0,6700 zł
3,08% 0,0200 zł
ABS Investment SA (AIN)

Wyniki finansowe - ABSINVEST			

Jednostkowe raporty kwartalne

IV Q 2022 I Q 2023 II Q 2023 III Q 2023
Waluta PLN PLN PLN PLN
Przychody netto ze sprzedaży (tys.) 0 0 0 0
Zysk (strata) z działal. oper. (tys.) -109 -119 -118 -139
Zysk (strata) brutto (tys.) 881 -930 -684 235
Zysk (strata) netto (tys.)* 701 -774 -195 102
Amortyzacja (tys.) 0 0 0 0
EBITDA (tys.) -109 -119 -118 -139
Aktywa (tys.) 13 893 14 913 11 672 11 937
Kapitał własny (tys.)* 11 976 12 694 11 007 11 108
Liczba akcji (tys. szt.) 8 000,000 8 000,000 8 000,000 8 000,000
Zysk na akcję (zł) 0,088 -0,097 -0,024 0,013
Wartość księgowa na akcję (zł) 1,497 1,587 1,376 1,389
Raport zbadany przez audytora N N N N
* - przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.