179,0000 zł
1,70% 3,0000 zł
Bloober Team SA (BLO)

Akcjonariat - BLOOBER

Dane ogólne

Kapitalizacja: 316 346 521 Liczba dużych akcjonariuszy: 3
Liczba akcji: 1 767 299 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 632 033
Liczba głosów na WZA: 1 767 299 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35,76%
Kapitał akcyjny: 176 729,90 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 632 033
Cena nominalna akcji: 0,10 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 35,76%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 64,24%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 (23,99%) 423 983 (24,09%) 2020-03-18 1AT, LSI, TOW, PTW, GOP, CHP, TIM, ELZ, CIG, CMP, LRQ, XTP, TOA, RLP
Babieno Piotr 200 000 (11,32%) 200 000 (11,36%) 2018-05-11 -
Bloober Team SA 8 050 (0,46%) 8 050 (0,46%) 2020-12-01 DDI

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
seria A - przekształcenie sp. z o.o. w SA 2011-02-04 1 020 000
102 000,00
0,10 0,10 1 020 000
102 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-03-16
seria B - subskrypcja prywatna 2011-03-22 88 789
0,00
0,10 0,00 1 108 789
110 878,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-04-14
seria C - subskrypcja prywatna 2011-04-14 222 000
0,00
0,10 0,00 1 330 789
133 078,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-05-26
seria D - subskrypcja publiczna 2015-02-09 436 510
10 476 240,00
0,10 24,00 1 767 299
176 729,90
KDPW:
KRS:
GPW:

2015-03-23

Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
Bloober Team SA 7 800 (300) 0,44 (0,02) 7 800 (300) 0,44 (0,01) 2020-11-30
Bloober Team SA 7 500 (220) 0,42 (0,01) 7 500 (220) 0,43 (0,02) 2020-11-27
Bloober Team SA 7 280 (95) 0,41 7 280 (95) 0,41 2020-11-26
Bloober Team SA 7 185 (100) 0,41 (0,01) 7 185 (100) 0,41 (0,01) 2020-11-25
Bloober Team SA 7 085 (100) 0,40 7 085 (100) 0,40 2020-11-24
Bloober Team SA 6 985 (100) 0,40 (0,01) 6 985 (100) 0,40 (0,01) 2020-11-23
Bloober Team SA 6 885 (100) 0,39 (0,01) 6 885 (100) 0,39 2020-11-20
Bloober Team SA 6 785 (100) 0,38 6 785 (100) 0,39 (0,01) 2020-11-19
Bloober Team SA 6 685 (80) 0,38 (0,01) 6 685 (80) 0,38 2020-11-18
Bloober Team SA 6 605 (100) 0,37 6 605 (100) 0,38 (0,01) 2020-11-17
Bloober Team SA 6 505 (80) 0,37 (0,01) 6 505 (80) 0,37 (0,01) 2020-11-16
Bloober Team SA 6 425 (100) 0,36 6 425 (100) 0,36 2020-11-13
Bloober Team SA 6 325 (90) 0,36 (0,01) 6 325 (90) 0,36 (0,01) 2020-11-12
Bloober Team SA 6 235 (70) 0,35 6 235 (70) 0,35 2020-11-10
Bloober Team SA 6 165 (110) 0,35 (0,01) 6 165 (110) 0,35 (0,01) 2020-11-09
Bloober Team SA 6 055 (100) 0,34 6 055 (100) 0,34 2020-11-06
Bloober Team SA 5 955 (90) 0,34 (0,01) 5 955 (90) 0,34 (0,01) 2020-11-05
Bloober Team SA 5 865 (175) 0,33 (0,01) 5 865 (175) 0,33 (0,01) 2020-11-04
Bloober Team SA 5 690 (200) 0,32 (0,01) 5 690 (200) 0,32 (0,01) 2020-11-03
Bloober Team SA 5 490 (100) 0,31 5 490 (100) 0,31 2020-11-02
Bloober Team SA 5 390 (155) 0,31 (0,01) 5 390 (155) 0,31 (0,01) 2020-10-30
Bloober Team SA 5 235 (220) 0,30 (0,02) 5 235 (220) 0,30 (0,02) 2020-10-29
Bloober Team SA 5 015 (725) 0,28 (0,04) 5 015 (725) 0,28 (0,04) 2020-10-28
Bloober Team SA 4 290 (300) 0,24 (0,01) 4 290 (300) 0,24 (0,01) 2020-10-27
Bloober Team SA 3 990 (450) 0,23 (0,03) 3 990 (450) 0,23 (0,03) 2020-10-26
Bloober Team SA 3 540 (380) 0,20 (0,02) 3 540 (380) 0,20 (0,02) 2020-10-23
Bloober Team SA 3 160 (452) 0,18 (0,03) 3 160 (452) 0,18 (0,03) 2020-10-22
Bloober Team SA 2 708 (741) 0,15 (0,04) 2 708 (741) 0,15 (0,04) 2020-10-21
Bloober Team SA 1 967 (230) 0,11 (0,01) 1 967 (230) 0,11 (0,01) 2020-10-19
Bloober Team SA 1 737 (450) 0,10 (0,03) 1 737 (450) 0,10 (0,03) 2020-10-16
Bloober Team SA 1 287 (529) 0,07 (0,03) 1 287 (529) 0,07 (0,03) 2020-10-15
Bloober Team SA 758 (-1 820) 0,04 (-0,11) 758 (-1 820) 0,04 (-0,11) 2020-10-13
Bloober Team SA 2 578 0,15 2 578 0,15 2020-10-13
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 23,99 423 983 24,08 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 23,99 423 983 24,08 (0,09) 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 23,99 423 983 23,99 (-0,01) 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 23,99 423 983 24,00 (-0,03) 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 423 983 (63 431) 23,99 (3,59) 423 983 (63 431) 24,03 (3,63) 2020-03-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 360 552 (27 481) 20,40 (1,55) 360 552 (27 481) 20,40 (1,55) 2020-03-09
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 333 071 18,85 (0,85) 333 071 18,85 (0,85) 2019-11-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 333 071 (87 715) 18,00 (4,12) 333 071 (87 715) 18,00 (4,12) 2019-11-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne, NWZ 245 356 (61 379) 13,88 (3,47) 245 356 (61 379) 13,88 (3,47) 2019-11-06
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 67 537 (-105 567) 3,82 (-5,97) 67 537 (-105 567) 3,82 (-5,97) 2019-09-18
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 183 977 (90 143) 10,41 (5,10) 183 977 (90 143) 10,41 (5,10) 2019-09-13
MetLife TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 87 710 (-52 993) 4,96 (-3,00) 87 710 (-52 993) 4,96 (-3,00) 2019-08-28
Rockbridge TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 93 834 5,31 93 834 5,31 2019-07-15
Millennium TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 87 779 (20 167) 4,97 (1,14) 87 779 (20 167) 4,97 (1,14) 2019-03-15
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 173 104 (9 069) 9,79 (0,51) 173 104 (9 069) 9,79 (0,51) 2018-11-13
TFI PZU SA NWZ 85 283 4,83 85 283 4,83 2018-08-02
TFI PZU SA portfele 85 283 (-90 746) 4,83 (-5,13) 85 283 (-90 746) 4,83 (-5,13) 2018-06-30
Millennium TFI SA portfele 67 612 (-28 752) 3,83 (-1,62) 67 612 (-28 752) 3,83 (-1,62) 2018-06-30
Investors TFI SA portfele 23 985 1,36 23 985 1,36 2018-06-30
MetLife TFI SA ZWZ 140 703 7,96 (0,96) 140 703 7,96 (0,96) 2018-05-11
MetLife TFI SA 140 703 (-7 490) 7,00 (-1,39) 140 703 (-7 490) 7,00 (-1,39) 2018-05-11
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 164 035 (-17 898) 9,28 (-1,01) 164 035 (-17 898) 9,28 (-1,01) 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 11,32 200 000 11,32 (-0,02) 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 11,32 200 000 11,34 (-0,02) 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 11,32 200 000 11,36 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 11,32 200 000 11,36 (0,04) 2018-05-11
Babieno Piotr 200 000 (-90 000) 11,32 (-5,09) 200 000 (-90 000) 11,32 (-5,09) 2018-05-11
Millennium TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 96 364 5,45 96 364 5,45 2018-04-20
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 181 933 (58 043) 10,29 (3,28) 181 933 (58 043) 10,29 (3,28) 2017-06-26
TFI PZU SA NWZ 176 029 (39 251) 9,96 (2,22) 176 029 (39 251) 9,96 (2,22) 2017-05-04
TFI PZU SA ZWZ 136 778 (42 141) 7,74 (2,39) 136 778 (42 141) 7,74 (2,39) 2016-06-30
MetLife TFI SA ZWZ 148 193 (51 348) 8,39 (2,92) 148 193 (51 348) 8,39 (2,92) 2016-06-30
Lartiq TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 123 890 7,01 123 890 7,01 2016-02-29
Babieno Piotr 290 000 (-63 380) 16,41 (-10,14) 290 000 (-63 380) 16,41 (-10,14) 2016-02-26
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 85 669 (-22 103) 4,85 (-1,24) 85 669 (-22 103) 4,85 (-1,24) 2016-01-22
TFI PZU SA 94 637 5,35 94 637 5,35 2015-11-02
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 0 (-125 224) 0,00 (-7,08) 0 (-125 224) 0,00 (-7,08) 2015-10-27
MetLife TFI SA 96 845 5,47 96 845 5,47 2015-08-19
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 125 224 (-180 976) 7,08 (-10,24) 125 224 (-180 976) 7,08 (-10,24) 2015-04-17
Quercus TFI SA poprzez fundusze inwestycyjne 107 772 6,09 107 772 6,09 2015-04-13
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 306 200 (-22 205) 17,32 (-7,35) 306 200 (-22 205) 17,32 (-7,35) 2015-03-24
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 328 405 24,67 (6,09) 328 405 24,67 (6,09) 2014-12-16
Satus Venture sp. z o.o. sp.k. FKZ SKA 328 405 18,58 328 405 18,58 2014-12-16
TFI Allianz Polska SA przez Allianz FIO 58 055 (-10 949) 4,36 (-0,82) 58 055 (-10 949) 4,36 (-0,82) 2013-09-27
TFI Allianz Polska SA 69 004 5,18 69 004 5,18 2011-07-06
TFI Allianz Polska SA przez Allianz FIO 69 004 (4 004) 5,18 (0,30) 69 004 (4 004) 5,18 (0,30) 2011-07-06
TFI Allianz Polska SA przez Allianz FIO 65 000 4,88 65 000 4,88 2011-07-05
Satus 354 752 26,65 (0,65) 354 752 26,65 (0,65) 2011-06-15
Satus 354 752 26,00 354 752 26,00 2011-06-15
Bielatowicz Piotr 80 020 6,01 (1,49) 80 020 6,01 (1,49) 2011-06-15
Bielatowicz Piotr 80 020 4,52 80 020 4,52 2011-06-15
Babieno Piotr 353 380 26,55 (6,56) 353 380 26,55 (6,56) 2011-06-15
Babieno Piotr 353 380 19,99 353 380 19,99 2011-06-15
Ogółem 1 330 789 0 1 330 789 0 2011-05-26

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.