0,2640 zł
0,00% 0,0000 zł
Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)

Komunikaty spółki - ARI

Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 30.06.2022 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Raport roczny za 2021 rok
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2021 rok
Raport okresowy za I kwartał 2022
Raport okresowy za IV kwartał 2021 - korekta
Raport o incydentalnym naruszeniu przez Spółkę obowiązku informacyjnego
Raport okresowy za IV kwartał 2021
Korekta harmonogramu publikacji raportów okresowych w 2022 roku
Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2022 r.
Raport okresowy za III kwartał 2021
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na WZA Spółki w dniu 6 września 2021 roku
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.