ATREM S.A.: Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2020 r.

2020-06-25 10:36
publikacja
2020-06-25 10:36
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
2020_06_25_ATR_Zalacznik_do_raportu_-_Uchwaly_ZWZ.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
ATREM S.A.
Temat
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 24.06.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ATREM S.A. z siedzibą w Złotnikach (dalej Spółka) informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odbyte w dniu wczorajszym, tj. 24 czerwca 2020 r., podjęło uchwały, jak w załączniku do niniejszego raportu, w którym wskazano także uchwały, które były przedmiotem głosowania, ale nie zostały podjęte.

Jednocześnie Spółka informuje, że na Walnym Zgromadzeniu Spółki nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do uchwał podjętych na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

W ramach punktu 17 porządku obrad, akcjonariusz obecny na Walnym Zgromadzeniu w związku ze zgłoszeniem kandydatury do Rady Nadzorczej bez wniosku o odwołanie któregokolwiek członka Rady Nadzorczej Spółki, zgłosił projekt uchwały w sprawie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej, która została podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.

Podstawą prawną niniejszego raportu jest § 19 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018, poz. 757).
Załączniki
Plik Opis
2020 06 25 ATR Załącznik do raportu - Uchwały ZWZ.pdf2020 06 25 ATR Załącznik do raportu - Uchwały ZWZ.pdf Uchwały ZWZ Atrem S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Andrzej Goławski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Rozwiń firmę z terminalem płatniczym

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki