BETACOM: Korekta raportu okresowego za półrocze roku obrotowego Spółki

2019-12-02 16:33
publikacja
2019-12-02 16:33
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-02
Skrócona nazwa emitenta
BETACOM
Temat
Korekta raportu okresowego za półrocze roku obrotowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Treść raportu: Zarząd spółki Betacom S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 2 grudnia 2019 roku dokonał korekty raportu okresowego za półrocze roku obrotowego, tj. za okres od 01.04.2019 do 30.09.2019. Przedmiotem wprowadzonej korekty jest poprawa omyłki pisarskiej w pkt 10 Półrocznego sprawozdania z działalności Betacom SA w tabeli prezentującej stan posiadania akcji przez akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu w taki sposób, że:

1. Było: akcjonariusz Mirosław Załęski – 222.600 akcji,
Powinno być: akcjonariusz Mirosław Załęski - 201.000 akcji.

2. Było: akcjonariusz Robert Fręchowicz – 201.980 akcji,
Powinno być: akcjonariusz Robert Fręchowicz – 222.600 akcji.

3. Było: akcjonariusz Jarosław Gutkiewicz – 201.000 akcji,
Powinno być: akcjonariusz Jarosław Gutkiewicz - 201.980 akcji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-02 Bartłomiej Antczak Prezes Zarządu Bartłomiej Antczak
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki