REKLAMA

Arctic Paper liczy na udany '22; wykorzystanie mocy produkcyjnych w papierniach ma sięgnąć 99 proc. (wywiad)

2022-04-19 11:22
publikacja
2022-04-19 11:22

Arctic Paper odczuwa dobrą koniunkturę i spodziewa się, że 2022 rok będzie dla grupy równie udany, jak 2021 rok – poinformował PAP Biznes w wywiadzie prezes spółki Michał Jarczyński. Dodał, że wykorzystanie mocy produkcyjnych w segmencie papierniczym zarówno w pierwszym półroczu, jak i całym 2022 roku powinno sięgnąć ok. 99 proc.

"W pierwszym i drugim kwartale bieżącego roku obserwujemy wzrost cen celulozy. W związku z tym producenci papieru podwyższają ceny swoich produktów. W naszej branży mamy dobrą koniunkturę i wysoki popyt na papier, wyższy niż przed pandemią. Wynika to z ożywienia gospodarczego oraz z ograniczenia mocy produkcyjnych papierni. Równowaga między popytem a podażą nie istnieje. W związku ze wzrostem cen ropy, rosną koszty produkcji, ponieważ przy produkcji papieru używa się sporo chemikaliów wytwarzanych z ropy. Zarówno dla segmentu papieru, jak i celulozy, rosną ceny energii i transportu. Do tego dochodzi inflacja w strefie euro, jak i w Polsce. Po to, aby utrzymywać rentowność, producenci papieru podnoszą ceny, a przy mniejszej podaży, rynek musi to zaakceptować" - powiedział prezes.

"Od początku roku wprowadziliśmy już dwie podwyżki cen papieru, a od maja wprowadzamy kolejną, o 100 euro na tonę. Co będzie w kolejnych miesiącach zobaczymy. W tej chwili w związku z dynamiczną sytuacją, oferujemy ceny i przyjmujemy zamówienia tylko z jednomiesięcznym okresem ważności ceny. Patrząc na dobrą koniunkturę w naszym segmencie i biorąc pod uwagę, że skutecznie zarządzamy kosztami i potrafimy przełożyć wzrost kosztów na cenę wyrobu gotowego, a także widząc, w jak wysokim stopniu wykorzystujemy nasze moce produkcyjne, sądzę, że rok 2022 powinien być dla grupy równie dobry, jak 2021 rok" - dodał, pytany czy grupa może w 2021 roku powtórzyć dynamiki wyników finansowych z ubiegłego roku.

Jarczyński zwrócił uwagę, że w firmie UPM w Finlandii trwa strajk praktycznie od początku roku, co wpływa na ograniczenie podaży celulozy i papieru w Europie. Około 10 proc. mocy produkcyjnych skierowanych na papiery graficzne w Europie jest wyłączonych z eksploatacji.

Według prezesa ani działania wojenne, ani sankcje, nie powinny negatywnie wpłynąć na wyniki grupy.

"Nasza sprzedaż w kierunkach objętych konfliktem, czyli Rosja, Białoruś i Ukraina, stanowiła tylko 1,7 proc. przychodów grupy. Podjęliśmy decyzję o wstrzymaniu obrotu z tymi krajami, przy czym brak dostaw na rynek ukraiński wynika z braku możliwości transportowych. W całości ten wolumen został skierowany na nasze główne rynki, czyli do Polski, Niemiec, Francji, Skandynawii i Wielkiej Brytanii. Nie będzie to miało niekorzystnego wpływu na nasze wyniki" - zapowiedział.

Arctic Paper ma trzy zakłady produkujące papier: w Kostrzynie oraz w Munkedal i Grycksbo w Szwecji. Do grupy należy szwedzki producent celulozy Rottneros AB.

"Wykorzystanie naszych mocy produkcyjnych w segmencie papieru w pierwszym kwartale wyniosło 99 proc. Podobny poziom będzie co najmniej w drugim kwartale. W pozostałych miesiącach bieżącego roku także spodziewam się bardzo wysokiego wykorzystania naszych mocy produkcyjnych, na poziomie ok. 99 proc." - powiedział Jarczyński.

W 2021 roku skonsolidowane przychody spółki wzrosły 19,8 proc. do 3.412,6 mln zł, EBITDA zwiększyła się o 20,8 proc. do 327,8 mln zł. Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wzrósł o 14,5 proc. do 127,15 mln zł.

Na początku października 2021 roku Arctic przedstawił strategię grupy 4P na lata 2022–2030, w ramach której obok papieru graficznego i celulozy, grupa rozwijać się będzie w segmencie opakowań i energii.

Grupa Arctic Paper zakłada na lata 2022-2030 wzrost przychodów o 25 proc., wzrost EBITDA o około 70 proc. i wzrost marży EBITDA do 15 proc.

"Trendy, które widzimy w pierwszym kwartale 2022 roku, jeśli chodzi o czynniki makroekonomiczne w Polsce, Szwecji i całej Europie, pokazują, że nasza diagnoza, iż warto inwestować w segment energetyczny, była właściwa" - podkreślił prezes.

Pod koniec października ub. r. Arctic Paper i Rottneros podpisały list intencyjny w sprawie budowy fabryki opakowań z formowanego włókna celulozowego w Kostrzynie. Szacunkowa wartość inwestycji to około 55-70 mln zł, z czego udział Arctic Paper wyniesie 50 proc.

"W projekcie budowy fabryki opakowań w Kostrzynie trwają rozmowy z potencjalnymi dostawcami linii produkcyjnych spoza Europy. Chciałbym, aby najpóźniej latem przyszłego roku, maszyny zostały zainstalowane i rozpoczęcie produkcji w Kostrzynie nastąpiło zgodnie z planem, pod koniec 2023 roku" - zapowiedział Jarczyński.

W połowie grudnia grupa podpisała umowę z firmą Mazel, która przygotuje dokumentację oraz uzyska pozwolenia niezbędne do budowy instalacji fotowoltaicznej o mocy ok. 17 MW w Kostrzynie. Arctic planuje także zainwestować z partnerem w onshore.

"Przygotowujemy projekty fotowoltaiczne i wiatrowe w Polsce i Szwecji. Jeśli chodzi o fotowoltaikę, to uruchomiliśmy proces uzyskiwania wszystkich pozwoleń i mam nadzieję, że otrzymamy je do jesieni i wówczas będziemy mogli na wiosnę 2023 roku uruchomić farmę" - powiedział Jarczyński.

"Farmy wiatrowe zarówno w Polsce, jak i Szwecji, to są projekty bardziej skomplikowane od strony prawnej. Po stronie szwedzkiej wymaga to uzgodnień m.in. z lokalną społecznością i uzyskania odpowiednich zgód. W Polsce czekamy na liberalizację ustawy dotyczącej onshore, bo bez tego rozwój farm wiatrowych w naszym kraju nie ruszy. W międzyczasie przygotowujemy dokumentację potrzebną w Polsce, którą można szykować, mimo braku zmiany ustawy dotyczącej farm wiatrowych. Jesteśmy na etapie uzgadniania warunków umowy, jeśli chodzi o lokalizację farmy wiatrowej w Polsce. Spodziewam się, że podpiszemy umowę w ciągu dwóch miesięcy i wówczas podamy lokalizację. To będzie inwestycja typu greenfield. Zakładam, że wraz z parterem uruchomimy jeden projekt tego typu, a potem, bogatsi o doświadczenie, może nawet dwa kolejne" - dodał.

Tegoroczne inwestycje Arctic Paper mają przekroczyć 90 mln zł.

"W 2022 roku inwestycje wyniosą ponad 90 mln zł, czyli około 25 proc. powyżej poziomu amortyzacji. W 2021 roku w segmencie papieru było 107 mln zł CAPEX-u, a w całej grupie, łącznie z segmentem celulozy sięgnął on 160 mln zł" - powiedział prezes.

Łączna wartość inwestycji grupy w ramach strategii do 2030 roku jest planowana na ponad 1,5 mld zł, w tym ponad 600 mln zł trafi na rozwój nowych obszarów działalności, czyli segmentu opakowań i energii.

Ewa Pogodzińska (PAP Biznes)

epo/ osz/

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki