103,5000 zł
0,78% 0,8000 zł
Bank Polska Kasa Opieki SA (PEO)

Daty przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. raportów okresowych w 2020 roku

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2019
Data sporządzenia: 2019-12-13
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO SA
Temat
Daty przekazywania przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki S.A. („Bank”) ogłasza daty przekazywania raportów okresowych w 2020 roku:
1. Jednostkowy raport roczny Banku za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku oraz skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Banku za rok kończący się 31 grudnia 2019 roku:
– w dniu 27 lutego 2020 roku.
2. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za I kwartał 2020 roku:
– w dniu 28 kwietnia 2020 roku.
3. Skonsolidowany raport półroczny Grupy Kapitałowej Banku za I półrocze 2020 roku:
– w dniu 5 sierpnia 2020 roku.
4. Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Kapitałowej Banku za III kwartał 2020 roku:
– w dniu 5 listopada 2020 roku.

Ponadto, Bank informuje, że w publikowanych skonsolidowanych raportach kwartalnych i skonsolidowanym raporcie półrocznym Bank będzie zamieszczał odpowiednio jednostkowe kwartalne informacje finansowe i półroczne skrócone jednostkowe sprawozdanie finansowe.

Bank ponadto informuje o niepublikowaniu raportów kwartalnych za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna:
§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION


13.12.2019 - Report 35/2019: Dates of financial report releases of
Bank Polska Kasa Opieki S.A. in year 2020Bank Polska Kasa
Opieki S.A. (the “Bank”) hereby informs on dates of periodical financial
report releases in year 2020:1. Standalone annual report of the Bank
for the year ending 31st December 2019 and consolidated annual report of
the Bank’s Capital Group for the year ending 31st December 2019:-
on 27th February 2020.2. Consolidated quarterly report of the
Bank’s Capital Group for the first quarter of 2020:- on
28th April 2020.3. Consolidated semi-annual report of the Bank’s
Capital Group for the first half of 2020:- on 5th August 2020.4.
Consolidated quarterly report of the Bank’s Capital Group for the third
quarter of 2020:- on 5th November 2020.Additionally,
the Bank informs that the published consolidated quarterly reports and
the consolidated semi-annual report will include standalone quarterly
financial information and condensed standalone semi-annual financial
statement, respectively.Additionally, the Bank informs that it
will not publish quarterly reports for the fourth quarter of 2019 and
for the second quarter of 2020.Legal basis:§ 80 section 1 of
the Ordinance of the Minister of Finance, dated 29 March 2018 re:
current and periodical information submitted by the issuers of
securities and conditions of considering as equal the information
required by the legal provisions of the non-member country.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-12-13 Marek Lusztyn Prezes Zarządu Banku
2019-12-13 Tomasz Kubiak Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.