REKLAMA

BALTICON S.A.: Zawarcie umowy kredytowej na sfinansowanie inwestycji Emitenta

2021-06-02 16:21
publikacja
2021-06-02 16:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2021
Data sporządzenia: 2021-06-02
Skrócona nazwa emitenta
BALTICON S.A.
Temat
Zawarcie umowy kredytowej na sfinansowanie inwestycji Emitenta
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd BALTICON S.A. (dalej „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 2 czerwca 2021 r. Emitent zawarł z ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach (dalej „Bank”) Umowę o kredyt unijny złotowy na finansowanie inwestycji Emitenta polegającej na "Budowie terminalu intermodalnego służącego do przeładunku kontenerów w relacjach droga-kolej, lub kolej-droga, składowania kontenerów oraz czynności usługowych niezbędnych do funkcjonowania kontenerowego transportu intermodalnego" - Etap nr 2 Inwestycji. Kwota kredytu wynosi 2.900.000,00 PLN (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy złotych 00/100) i nie podlega refinansowaniu ze środków programów pomocowych Unii Europejskiej, innych organizacji międzynarodowych lub budżetów krajowych (tj. kredyt przeznaczony jest na finansowanie wkładu własnego projektu realizowanego przez Emitenta i współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020). Oprocentowanie udzielonego kredytu jest zmienne i ustalane przez Bank w oparciu o poziom kluczowego wskaźnika referencyjnego WIBOR 3M + marża Banku. Okres kredytowania upływa w dniu 30 kwietnia 2028 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-06-02 Adrian Kiedrowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki