3,4600 zł
0,00% 0,0000 zł
Atende SA (ATD)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
QSr3_2019_Atende_fin.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
Wybrane skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody netto ze sprzedaży 205 593 192 774 47 717 45 322
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 361 5 611 548 1 319
III. EBITDA 12 955 11 532 3 007 2 711
IV. Zysk (strata) brutto 660 4 711 153 1 108
V. Zysk (strata) netto (5) 3 124 (1) 734
VI. Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego (558) 3 339 (130) 785
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5 443) (55 572) (1 263) (13 065)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (11 074) (5 281) (2 570) (1 242)
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 562) (1 732) (1 059) (407)
X. Przepływy pieniężne netto razem (21 080) (62 586) (4 893) (14 714)
XI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,02) 0,09 (0,00) 0,02
XII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) (0,02) 0,09 (0,00) 0,02
Dane bilansowe (XIII-XXI) prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2019 oraz 31.12.2018
XIII. Aktywa razem 190 779 210 017 43 621 48 841
XIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 116 127 125 779 26 552 29 251
XV. Zobowiązania długoterminowe 36 997 25 701 8 459 5 977
XVI. Zobowiązania krótkoterminowe 79 130 100 078 18 093 23 274
XVII. Kapitał własny 74 652 84 238 17 069 19 590
XVIII. Kapitał akcyjny 7 269 7 269 1 662 1 690
XIX. Liczba akcji (szt.) 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 2,05 2,32 0,46 0,54
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 2,05 2,32 0,46 0,54
Wybrane jednostkowe dane finansowe
XXII. Przychody netto ze sprzedaży 161 152 146 571 37 402 34 459
XXIII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (677) 4 386 (157) 1 031
XXIV. EBITDA1 4 643 7 109 1 078 1 671
XXV. Zysk (strata) brutto 3 960 8 624 919 2 028
XXVI. Zysk (strata) netto 4 221 7 830 980 1 841
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (10 474) (58 515) (2 431) (13 757)
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (276) 1 707 (64) 401
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 950) (2 428) (1 149) (571)
XXX. Przepływy pieniężne netto razem (15 700) (59 236) (3 644) (13 926)
XXXI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,12 0,22 0,03 0,05
XXXII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (zł/eur) 0,12 0,22 0,03 0,05
Dane bilansowe (XXXIII-XLI) prezentowane są odpowiednio na dzień 30.09.2019 oraz 31.12.2018
XXXIII. Aktywa razem 140 245 168 360 32 066 39 153
XXXIV. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82 824 107 164 18 937 24 922
XXXV. Zobowiązania długoterminowe 22 074 21 367 5 047 4 969
XXXVI. Zobowiązania krótkoterminowe 60 750 85 797 13 890 19 953
XXXVII. Kapitał własny 57 421 61 196 13 129 14 232
XXXVIII. Kapitał akcyjny 7 269 7 269 1 662 1 690
XXXIX. Liczba akcji (szt.) 36 343 344 36 343 344 36 343 344 36 343 344
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,58 1,68 0,36 0,39
XLI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (zł/eur) 1,58 1,68 0,36 0,39
KURSY EURO (W ZŁ):
średni kurs w 3 kwartałach 2019 r.: 4,3086
średni kurs w 3 kwartałach 2018 r.: 4,2535
średni kurs na dzień 30.09.2019: 4,3736
średni kurs na dzień 31.12.2018: 4,3000
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
QSr3_2019_Atende_fin.pdfQSr3_2019_Atende_fin.pdf Skonsolidowany raport kwartalny Grupy Atende za III kwartał 2019 r.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-14 Roman Szwed Prezes Zarządu
2019-11-14 Iwona Bakuła Wiceprezes Zarządu
2019-11-14 Jacek Forysiak Wiceprezes Zarządu
2019-11-14 Szymon Stępczak Wiceprezes Zarządu
2019-11-14 Jacek Szczepański Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.