REKLAMA

AILLERON S.A.: Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku

2020-01-15 12:06
publikacja
2020-01-15 12:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2020
Data sporządzenia: 2020-01-15
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ailleron SA z siedzibą w Krakowie ("Spółka"), działając na podstawie przepisu § 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („Rozporządzenie"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2020 roku:

- Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku – 26 lutego 2020 r.;
- Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok – 30 kwietnia 2020 r.;
- Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku – 29 maja 2020 r.;
- Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku – 30 września 2020 r.;
- Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku – 30 listopada 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że:

- zgodnie z § 62 ust. 1 oraz ust.3 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych oraz jednostkowego raportu półrocznego, gdyż skonsolidowane raporty kwartalne i półroczny będą zawierały jednostkowe informacje finansowe Spółki;

- zgodnie z § 79 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie przekazywała do publicznej wiadomości Skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-01-15 Adam Bugaj Wiceprezes Zarządu
2020-01-15 Tomasz Król Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Indywidualna opieka Doradcy, kursy walut Premium, ochrona przed cyber przestępcami.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki