10,8000 zł
1,89% 0,2000 zł
Aplisens SA (APN)

Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 17 września 2019 r.

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 14 / 2019
Data sporządzenia: 2019-10-11
Skrócona nazwa emitenta
APLISENS S.A.
Temat
Nabycie akcji własnych w następstwie rozliczenia oferty zakupu z dnia 17 września 2019 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd APLISENS S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 11 października 2019 r. Spółka nabyła 913.250 zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela APLISENS S.A. o wartości nominalnej 0,20 zł każda, które stanowią 7,25% kapitału zakładowego Spółki oraz odpowiadają 913.250 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,25% ogólnej liczby głosów w Spółce („Nabyte Akcje”, „Akcje”).
Cena zakupu wynosiła 12 zł za jedną Akcję tj. łącznie za wszystkie Nabyte Akcje cena zakupu wyniosła 10.959.000 zł.
Celem zakupu Nabytych Akcji jest ich umorzenie lub zaoferowanie do nabycia uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego.
Nabycie Akcji nastąpiło poza rynkiem regulowanym, za pośrednictwem Alior Banku S.A. – Biura Maklerskiego w następstwie rozliczenia oferty zakupu akcji APLISENS S.A. ogłoszonej przez Spółkę w dniu 17 września 2019 r. („Oferta”). Spółka informowała o ogłoszeniu Oferty raportem bieżącym nr 12/2019 z dnia 17 września 2019 r. Oferta przeprowadzona została na podstawie art. 362 oraz 393 Kodeksu spółek handlowych, zgodnie z uchwałą nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub zaoferowania do nabycia w ramach realizacji programu motywacyjnego. O podjęciu uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółka informowała raportem bieżącym nr 8/2019 z dnia 4 czerwca 2019 r.
Łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty wyniosła 2.260.658 akcje. Ze względu na fakt, że łączna liczba akcji zgłoszonych przez akcjonariuszy do sprzedaży w ramach Oferty przekroczyła łączną liczbę akcji, którą Spółka zamierzała nabyć w ramach Oferty (tj. 913.250 akcji), liczba akcji nabytych od poszczególnych akcjonariuszy została obliczona przy zastosowaniu zasad redukcji opisanych w punkcie 10 dokumentu ofertowego. Średnia stopa redukcji wyniosła 59,6%.
Przed nabyciem Akcji Spółka nie posiadała akcji własnych. Po rozliczeniu Oferty w dniu 11 października 2019 r. Spółka posiada 913.250 akcji własnych, które stanowią 7,25% kapitału zakładowego, odpowiadających 913.250 głosom na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 7,25% ogólnej liczby głosów w Spółce. Zgodnie z prawem Spółka nie wykonuje praw udziałowych z akcji własnych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-10-11 Adam Żurawski Prezes Zarządu Adam Żurawski
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.