REKLAMA

4MOBILITY: Ogłoszenie przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 4Mobility S.A. oraz treść uchwał powziętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie

2021-05-21 16:17
publikacja
2021-05-21 16:17
Zarząd Spółki 4Mobility S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na dzień 21 maja 2021 r. podjęło uchwałę w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki do dnia 21 czerwca 2021 r. do godz. 11.00. Zgodnie z powziętą uchwałą wznowienie obrad nastąpi w miejscu zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. w siedzibie Kancelarii Notarialnej przy ul. Gałczyńskiego 4 w Warszawie.
Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21 maja 2021 roku do momentu ogłoszenia przerwy wraz z uchwałą o zarządzeniu przerwy, a przy uchwałach również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy i procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym oraz łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się.
Zarząd informuje ponadto, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad, a także że do żadnej z uchwał objętych protokołem z Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.
Jednocześnie w załączeniu do niniejszego raportu Zarząd Emitenta, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych, przekazuje opinię Zarządu uzasadniającą powody pozbawienia w całości prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki oraz dotyczącą sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6, 7, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku "NewConnect".
Załączniki
20210521_161757_0000133700_0000130021.pdf
20210521_161757_0000133700_0000130022.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki