0,7500 zł
4,17% 0,0300 zł
AWBUD SA (AWB)

Zawarcie porozumień w sprawie przeniesienia praw i przejęcia zobowiązań z umów o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-30
Skrócona nazwa emitenta
AWBUD
Temat
Zawarcie porozumień w sprawie przeniesienia praw i przejęcia zobowiązań z umów o generalne wykonawstwo zespołu budynków mieszkalnych
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Awbud S.A. z siedzibą w Fugasówce („Spółka”, „Emitent”), informuje, że w dniu 30 stycznia 2020 r. zostały zawarte:

• porozumienie między Emitentem, a Murapol Real Estate S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Cedent”) oraz Murapol Projekt 43 sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej („Cesjonariusz”) w sprawie przeniesienia praw i przejęcia zobowiązań z umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych z dnia 20 sierpnia 2019 roku, zawartej pomiędzy Cedentem, jako Inwestorem, a Emitentem, jako Generalnym Wykonawcą, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 54/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku („Porozumienie”, „Umowa”),
• porozumienie między Emitentem, a Cedentem oraz Cesjonariuszem w sprawie przeniesienia praw i przejęcia zobowiązań z umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych z dnia 17 października 2019 roku, zawartej pomiędzy Cedentem, jako Inwestorem, a Emitentem, jako Generalnym Wykonawcą, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 64/2019 z dnia 17 października 2019 roku („Porozumienie 2”, „Umowa 2”),
• porozumienie między Emitentem, a Cedentem oraz Cesjonariuszem w sprawie przeniesienia praw i przejęcia zobowiązań z umowy o generalne wykonawstwo robót budowlanych z dnia 25 listopada 2019 roku, zawartej pomiędzy zawartej pomiędzy Cedentem, jako Inwestorem, a Emitentem, jako Generalnym Wykonawcą, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 73/2019 z dnia 25 listopada 2019 roku („Porozumienie 3”, „Umowa 3”).

Porozumienie, Porozumienie 2 i Porozumienie 3 zostało zawarte ze względu na to, że w dniu 31 grudnia 2019 roku Cedent i Cesjonariusz zawarli umowę sprzedaży i przeniesienia prawa własności nieruchomości, na której prowadzone są przedsięwzięcia deweloperskie będące przedmiotem Umowy, Umowy 2 i Umowy 3 („Nieruchomość”). Na mocy przedmiotowej umowy sprzedaży Cedent zbył na rzecz Cesjonariusza własność Nieruchomości. W konsekwencji Cedent wyraził także wolę przeniesienia na Cesjonariusza praw i obowiązków wynikających z Umowy, Umowy 2 i Umowy 3, a Cesjonariusz wyraził gotowość wstąpienia w prawa i obowiązki wynikające z Umowy, Umowy 2 i Umowy 3 oraz realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego na podstawie Umowy, Umowy 2 i Umowy 3, w roli inwestora.

1. Porozumienie
Na podstawie Porozumienia Cedent przeniósł na Cesjonariusza wszelkie prawa wynikające i/lub związane z zawarciem i wykonaniem Umowy na zasadach i trybie określonym w Porozumieniu. Cesjonariusz przejął od Cedenta wszelkie zobowiązania i/lub związane z zawarciem i wykonaniem Umowy począwszy od miesiąca stycznia 2020 roku na zasadach i w trybie określonym w Porozumieniu, a Spółka wyraziła na powyższe zgodę. W związku z powyższym, z dniem zawarcia Porozumienia Cedent przestał był stroną Umowy i tym samym został zwolniony z wszystkich obowiązków z niej wynikających i nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek praw z niej wynikających, a Cesjonariusz wstępuje do Umowy w miejsce Cedenta i przejmuje wszelkie i wszystkiego jego obowiązki i prawa wynikające z Umowy.

Cesjonariusz oświadczył, że jego stan majątkowy pozwala mu na należyte wykonanie obowiązków i korzystanie z praw nabytych przez niego na podstawie Porozumienia. Cesjonariusz oświadczył ponadto, że będzie wypłacał Emitentowi należne mu wynagrodzenie zgodnie z Umową począwszy od miesiąca stycznia 2020 roku.

Porozumienie weszło w życie z dniem 30 stycznia 2020 roku.

2. Porozumienie 2
Na podstawie Porozumienia 2 Cedent przeniósł na Cesjonariusza wszelkie prawa wynikające i/lub związane z zawarciem i wykonaniem Umowy 2 na zasadach i trybie określonym w Porozumieniu 2. Cesjonariusz przejął od Cedenta wszelkie zobowiązania i/lub związane z zawarciem i wykonaniem Umowy 2 począwszy od miesiąca stycznia 2020 roku na zasadach i w trybie określonym w Porozumieniu 2, a Spółka wyraziła na powyższe zgodę. W związku z powyższym, z dniem zawarcia Porozumienia 2 Cedent przestał był stroną Umowy 2 i tym samym został zwolniony z wszystkich obowiązków z niej wynikających i nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek praw z niej wynikających, a Cesjonariusz wstępuje do Umowy 2 w miejsce Cedenta i przejmuje wszelkie i wszystkiego jego obowiązki i prawa wynikające z Umowy 2.

Cesjonariusz oświadczył, że jego stan majątkowy pozwala mu na należyte wykonanie obowiązków i korzystanie z praw nabytych przez niego na podstawie Porozumienia 2. Cesjonariusz oświadczył ponadto, że będzie wypłacał Emitentowi należne mu wynagrodzenie zgodnie z Umową 2 począwszy od miesiąca stycznia 2020 roku.

Porozumienie 2 weszło w życie z dniem 30 stycznia 2020 roku.

3. Porozumienie 3
Na podstawie Porozumienia 3 Cedent przeniósł na Cesjonariusza wszelkie prawa wynikające i/lub związane z zawarciem i wykonaniem Umowy 3 na zasadach i trybie określonym w Porozumieniu 3. Cesjonariusz przejął od Cedenta wszelkie zobowiązania i/lub związane z zawarciem i wykonaniem Umowy 3 począwszy od miesiąca stycznia 2020 roku na zasadach i w trybie określonym w Porozumieniu 3, a Spółka wyraziła na powyższe zgodę. W związku z powyższym, z dniem zawarcia Porozumienia 3 Cedent przestał był stroną Umowy 3 i tym samym został zwolniony z wszystkich obowiązków z niej wynikających i nie jest uprawniony do wykonywania jakichkolwiek praw z niej wynikających, a Cesjonariusz wstępuje do Umowy 3 w miejsce Cedenta i przejmuje wszelkie i wszystkiego jego obowiązki i prawa wynikające z Umowy 3.

Cesjonariusz oświadczył, że jego stan majątkowy pozwala mu na należyte wykonanie obowiązków i korzystanie z praw nabytych przez niego na podstawie Porozumienia 3. Cesjonariusz oświadczył ponadto, że będzie wypłacał Emitentowi należne mu wynagrodzenie zgodnie z Umową 3 począwszy od miesiąca stycznia 2020 roku.

Porozumienie 3 weszło w życie z dniem 30 stycznia 2020 roku.


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-30 Paweł Tamborski Prezes Zarządu Paweł Tamborski
2020-01-30 Robert Kasprzak Wiceprezes Zarządu Robert Kasprzak
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.