REKLAMA
CHCESZ ZACZĄĆ INWESTOWAĆ?

BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA: Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta

2022-08-17 11:23
publikacja
2022-08-17 11:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-17
Skrócona nazwa emitenta
BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA
Temat
Powołanie Prezesa Zarządu Emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd BIOMED-LUBLIN Wytwórnia Surowic i Szczepionek SA („Emitent", „Spółka”) informuje, że w dniu 17 sierpnia 2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie powołania z dniem 17 sierpnia 2022 r. Pana Mieczysława Starkowicza na Prezesa Zarządu Spółki.

Mieczysław Starkowicz jest menadżerem z bogatym doświadczeniem międzynarodowym. Z przemysłem farmaceutycznym związany jest od ponad 25 lat. W swojej karierze pracował zarówno w międzynarodowych koncernach farmaceutycznych (ICN - obecnie Bausch Health), u lokalnych liderów rynków (Polpharma, Akrikhin) jaki i w dynamicznych organizacjach specjalizujących się w działalności B2B (Farmaprojects). Specjalizuje się w bieżącym zarządzaniu spółkami farmaceutycznymi oraz wyznaczaniem ich rozwoju w długiej perspektywie czasowej. Jego obszary ekspertyzy to: tworzenie portfela produktowego (pipeline), znajomość zagadnień własności intelektualnej i budowanie strategicznego partnerstwa z wiodącym graczami światowymi. Mieczysław Starkowicz posiada głęboką wiedzę na temat światowego rynku farmaceutycznego, jako ekspert jest zapraszany do paneli doradczych w międzynarodowych stowarzyszeniach firm farmaceutycznych takich jak Medicines for Europe.

Doświadczenie zawodowe:
2009 - 2022: Dyrektor Generalny Farmaprojects S.A.U. i jednocześnie 2014-2022: B2B venture leader Polpharma Group/Farmaprojects
Odpowiedzialny za:
- jako Dyrektor Generalny za całościowe wyniki firmy Farmaprojects: sprzedaż, EBIDTA, kapitał pracujący, wolne przepływy pieniężne etc.
- jako B2B venture leader za sprzedaż i relacje Polpharma Group z klientami industrialnymi (B2B)
- biznes wartości 100 mln EUR, sprzedaż API, licencjonowanie form gotowych i wytwarzanie kontraktowe

2007-2009: Wiceprezydent d.s. Strategicznego Rozwoju, Członek Zarządu Akrikhin
- zarządzanie departamentem badań i rozwoju, rejestracji, własności intelektualnej i strategicznego portfela produktowego
- 120 osób i sprzedaż wartości 120 mln EUR

2004-2007: Dyrektor d.s. Rozwoju Biznesu Zakłady Farmaceutyczne Polpharma
- budowanie portfela produktowego
- pozyskiwanie licencji na wytwarzanie i sprzedaż produktów leczniczych
- zarządzanie działem własności intelektualnej
- odpowiedzialność za strategiczne partnerstwo pomiędzy Polpharma a wiodącymi firmami farmaceutycznymi
2002-2004: Dyrektor d.s. Rozwoju Biznesu ICN Polfa Rzeszów ( obecnie Bausch Health)
- pozyskiwanie licencji na wytwarzanie produktów leczniczych
- zarządzanie wartościami niematerialnymi i prawnymi firmy

1997-2002 Dyrektor d.s. Rozwoju Biznesu, Stiefel Polska (obecnie część GSK)
- udział budowaniu przedstawicielstwa w Polsce
- sprzedaż i marketing produktów dermatologicznych

Wykształcenie:
Mieczysław Starkowicz jest lekarzem, absolwentem Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, posiada także tytuł MBA INSEAD oraz ukończył wiele szkoleń, kursów i stażów organizowanych przez renomowane szkoły biznesu.

Mieczysław Starkowicz oświadczył, że:

1) nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Emitenta,
2) nie jest wspólnikiem w konkurencyjnej w stosunku do Spółki spółce cywilnej lub osobowej, bądź członkiem organu spółki kapitałowej ani jakiejkolwiek innej konkurencyjnej osoby prawnej,
3) nie jest członkiem organu jakiejkolwiek innej konkurencyjnej wobec Emitenta osoby prawnej,
4) wedle swojej najlepszej wiedzy i rozeznania nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Podstawa prawna: § 5 pkt 5 oraz § 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-17 Jakub Winkler Członek Zarządu
2022-08-17 Michał Kłonowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Otwórz konto mBiznes Standard w mBanku, zyskaj 350 zł oraz aktywnie korzystaj z konta w którym masz gwarancję braku opłat przez 2 lata i 0 zł za prowadzenie i najważniejsze usługi w koncie firmowym

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki