REKLAMA

AC S.A.: Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.

2021-05-19 15:32
publikacja
2021-05-19 15:32
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-19
Skrócona nazwa emitenta
AC S.A.
Temat
Uchwała Walnego Zgromadzenia AC S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
AC S.A. z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Spółka”) informuje, że w dniu 19.05.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie AC S.A. (dalej jako „ZWZ”) podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku Spółki za 2020 r., w tym postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 22.162.102,60 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 2,20 zł (dwa złote dwadzieścia groszy). Liczba akcji objętych dywidendą wynosi 10.073.683.

Jednocześnie ZWZ ustaliło dzień dywidendy na 01.06.2021 r. oraz dzień wypłaty dywidendy na 14.06.2021 r.
Podstawa prawna: § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-19 Katarzyna Rutkowska Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Temperatura skacze, nagroda wzrasta! Otwórz konto i odbierz nawet 350 zł!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki