REKLAMA

4MOBILITY S.A.: Odmowa udzielenia Spółce pożyczki od PGE Nowa Energia Sp. z. o. o.

2021-08-19 18:35
publikacja
2021-08-19 18:35
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2021
Data sporządzenia: 2021-08-19
Skrócona nazwa emitenta
4MOBILITY S.A.
Temat
Odmowa udzielenia Spółce pożyczki od PGE Nowa Energia Sp. z. o. o.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości informację poufną, której przekazanie zostało opóźnione na podstawie art. 17 ust. 4. rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE o poniższej treści:

Treść opóźnionej informacji poufnej

Zarząd Spółki 4Mobility Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Emitent”, ”Spółka”), informuje w nawiązaniu do raportu ESPI nr 4/2019 r., iż w dniu 17 kwietnia b.r. wpłynęła do Spółki drogą elektroniczną informacja od Akcjonariusza większościowego PGE Nowa Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o odmowie udzielenia Spółce pożyczki, na wniosek Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-08-19 Paweł Błaszczak Prezes Zarządu
2021-08-19 Mariusz Iskierski Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Nawet 360 zł z Kontem 360° w Banku Millennium

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki