0,2200 zł
-28,57% -0,0880 zł
Agencja Rozwoju Innowacji SA (ARI)

Komunikaty spółki - ARI

Nałożenie na emitenta kary pieniężnej
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Skierowanie projektu Emitenta do etapu negocjacji w ramach konkursu nr POWR.04.03.00-IP.07-00-005/18
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Raport roczny za 2018 r.
Korekta zawiadomienia o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w spółce Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w spółce Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
Zmiana terminu publikacji raportu rocznego za 2018 r.
Zawiadomienie o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA w spółce Agencja Rozwoju Innowacji S.A.
Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii F
Wybór biegłego rewidenta
Raport okresowy za I kwartał 2019 roku
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
ARI -28,57% 0,22
2019-05-30 16:08:56

Kalendarium

  • ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za 2018 r.

  • Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.