100,9000 zł
0,00% 0,0000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Utrzymanie ocen ratingowych oraz stabilnej perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-07
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Utrzymanie ocen ratingowych oraz stabilnej perspektywy wiarygodności finansowej Banku Pekao S.A. przez agencję ratingową Fitch Ratings
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank") informuje, iż w dniu 7 października 2019 r. agencja ratingowa Fitch Ratings ("Fitch") poinformowała Bank o utrzymaniu wszystkich ocen ratingowych na niezmienionym poziomie, w tym długoterminowej oceny Issuer Default Rating (IDR) na poziomie „BBB+”, Viability rating (VR) na poziomie „bbb+” oraz stabilnej perspektywy dla długoterminowej oceny IDR dla Banku.

Oceny ratingowe Banku przedstawiają się następująco:
Długoterminowa ocena IDR: "BBB+"; Perspektywa: "Stabilna";
Krótkoterminowa ocena IDR: "F2";
Viability rating: "bbb+";
Ocena wsparcia: "5";
Minimalna ocena wsparcia: "No Floor".

Ponadto agencja przyznała dwa dodatkowe ratingi, odzwierciedlające zdolność kredytową Banku w relacji do wszystkich ocenianych podmiotów w Polsce, które przedstawiają się następująco:
Krajowa długoterminowa ocena: “AA(pol)”; Perspektywa: "Stabilna";
Krajowa krótkoterminowa ocena: „F1+(pol)”.

W opinii Fitch oceny IDR Banku są wspierane przez wewnętrzną siłę Banku, co znajduje odzwierciedlenie w jego ocenie VR. Stabilna perspektywa dla Banku odzwierciedla oczekiwanie dotyczące niewielkich zmian w jego wewnętrznej zdolności kredytowej w najbliższym czasie.

Ocena VR Banku odzwierciedla jego wysoką kapitalizację i płynność, solidną rentowność, a także dobrą jakość aktywów opartą na konserwatywnym apetycie na ryzyko. Ocena odzwierciedla również jego stabilny i dobrze zdywersyfikowany model biznesowy z solidną pozycją rynkową w bankowości detalicznej i korporacyjnej.

Fitch podkreśla iż, od momentu zmian właścicielskich w 2017 r. apetyt Banku na wzrost zwiększył się. Bank inwestuje również w technologię oraz optymalizuje wydajność operacyjną i efektywność kosztową poprzez dalszą centralizację funkcji wsparcia (back office) i uproszczenie procesów, które pozwalają na optymalizację zatrudnienia i poprawę jakości obsługi klienta. Te inicjatywy powinny wzmocnić pozycję rynkową Banku, z ograniczonym wpływem na ugruntowany i odporny model biznesowy. Fitch przewiduje również, iż Bank utrzyma konserwatywne standardy kredytowe zgodne z modelem biznesowym Banku i poziomem ryzyka kraju. Jakość aktywów jest solidna i odzwierciedla umiarkowane ryzyko biznesowe, dobrze zdywersyfikowane ryzyko kredytowe (branż i klientów), odpowiednie pokrycie kredytów niepracujących i ostrożne standardy zabezpieczeń.

Podstawa prawna: Art.17 ust.1 MAR - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION07.10.2019 - Report 27/2019:
Maintaining the ratings and Stable Outlook of Bank Pekao S.A. by Fitch
RatingsBank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("Bank")
informs that on 7th October 2019 the rating agency Fitch Ratings ("Fitch")
informed the Bank about maintaining all the Bank's ratings on unchanged
level, including Long-Term Issuer Default Rating (IDR) at “BBB+”
and Viability Ratings (VR) at “bbb+” and the Stable Outlook for
the Long-Term IDR.The Bank's rating are as follows:Long-term
IDR: "BBB+"; Outlook: "Stable";Short-term IDR:
"F2";Viability Rating: "bbb+";Support
Rating: "5";Support Rating Floor: “No Floor".Additionally
rating agency assigned two additional ratings reflecting the Bank’s
creditworthiness relative to Polish peers’, as follows:National
Long-Term Rating: assigned at “AA(pol)”, Outlook: “Stable”;National
Short-Term Rating: assigned at “F1+(pol)”.In Fitch
opinion the IDRs of the Bank are driven by the Bank’s intrinsic
strength, as reflected in its VR. The Stable Outlook on the Bank
reflects the expectations of little change to its intrinsic
creditworthiness in the near term.Bank’s VR reflects its strong
capitalisation and liquidity, solid profitability as well as good asset
quality underpinned by conservative risk appetite. It also reflects its
stable and well diversified business model with a solid domestic
franchise in both retail and corporate banking.Fitch highlights,
that since coming under its current ownership in 2017, Bank’s growth
appetite has increased. The Bank is also investing in technology and
optimising its operational and cost efficiency, through further
centralisation of back office functions and simplification of processes
which allow for headcount reduction and improved customer experience.
These initiatives should strengthen Bank’s franchise, with only limited
change to its wellseasoned and resilient business model. Underwriting
standards are expected to remain conservative and commensurate with the
Bank’s business model and country risks. Asset quality is solid,
reflecting the Bank’s moderate business risk, well-diversified credit
risk (by industry and single name), adequate coverage of impaired loans
and prudent underwriting standards.Legal basis: Article 17 (1)
of MAR - confidential information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-07 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
2019-10-07 Paweł Rzeźniczak Dyrektor Departamentu Relacji Inwestorskich i Rozwoju Grupy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.