REKLAMA

AGENCJA ROZWOJU INNOWACJI: Korekta raportu okresowego za III kwartał 2020

2021-08-12 22:06
publikacja
2021-08-12 22:06
Zarząd Spółki Agencja Rozwoju Innowacji S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym informuje, że Spółka dokonała korekty raportu okresowego za III kwartał 2020, który został przekazany do wiadomości publicznej w dniu 13.11.2020 r. (dalej: raport okresowy).

Korekta raportu okresowego jest wynikiem prac związanych z procesem badania sprawozdania rocznego, podczas którego biegły rewident wskazał, że w związku z art. 57 ust. 3 Ustawy o rachunkowości oraz brakiem sprawowania faktycznej kontroli nad podmiotem powiązanym, Emitent nie może podlegać konsolidacji.

Korekta raportu okresowego nie dotyczy przedstawionego jednostkowego sprawozdania finansowego i danych finansowych Emitenta. W związku z ustaleniem braku konsolidacji Emitenta, został usunięty skonsolidowany raport okresowy, który zawierał dane tożsame z danymi jednostkowymi Emitenta, co wynikało z braku informacji od podmiotu powiązanego.
Emitent przekazuje w załączeniu jednostkowy raport za III kwartał 2020 r.


Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.
Załączniki
20210812_220627_0000136017_0000134322.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Szukasz pracownika? Opublikuj pierwsze ogłoszenie o pracę już od 59,32 zł na Pracuj.pl!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki