REKLAMA

AFORTI HOLDING S.A.: Zakończenie piątego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC

2021-10-25 17:48
publikacja
2021-10-25 17:48
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Aforti-Holding-RB-ESPI-55-2021-_placing_5.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 55 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-25
Skrócona nazwa emitenta
AFORTI HOLDING S.A.
Temat
Zakończenie piątego oferowania akcji w ramach oferty prywatnej Aforti PLC
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka", "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI 40/2021 z dnia 22 lipca 2021 roku dotyczącego zakończenia czwartego oferowania akcji
w ramach oferty prywatnej Aforti PLC informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent otrzymał od swojej spółki zależnej Aforti PLC z siedzibą w Londynie informację o zakończeniu przez nią w dniu 22.10.2021 roku piątej rundy oferowania akcji nowej emisji w ramach oferty prywatnej.

W piątej rundzie wzięło udział dwóch inwestorów, którzy objęli łącznie 209 374 akcji Aforti PLC za kwotę 209 374 GBP potwierdzając wycenę spółki po wpłaconym kapitale na poziomie ok 38,60 milionów GBP.

Po transakcji Aforti Holding S.A. posiada bezpośrednio 31 285 893 akcji Aforti PLC (stanowiących 81,05% kapitału zakładowego), natomiast w posiadaniu inwestorów indywidualnych pozostaje 7 317 078 akcji Aforti PLC (stanowiących 18,95% kapitału zakładowego) o łącznej wartości 7 317 078 GBP.

Podjęte czynności pozwalają na kontynuowanie działań prowadzonych przez brokera z Wielkiej Brytanii zmierzających do pośredniego upublicznienia spółki zależnej Emitenta, Aforti Exchange S.A. z siedzibą
w Warszawie na Rynku Głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz pozyskania
kolejnych 4,5 miliona funtów brytyjskich w ramach pierwszej oferty publicznej na LSE.

Oferowanie akcji nowej emisji w ofercie prywatnej spółki zależnej Aforti PLC oraz sprzedaż akcji Aforti PLC przez Emitenta związane jest z kolejnym etapem działań zmierzającym do dalszej realizacji strategii Grupy Kapitałowej Emitenta.
Załączniki
Plik Opis
Aforti-Holding-RB-ESPI-55-2021- placing 5.pdfAforti-Holding-RB-ESPI-55-2021- placing 5.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


Completion of
fifth offering of shares in Aforti PLC private placement


The Management
Board of Aforti Holding S.A. based in Warsaw (the "Company", "Issuer"),
in reference to the current report ESPI 40/2021 dated 22.07.2021
regarding the completion of the third offering of shares in Aforti PLC's
private placement informs that today the Issuer has been informed by its
subsidiary Aforti PLC, based in London, that it completed on 22.10.2021
the fifth offering round of new issue shares in its private placement.


The fifth round
was attended by two investors who subscribed for a total of 209,374
Aforti PLC shares for GBP 209,374 confirming the valuation of the
company after paid-in capital at approximately GBP 38.60 million.


Following the
transaction, Aforti Holding S.A. directly holds 31,285,893 shares in
Aforti PLC (representing 81.05% of share capital), whilst individual
investors hold 7,317,078 shares in Aforti PLC (representing 18.95% of
share capital) with a total value of £7,317,078.


The actions taken
allow the continuation of activities carried out by a UK broker aimed at
indirectly floating the Issuer's subsidiary, Aforti Exchange S.A. with
its registered office in Warsaw, on the Main Market of the London Stock
Exchange and to raise a further GBP 4.5 million through an initial
public offering on the LSE.


The offering of
new issue shares in the private placement of Aforti PLC's subsidiary and
the sale of Aforti PLC shares by the Issuer is related to the next stage
of activities aimed at further implementation of the strategy of the
Issuer's Capital Group.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-25 Klaudiusz Sytek Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki