REKLAMA

BALTIC BRIDGE: Uzupełnienie raportu bieżącego numer 12/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku

2021-12-13 19:41
publikacja
2021-12-13 19:41
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2021
Data sporządzenia: 2021-12-13
Skrócona nazwa emitenta
BALTIC BRIDGE
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego numer 12/2021 z dnia 9 grudnia 2021 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Baltic Bridge S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, że wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej Spółki powołani w dniu 9 grudnia 2021 roku mocą uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Baltic Bridge S.A. na nową, wspólną kadencję rozpoczynającą się z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia złożyli oświadczenia, z których wynika, że ich działalność wykonywana przez nich poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.

Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, że żaden z nich nie został wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zarząd Spółki poniżej przedstawia życiorysy Członków Rady Nadzorczej Spółki.

1) Pan Robert Wojciech Radoszewski jest absolwentem Wyższej Szkoły Handlu i Prawa im. Łazarskiego. Przez 18 lat swojej kariery zawodowej pracował m.in. dla liderów branży logistyki w Polsce – DPD Polska i DHL Express. Pan Robert Radoszewski odpowiadał m.in. za kompleksowy rozwój biznesu nowo powstałej spółki DPD Strefa Paczki na obszarze całego kraju. Pełnił funkcję managera projektów operacyjnych, kierownika operacyjnego i kierownika ds. transportu kurierskiego. Nowo powołany Członek Rady Nadzorczej Spółki jest specjalistą w zakresie tworzenia i zarządzania skomplikowanym łańcuchem dostaw i procedur w logistyce.

2) Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki przez wiele lat pełnił funkcję członka zarządu oraz dyrektora finansowego w spółkach energetycznych oraz telekomunikacyjnych. Pan Bartłomiej Gajecki pełnił nadzór nad finansami spółek działających w branży inwestycyjnej, nieruchomościowej, telekomunikacyjnej oraz energetycznej i gazowej. Pan Bartłomiej Gajecki był odpowiedzialny za wykonywanie założeń, tworzenie i nadzór nad wykonaniem jednostkowych budżetów, współpracą z biurami rachunkowymi i audytorami a także za prowadzenie sprawozdawczości finansowej publikowanej na GPW w Warszawie. Pan Bartłomiej Sergiusz Gajecki posiada wykształcenie wyższe: Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania, tytuł magistra inżyniera zarządzania i marketingu, specjalizacja – zarządzanie finansami przedsiębiorstw; Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Studia MBA; kurs ACCA (ang. Association of Chartered Certified Accountants) – w trakcie. Pan Bartłomiej Gajecki biegle włada językiem angielskim.

3) Pan Radosław Górka jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest przedsiębiorcą z wieloletnim doświadczeniem działającym na polu marketingu i reklamy telewizyjnej. Jest producentem i reżyserem wielu programów telewizyjnych i reklam. Od wielu lat świadczy wyspecjalizowane usługi telewizyjne i medialne dla podmiotów gospodarczych działających zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym. Pan Radosław Górka w latach 2013 – 2014 sprawował funkcję Członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą EcoCar S.A.

4) Pan Rafał Pyzlak rozpoczynał karierę zawodową w branży medycznej. W ostatnich latach jest związany z sektorem transportu i logistyki oraz motoryzacją. Posiada bogate doświadczenie operacyjne, zdobyte przy pełnieniu funkcji managera projektów w spółkach zajmujących się logistyką i łańcuchami dostaw na skalę całego kraju. Od 2018 r. pełni funkcję członka zarządu m.in spółki EcoCar S.A., a od 2019 r. Prezesa Zarządu EcoCar Flota S.A., które świadczą usługi taxi oraz przewozu osób w unikalnym modelu biznesowym z własną flotą pojazdów o napędzie hybrydowym, a także wdrażają i rozwijają dedykowany, innowacyjny system informatyczny. Pan Radosław Pyzlak jest specjalistą w zakresie tworzenia i wdrażania nowoczesnych procedur w logistyce.

5) Pan Jacek Miksiewicz jest przedsiębiorcą z rozległym doświadczeniem w zakresie analizy finansowej i komunikacji biznesowej posiadającym bogate doświadczenie w dziedzinie opracowywania koncepcji, analizy wykonalności
i zdobywania środków na skuteczny rozwój działalności. Przedsiębiorca o przyjaznej osobowości z wyjątkowymi zdolnościami przywódczymi i umiejętnością motywowania. Nagradzany właściciel firmy z wieloletnim doświadczeniem w zakresie zarządzania, marketingu, sprzedaży oraz szkolenia i rozwoju pracowników. Pan Jacek Miksiewicz ukończył Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Poznaniu na kierunku Zarządzanie. Od 2015 roku jest właścicielem Zakładów Konfekcyjnych Cotton Company w Poznaniu, a w przeszłości był menagerem lokali gastronomicznych. Pan Jacek Miksiewicz posiada umiejętności w zakresie organizacji i przeprowadzania Szkoleń i wspomagania rozwoju pracowników, w zakresie badania rynku. Pan Jacek Miksiewicz posiada specjalizację w dziedzinie budowania sieci kontaktów, obsługi relacji z klientami a także w zakresie marketingu przychodzącego (strategia Inbound Marketing) oraz negocjowania umów i zarządzania załogą ponad 250 pracowników.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-12-13 Leszek Wiśniewski Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Przenieś numer do Orange dla Firm i kup wybrany smartfon za którego zapłacimy 3 pierwsze raty

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki