REKLAMA

Agora miała w II kw. 41,1 mln zł straty netto, zgodnie z szacunkami

2020-09-25 07:16, akt.2020-09-25 11:33
publikacja
2020-09-25 07:16
aktualizacja
2020-09-25 11:33
materiały dla mediów

Grupa Agora odnotowała w drugim kwartale 2020 roku 41,1 mln zł straty netto, zgodnie z szacunkami - podała spółka w raporcie.

W analogicznym okresie 2019 roku grupa poniosła stratę netto w wysokości 6,6 mln zł.

Przychody grupy w okresie kwiecień-czerwiec wyniosły 129,5 mln zł i również były zbieżne ze wstępnymi danymi, które Agora podała w połowie sierpnia. Przychody spadły rok do roku o 52 proc., co wynikało ze skutków pandemii COVID-19.

Segment "film i książka" zmniejszył w drugim kwartale przychody o 79,2 proc. do 17,5 mln zł, głównie ze względu na zamknięcie w tym okresie kin - w skład grupy wchodzi największa pod względem liczby obiektów w Polsce sieć "Helios". Grupa szacuje, że spadek liczby sprzedanych biletów kinowych w całym roku wyniesie ok. 50 proc., a powrót do frekwencji z 2019 r. nastąpi na przełomie 2021/2022 r.

Sprzedaż w segmencie reklamy zewnętrznej (głównie spółka AMS) spadła o 73,8 proc. rdr, do 13,3 mln zł - był to efekt przede wszystkim wstrzymania kampanii reklamowych wskutek wprowadzonych obostrzeń sanitarnych. Liczba powierzchni reklamowych AMS spadła w drugim kwartale o 2,5 proc. do 22,99 tys.

Przychody w segmencie prasowym spadły o 34,3 proc. do 42,9 mln zł, a w działalności radiowej były niższe o 46,6 proc. i sięgnęły 14,9 mln zł.

Liczba płatnych subskrypcji cyfrowych "Gazety Wyborczej" wzrosła do 243,3 tys. (z 236,5 tys. na koniec marca). Łącznie ze sprzedażą egzemplarzową sprzedaż przekroczyła tym samym poziom 300 tys. sztuk dziennika w wydaniu papierowym, sprzedawanych w 2010 roku.

Udział w słuchalności stacji TOK FM wzrósł do 2,6 proc., z 2,1 proc. rok wcześniej, natomiast stacje muzyczne grupy (Radio Złote Przeboje, Rock Radio, Radio Pogoda) utrzymały udział na poziomie 4,2 proc.

Najbardziej odporny na skutki pandemii okazał się segment internetowy, gdzie przychody spadły o 10,1 proc. do 43,6 mln zł. EBITDA biznesu internetowego Agory wzrosła w drugim kwartale o 65,2 proc. rok do roku, do 10,9 mln zł.

Strata operacyjna Agory była zgodna z szacunkami i sięgnęła 53,3 mln zł wobec 9,2 mln zł rok wcześniej. Firma nadal szacuje, że wskutek trwającej pandemii w całym 2020 r. odnotuje stratę operacyjną na poziomie EBIT. Biznesami, które zostaną najmocniej dotknięte skutkami pandemii pozostaną kino, reklama zewnętrzna oraz gastronomia.

Grupa wypracowała w drugim kwartale 57,1 mln zł przepływów z działalności operacyjnej, o 66 proc. więcej niż przed rokiem.

Zdarzenia jednorazowe (zyski ze sprzedaży aktywów oraz odpisy aktualizujące) netto obniżyły wynik operacyjny grupy w drugim kwartale o 4,8 mln zł. Największą pozycją jednorazową był odpis wartości aktywów w segmencie reklamy zewnętrznej w wysokości 6,7 mln zł.

Agora podała, że wynik EBITDA bez wpływu zdarzeń jednorazowych był ujemny i wyniósł 7 mln zł wobec 30,1 mln zł zysku odnotowanych w II kw. 2019 roku. Najmocniej do spadku przyczyniły się segmenty "film i książka" (6,7 mln zł straty wobec 10,8 mln zł zysku rok wcześniej) i "reklama zewnętrzna" (4,5 mln zł straty wobec 19,3 mln zł zysku).

Grupa podała w raporcie, że wprowadziła działania oszczędnościowe, które obniżyły koszty operacyjne o ok. 209 mln zł w II i III kw. w porównaniu z analogicznym okresem 2019 roku. W drugim kwartale koszty operacyjne spadły o 96,1 mln zł rok do roku - ograniczona została większość kategorii kosztowych oraz wydatków inwestycyjnych.

Dofinansowanie grupy z tarczy antykryzysowej wyniosło 13,9 mln zł.

Na koniec czerwca 2020 r. zadłużenie grupy z tytułu kredytów i leasingu wyniosło 724,9 mln zł, z czego większość - 554,2 mln zł - stanowiły zobowiązania z tytułu leasingu wynikające ze standardu rachunkowego MSSF 16. Z końcem półrocza Agora dysponowała środkami pieniężnymi i ich ekwiwalentami na kwotę 133,3 mln zł.

W czwartek Agora poinformowała o pozyskaniu finansowania dla spółki-matki w wysokości 100 mln zł oraz kinowej spółki zależnej Helios w wysokości 40 mln zł.

Agora szacuje, że wydatki na reklamę w Polsce w 2020 roku spadną o 8-12 proc. W maju firma szacowała spadki na 20-25 proc.

Grupa szacuje, że rynek reklamy telewizyjnej skurczy się w 2020 roku o 10-14 proc. W drugim największym segmencie reklamowym - internecie - Agora spodziewa się wyniku w przedziale: od spadku o 1 proc. do wzrostu o 3 proc. Wydatki na reklamę zewnętrzną spadną, zdaniem Agory, o 29-33 proc., a na reklamę radiową - o 10-14 proc. W dziennikach grupa szacuje spadek na 20-24 proc., natomiast w magazynach spodziewa się zniżki w wysokości 24-28 proc. Najmocniej ucierpi reklama kinowa - Agora prognozuje, że spadek wyniesie 58-62 proc.

Wydatki na reklamę

Agora szacuje, że wydatki na reklamę w Polsce w 2020 roku spadną o 8-12 proc. - podała spółka w raporcie. W maju firma szacowała spadki na 20-25 proc.

"Według najnowszych szacunków spółki, opartych na prognozie wartości PKB w Polsce oraz danych na temat rynku reklamy, w 2020 r. reklamodawcy ograniczą wydatki na promocję swoich towarów i usług o około 8 - 12 proc. w porównaniu z 2019 r. Wstępne dane związane z kolejnymi kwartałami 2020 r. pokazują zmniejszenie się skali spadków wpływów reklamowych i powrót reklamodawców do mediów" - napisano w raporcie.

Grupa szacuje, że rynek reklamy telewizyjnej skurczy się w 2020 roku o 10-14 proc. W drugim największym segmencie reklamowym - internecie - Agora spodziewa się wyniku w przedziale: od spadku o 1 proc. do wzrostu o 3 proc. Wydatki na reklamę zewnętrzną spadną, zdaniem Agory, o 29-33 proc., a na reklamę radiową o 10-14 proc. W dziennikach grupa szacuje spadek na 20-24 proc., natomiast w magazynach spodziewa się zniżki w wysokości 24-28 proc. Najmocniej ucierpi reklama kinowa - Agora prognozuje, że spadek wyniesie 58-62 proc.

Grupa zaznaczyła, że ze względu na fakt, że trudno jest przewidzieć dalszy rozwój pandemii i jej skutki gospodarcze, prognozy te mogą być obarczone błędem.

W drugim kwartale, według danych Agory, wydatki na reklamę w Polsce spadły o 28,5 proc. rok do roku, do 1,9 mln zł. Spadki miały miejsce we wszystkich segmentach: w kinie wyniosły 100 proc. (zamknięcie obiektów na skutek pandemii), w reklamie zewnętrznej o 71 proc., w czasopismach o 49 proc., w telewizji, dziennikach i radiu po 35 proc., a w internecie o 5,5 proc.

Agora rozpoczyna odbudowę wyników

"Jesteśmy po etapie polegającym na zabezpieczeniu płynności i stabilności finansowej grupy i przechodzimy rzeczywiście do pracy nad odbudową wyników, także nad analizą opcji strategicznych, ale jest za wcześnie by rozwijać ten wątek" - powiedział prezes Hojka w trakcie piątkowej konferencji, pytany m.in. o ewentualne zmiany w strategii spółki ogłoszonej w połowie 2018 roku.

"Tak jak zapowiedzieliśmy kilka miesięcy temu, podtrzymujemy wszystkie najważniejsze kierunki strategicznej wytyczone w tej strategii. Natomiast jest oczywiste w tej sytuacji, że skala naszych działań i aspiracji w niektórych obszarach będzie musiała został zmieniona" - dodał.

Strategia grupy Agora zakłada osiągnięcie w perspektywie 2022 roku około 1,6 mld zł przychodów i około 200 mln zł wyniku EBITDA. Strategia obejmuje również m.in. inwestycję do 500 mln zł w nowe dla grupy biznesy oraz do 430 mln zł w obecne segmenty działalności.

W opublikowanym w piątek raporcie grupa podała, że strata netto w drugim kwartale wyniosła 41,1 mln zł. Przychody w okresie kwiecień-czerwiec wyniosły 129,5 mln zł i tym samym spadły rok do roku o 52 proc., co wynikało ze skutków pandemii COVID-19, głównie zamknięcia kin (Agora jest właścicielem sieci Helios), niższej sprzedaży reklamy zewnętrznej (spółka AMS) oraz gorszych wyników w segmencie prasowym i radiowym.

Jak podał członek zarządu Agory i prezes Heliosa Tomasz Jagiełło, we wrześniu frekwencja kinowa rośnie i może wynieść ok. 50 proc. poziomu sprzed roku.

"Z dużym prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że w 'Heliosie' to jest frekwencja ocierająca się o 50 proc. sprzed roku, ostatni tydzień zadecyduje jaki to będzie finalnie wynik. Warto przypomnieć, że w sierpniu było to 22 proc., a w lipcu 14 proc." - powiedział Jagiełło.

"Mamy dość dynamiczny powrót, wynika on z faktu, że od września praktycznie już tylko nowości pojawiają się na ekranach, a dodatkowo Polska jest w uprzywilejowanej sytuacji w stosunku do wielu innych krajów - mamy bardzo rozwinięty rynek lokalnych produkcji, polskich filmów. Ich daty nie ulegają przesunięciu" - dodał.

Jagiełło poinformował ponadto, że wpływy ze sprzedaży przekąsek i napojów w kinach w przeliczeniu na jednego widza są obecnie nieco wyższe niż przed pandemią.

Grupa szacuje, że spadek liczby sprzedanych biletów kinowych w całym roku wyniesie ok. 50 proc., a powrót do frekwencji z 2019 r. nastąpi na przełomie 2021/2022 r.

"Przy wierze, że pandemia będzie znacznie ograniczona myślimy w 2021 roku o frekwencji na poziomie 75 proc. z 2019 roku, a w 2022 roku w naszych założeniem to będzie rok równy najlepszemu rokowi w historii polskiego kina, czyli 2019" - powiedział prezes Heliosa.

Prezes Bartosz Hojka podał, że w trzecim kwartale reklamodawcy zwiększają budżety na promocję, w związku z czym w kolejnych miesiącach grupa spodziewa się dość szybkiej i systematycznej poprawy na rynku reklamy. Agora podała w piątkowym raporcie, że szacuje w 2020 roku spadek wydatków reklamowych na 8-12 proc. W maju firma spodziewała się zniżki wartości rynku o 20-25 proc.

W trzecim kwartale grupa liczy na podobne jak rok wcześniej wyniki segmentu reklamy zewnętrznej. W trzecim kwartale 2019 roku przychody dywizji wyniosły 42,1 mln zł, a wynik EBITDA 9,9 mln zł, natomiast w okresie kwiecień-czerwiec 2020 roku strata EBITDA sięgnęła 4,5 mln zł, a przychody spadły do 13,3 mln zł.

"Oceniamy, że w trzecim kwartale rynek reklamy zewnętrznej nie powinien spaść poniżej 20 proc. Liczymy na to, że wyniki nie będą się istotnie różniły od trzeciego kwartału ubiegłego roku" - powiedział Agnieszka Sadowska, członkini zarządu Agory.

Dodała, że grupa nie widzi obecnie potrzeby dalszej istotnej redukcji kosztów w ramach działalności związanej z reklamą zewnętrzną.

Grupa spodziewa się niedługo decyzji UOKiK w sprawie przejęcia pozostałych udziałów w spółce Eurozet.

"Czekamy na decyzję UOKiK z niecierpliwością i uważamy, że chyba jest ona na finiszu. Jeżeli chodzi o finansowanie, to zobaczymy jaka będzie sytuacja, przy czym wierzymy, że zarówno sytuacja rynkowa, jak i pandemiczna się poprawią. Widzimy to w wynikach - rynek szczególnie w części radiowej wraca do sytuacji sprzed pandemii. Wierzymy, że wtedy uda nam się zorganizować finansowanie. Banki zawiesiły dyskusję w wyniku pandemii, ale rozumiemy, że nadal są zainteresowane" - powiedziała członkini zarządu Urszula Kryńska-Godlewska.

We wrześniu 2019 roku Agora poinformowała, że zamierza wykonać opcję kupna pozostałych 60 proc. udziałów Eurozet i w związku z tym złożyła w październiku do UOKiK wniosek o zgodę na transakcję. Pod koniec listopada urząd skierował sprawę do drugiego etapu ze względu na konieczność przeprowadzenia badania rynku.

kuc/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (6)

dodaj komentarz
passenger
Mała rzecz, a cieszy w poniedziałkowy ranek.

Za uprawianie przez 30 lat "pedagogiki wstydu" i zaśmiecenie całego kraju billboardami i megaboardami powinni być zmieceni z rynku medialnego w Polsce.
lorelie
Soros dwie noce nie spał po ogłoszeniu wyników finansowych Agory. Gorzej było tylko jak jego stypendysta szambelan przegrał wybory i jak Polska oficjalnie odmówiła relokacji terrorystów.
filand
5 PLN za akcję. Mogę tyle zapłacić i poprosić Adama Szechtera syna Ozjasza aby pozdrowił brata, stalinowskiego bandytę Stefana Michnika. Może w jidish lub po szwedzku...
katzpodola
niech pada jak najszybciej to może wyjadą do siebie
and00
Niestety, nigdy nie upadnie
Jest jednym z propagandowych aktywów Sorosa, a nie zapominajmy że on przeznaczył na fundację mającą propagować internacjonalizm i lewactwo 20 mld USD, czyli zawsze jakoś im pomoże

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki