REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

BANK PEKAO S.A.: Zdarzenia wpływające na wyniki finansowe w IV kwartale 2022 roku

2023-01-31 18:18
publikacja
2023-01-31 18:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2023
Data sporządzenia: 2023-01-31
Skrócona nazwa emitenta
BANK PEKAO S.A.
Temat
Zdarzenia wpływające na wyniki finansowe w IV kwartale 2022 roku
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna („Bank") informuje, że w skonsolidowanych wynikach finansowych za IV kwartał 2022 roku zostaną ujęte następujące zdarzenia:
1) Utworzenie rezerwy na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 1,2 miliarda złotych w ciężar wyników IV kwartału 2022 roku.
Dodatkowe rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się trendy w zakresie orzecznictwa sądowego oraz napływ nowych spraw spornych.
2) Ujęcie 0,46 miliarda złotych pozytywnego wpływu na wynik odsetkowy IV kwartału 2022 roku z tytułu odzwierciedlenia faktycznego dotychczasowego wykorzystania przez klientów Banku uprawnienia w zakresie zawieszenia spłat kredytu hipotecznego w oparciu o ustawę o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom oraz aktualizacji szacunków w zakresie oczekiwanego w kolejnych miesiącach wykorzystania przedmiotowego uprawnienia z zakładanego pierwotnie poziomu 85% do poziomu około 76%.

Szczegółowe informacje dotyczące powyższych zdarzeń zostaną przedstawione w raporcie finansowym Banku za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, którego publikacja planowana jest na 2 marca 2023 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


UNOFFICIAL TRANSLATION31.01.2023 - Report 3/2023: Events
affecting the financial results in the fourth quarter of 2022Bank
Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna ("the Bank")
informs that the following events will be included in the consolidated
financial results for fourth quarter of 2022:1) Recognition of a
provision for the legal risk of foreign currency mortgage loans in the
amount of PLN 1.2 billion to be charged in the fourth quarter of 2022.Additional
provisions reflect the continuing trends in judicial decisions and the
inflow of new disputes.2) Recognition of PLN 0.46 billion of a
positive impact on net interest income in the fourth quarter of 2022 due
to the reflection of the actual use by the Bank’s customers of the right
to suspend mortgage loan repayments based on the Act on social financing
for business ventures and support to borrowers and update of estimates
in terms of the use of the right in question expected in the coming
months from the originally assumed level of 85% to the level of approx
76%.Detailed information on the above events will be presented
in the financial report of the Bank for the year ended on 31 December
2022, the publication of which is planned for 2 March 2023.Legal
grounds: Art. 17 of (1) MAR – inside information


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-01-31 Leszek Skiba Prezes Zarządu Banku
2023-01-31 Paweł Strączyński Wiceprezes Zarządu Banku
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Tanie konto firmowe bez ograniczeń czasowych

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki