380 26,55 (6,56) 2011-06-15
Babieno Piotr 353 380 19,99 353 380 19,99 2011-06-15

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2021-03-17 Split 1:10
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.