1,5300 zł
-2,24% -0,0350 zł
ABS Investment SA (AIN)

Komunikaty spółki - ABSINVEST

Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie Spółki
Lista Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ w dniu 21 czerwca 2021 r.
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 r.
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2021 r.
Raport okresowy za I kwartał 2021
Zmniejszenie udziału poniżej progu 5% w ogólnej liczbie głosów
Otrzymanie informacji w zakresie wyników finansowych na koniec I kwartału 2021 r.
Spłata pożyczki o istotnej wartości
Umorzenie obligacji serii B
Przekazanie środków na wykup obligacji serii B i wypłatę odsetek za ostatni okres odsetkowy
Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2020
Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2020
Zwiększenie udziału powyżej 5% w ogólnej liczbie głosów
ABSINVEST -2,24% 1,53
2021-08-02 13:17:51

Kalendarium

  • Publikacja raportu za II kwartał 2021 roku.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.