REKLAMA

AILLERON S.A.: Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie wypłacenia dywidendy

2021-05-28 14:22
publikacja
2021-05-28 14:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-28
Skrócona nazwa emitenta
AILLERON S.A.
Temat
Pozytywna ocena przez Radę Nadzorczą rekomendacji Zarządu w sprawie wypłacenia dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Ailleron S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 27 maja 2021 roku Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w przedmiocie wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki dywidendy ze zakumulowanych w Spółce zysków z lat poprzednich w ten sposób, by łącznie na wypłaty na rzecz akcjonariuszy Spółki została przeznaczona kwota 3.953.761,28 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych dwadzieścia osiem groszy), pochodząca ze środków pieniężnych zgromadzonych na kapitale zapasowym Spółki (w części, jaka może zostać przeznaczona na wypłatę dywidendy), tj. w kwocie 0,32 zł (słownie: trzydzieści dwa grosze) na każdą akcję.

Ostateczna decyzja w sprawie wypłaty dywidendy, dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy należeć będzie do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ailleron S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-28 Tomasz Król Członek Zarządu
2021-05-28 Piotr Skrabski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 300 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki