REKLAMA

ALL IN! GAMES S.A.: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. – „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.”

2022-06-15 11:49
publikacja
2022-06-15 11:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ALG_ogloszenie-ZWZ_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALG_projekty_uchwal_ZWZ_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALG_ogolna_liczba_akcji-ZWZ_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALG_Formularz_do_wykonywania_glosu_przez_pelnomocnika_ZWZ_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALG_pelnomocnictwo_OF-ZWZ_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALG_pelnomocnictwo_OP-ZWZ_2022_.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
alg_2021-12-31_pl.zip  (RAPORT BIEŻĄCY)
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_ALG_2021-2022-04-28.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
SSZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
SZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtml  (RAPORT BIEŻĄCY)
ALG_sprawozdanie_RN_za_2021_r_p.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Sprawozdanie_Wynagrodzen_ZiRN_2021_podpisane.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Raport_z_uslugi_atestacyjnej_ocena_sprawozdania_o_wynagrodzeniach_2021.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022 K
Data sporządzenia: 2022-06-15
Skrócona nazwa emitenta
ALL IN! GAMES S.A.
Temat
Uzupełnienie raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. – „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2022 r.”
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd All in! Games S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej „Spółka”), niniejszym w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 27/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r., przekazuje w załączeniu „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków zarządu i rady nadzorczej All In! Games S.A.” za rok 2021, Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2021.

W związku z powyższym w załączeniu Spółka ponownie przekazuje załączniki do raportu nr 27/2022 wraz z w/w dokumentami.

Pozostała treść przedmiotowego raportu bieżącego pozostaje bez zmian.
Załączniki
Plik Opis
ALG_ogłoszenie-ZWZ 2022_.pdfALG_ogłoszenie-ZWZ 2022_.pdf
ALG_projekty uchwał ZWZ 2022_.pdfALG_projekty uchwał ZWZ 2022_.pdf
ALG_ogolna_liczba_akcji-ZWZ 2022_.pdfALG_ogolna_liczba_akcji-ZWZ 2022_.pdf
ALG_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ 2022_.pdfALG_Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika_ZWZ 2022_.pdf
ALG_pełnomocnictwo_OF-ZWZ 2022_.pdfALG_pełnomocnictwo_OF-ZWZ 2022_.pdf
ALG_pełnomocnictwo_OP-ZWZ 2022_.pdfALG_pełnomocnictwo_OP-ZWZ 2022_.pdf
alg_2021-12-31_pl.zipalg_2021-12-31_pl.zip
Jednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28.xhtmlJednostkowe_Sprawozdanie_Finansowe_ALG_2021-2022-04-28.xhtml
Sprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_ALG_2021-2022-04-28.xhtmlSprawozdanie_z_dzialanosci_Zarzadu_ALG_2021-2022-04-28.xhtml
SSZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtmlSSZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtml
SZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtmlSZB_AIG_2021_2021-12-31_pl.xhtml
ALG sprawozdanie RN za 2021 r_p.pdfALG sprawozdanie RN za 2021 r_p.pdf
Sprawozdanie_Wynagrodzeń_ZiRN_2021 podpisane.pdfSprawozdanie_Wynagrodzeń_ZiRN_2021 podpisane.pdf
Raport z usługi atestacyjnej_ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_2021.pdfRaport z usługi atestacyjnej_ocena sprawozdania o wynagrodzeniach_2021.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-06-15 Marcin Kawa Prezes Zarządu
2022-06-15 Maciej Łaś Wiceprezes Zarządu
2022-06-15 Łukasz Górski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Nowy etap inwestycji „GRZEGÓRZECKA 77” w Krakowie. Sprawdź!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki