REKLAMA

Altus likwiduje 6 subfunduszy z powodu pogłębiającej się skali odkupień

2018-09-07 23:14
publikacja
2018-09-07 23:14

Altus TFI otworzył likwidację sześciu subfunduszy z powodu pogłebiającej się skali odkupień jednostek uczestnictwa - podał Altus w piątkowym komunikacie. Towarzystwo dodało, że wyprzedaż akcji przez subfundusze potęgowała dalsze spadki wartości tych aktywów.

fot. Marek Wiśniewski / / Puls Biznesu

W czwartek zarząd Altus TFI podjął uchwałę o otwarciu z dniem 6 września likwidacji sześciu subfunduszy wydzielonych w ramach Altus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowy.

"Otwarcie likwidacji subfunduszy stało się konieczne ze względu na pogłębiającą się skalę odkupień ich jednostek uczestnictwa, która w efekcie uniemożliwiła realizowanie w sposób efektywny prowadzenia działalności lokacyjnej subfunduszy. W ocenie Towarzystwa, przyczynę takiego stanu rzeczy stanowiły z jednej strony gorsze wyniki inwestycyjne osiągane przez subfundusze, wynikające ze spadków wartości spółek, których akcje znajdują się w portfelach inwestycyjnych tych subfunduszy oraz, z drugiej strony, pojawiającymi się w ostatnim czasie negatywnymi informacjami dotyczącymi Altus Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych" - napisano w komunikacie.

"W tych okolicznościach celem zapewnienia środków dla realizacji stale rosnącej liczby zleceń odkupienia jednostek uczestnictwa subfunduszy, Towarzystwo zmuszone było do wyprzedaży akcji znajdujących się w portfelach inwestycyjnych subfunduszy, co potęgowało dalsze spadki wartości tych aktywów. Stała wyprzedaż aktywów wymuszona aktualną sytuacją, uniemożliwiała efektywne prowadzenie działalności lokacyjnej subfunduszy, ukierunkowanej na wzrost wartości ich aktywów" - dodano.

W komunikacie Altusa podano, że likwidacja obejmuje następujące subfundusze:

  • Altus Subfundusz Akcji;
  • Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Rynku Polskiego;
  • Altus Subfundusz Aktywnego Zarządzania;
  • Altus Subfundusz Stabilnego Wzrostu;
  • Altus Subfundusz Optymalnego Wzrostu;
  • Altus Subfundusz Absolutnej Stopy Zwrotu Nowej Europy.

Spółka podała, że wartość aktywów netto ww. subfunduszy na 5 września 2018 r. wynosiła 128,7 mln zł. Łączna wartość przychodów netto z opłaty za zarządzanie tymi subfunduszami w I półroczu 2018 r. wyniosła 2,09 mln zł i stanowiła 3 proc. ogółu przychodów spółki.

"W ocenie Towarzystwa skorzystanie z innych rozwiązań przewidzianych przepisami ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, takich jak zawieszenie zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa lub odkupywanie jednostek uczestnictwa w ratach, nie usunęłoby źródła problemów, które najprawdopodobniej ponownie zmaterializowałby się po upływie okresów, w których wedle ustawy te szczególne rozwiązania mogą być stosowane" - napisano w komunikacie.

Altus poifnormował, że od dnia otwarcia likwidacji nie pobiera wynagrodzenia z tytułu zarządzania aktywami subfunduszy.

"Towarzystwo podjęło decyzję o otwarciu likwidacji subfunduszy, które jest podyktowane dążeniem do: stopniowego zbywania aktywów subfunduszy po cenie możliwie najbardziej odpowiadającej, w danych warunkach, ich wartości godziwej; ograniczenia negatywnego wpływu wspomnianego procesu na wartość aktywów netto subfunduszu oraz wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa subfunduszu; uniknięcia wystąpienia konfliktu przeciwstawnych interesów pomiędzy dwoma grupami uczestników subfunduszu (podmioty żądające odkupienia jednostek oraz podmioty pozostające w subfunduszu), wobec którego Towarzystwo nie może preferować żadnej z tych grup uczestników subfunduszu" - napisano.

W komunikacie podano, że z dniem otwarcia likwidacji fundusz nie może zbywać ani odkupywać jednostek uczestnictwa związanych z subfunduszami.

"Wypłata środków pieniężnych uczestnikom subfunduszy, które pozostaną w subfunduszu po dokonaniu czynności likwidacyjnych, planowana jest do dnia 31 marca 2020 r." - napisno.

W ubiegłym tygodniu sąd zdecydował o trzymiesięcznym areszcie dla zatrzymanych przez CBA b. członków zarządu Altus TFI - Piotra Osieckiego i Jakuba Ryby, którym postawiono zarzuty wyrządzenia szkody majątkowej GetBack.

W poniedziałek Norges Bank Investment Management wypowiedział Altusowi i jego spółce zależnej Rockbridge TFI umowy na zarządzanie portfelem inwestycyjnym. Altus TFI otrzymał także od Esaliens TFI oświadczenie o odstąpieniu od planu połączenia obu towarzystw.

W środę portal Business Insider Polska podał, że na październikowym posiedzeniu Komisja Nadzoru Finansowego może zadecydować o odebraniu firmie Altus TFI licencji na zarządzanie funduszami alternatywnymi (FIZ, FIZAN, NS FIZ), a podobna sytuacja może czekać też Trigon DM. Rzecznik KNF Jacek Barszczewski zdementował te doniesienia pisząc, że "na tym etapie nic nie jest przesądzone, jeśli chodzi o postępowania: ani termin wydania decyzji, ani możliwe rozstrzygnięcia".

Altus złożył w sprawie artykułu zawiadomienie do prokuratury, zaś Trigon zapowiedział pozew. (PAP Biznes)

mj/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki