REKLAMA

ABS INVESTMENT: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2021-06-21 16:43
publikacja
2021-06-21 16:43
Zarząd ABS Investment SA z siedzibą w Bielsku-Białej (dalej: Spółka) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 21 czerwca 2021 roku.

Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów porządku obrad. Nie zgłoszono sprzeciwu do żadnej uchwały. Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Jednocześnie Zarząd informuje, o podjęciu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie zmiany §1 Statutu Spółki. Poniżej Zarząd przekazuje treść aktualnie obowiązującego brzmienia §1 Statutu Spółki oraz treść uchwaloną. Zmiany Statutu Spółki wejdą w życie z momentem zarejestrowania ich przez Sąd Rejestrowy.

Aktualnie obowiązujące brzmienie:
„Spółka działa pod firmą: ABS Investment Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy ABS Investment S.A.”

Uchwalone brzmienie:
„1. Spółka działa pod firmą ABS INVESTMENT Alternatywna Spółka Inwestycyjna Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu: ABS INVESTMENT ASI S.A.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i 7) - 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Załączniki
20210621_164358_0000134596_0000132696.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki