Zysk netto PKO BP w I kw. '18 wyniósł 757 mln zł, wobec konsensusu 704,8 mln zł

Zysk netto grupy PKO BP w pierwszym kwartale 2018 roku wzrósł do 757 mln zł z 525 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w komunikacie. Zysk banku okazał się 7 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się, że wyniesie on 704,8 mln zł.

Oczekiwania dwunastu biur maklerskich, co do zysku netto za I kwartał, wahały się od 690,5 mln zł do 730 mln zł.

Zysk netto wzrósł 44 proc. rdr i spadł 8 proc. kdk. Wskaźnik ROE wynosi 9,5 proc.

Wynik odsetkowy banku w pierwszym kwartale wyniósł 2.218 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie 2.224,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 2.193-2.241,2 mln zł). Wynik odsetkowy wzrósł 8 proc. rdr i spadł 1 proc. kdk.

Marża odsetkowa na koniec I kwartału 2018 roku wzrosła o 0,18 p.p. rdr do poziomu 3,36 proc. Bank podał, że do wzrostu marży odsetkowej przyczynił się głównie spadek kosztu bazy depozytowej.

Wynik z prowizji w I kwartale 2018 roku wyniósł 737 mln zł i był zbliżony do szacunków rynku, który spodziewał się 742,6 mln zł (oczekiwania wahały się od 733 mln zł do 753 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 4 proc. rdr i spadł 3 proc. kdk.

Wyniki PKO BP w pierwszym kwartale 2018 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 1Q2018 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 2 218 2 224,5 -0,3%

Wynik z prowizji 737 742,6 -0,7%

Koszty ogółem 1 579 1 598,4 -1,2%

Saldo rezerw -336 -357,5 -6,0%

Zysk netto 757 704,8 7,4%
1Q2018 1Q2017 różnica 4Q2017 różnica
w mln zł

rdr
kdk


Wynik odsetkowy 2 218 2 046,0 8% 2 249 -1%
Wynik z prowizji 737 710,0 4% 760 -3%
Koszty ogółem 1 579 1 563,0 1% 1 474 7%
Saldo rezerw -336 -391 -14% -448 -25%
Zysk netto 757 525,0 44% 820 -8%

Wynik pozostały w I kwartale wyniósł 258 mln zł i był o 19,4 proc. wyższy niż rok wcześniej. Bank podał, że ujął w I kwartale 2018 roku kwotę 25 mln zł dotycząca zwrotu kary z UOKIK (dotyczącej opłat interchange).

Koszty w I kwartale wyniosły 1.579 mln zł, czyli były nieznacznie, 1,2 proc., niższe niż konsensus (1.598,4 mln zł). Koszty wzrosły 1 proc. rdr i 7 proc. w ujęciu kwartalnym.

W I kwartale 2018 roku koszty BFG wyniosły 233 mln zł, podczas gdy rok wcześniej koszty te wynosiły 256 mln zł.

Na koniec marca 2018 roku wskaźnik kosztów do dochodów wynosił 45,3 proc., podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 48 proc. W ujęciu kwartalnym wskaźnik C/I wyniósł 49,1 proc. w porównaniu do 52,6 proc. w I kwartale 2017 roku.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w pierwszym kwartale 2018 roku 336 mln zł, podczas gdy analitycy spodziewali się odpisów o 6 proc. wyższych na poziomie 357,5 mln zł. Odpisy spadły 14 proc. rdr i o 25 proc. kdk.

Suma bilansowa grupy PKO BP na koniec marca 2018 roku wyniosła ponad 295 mld zł, czyli wzrosła 2,3 proc. rdr.

Portfel kredytów i pożyczek udzielonych klientom brutto wzrósł o 1,5 proc. kdk i 5,2 proc. rdr do 224,8 mld zł.

Finansowanie brutto klientów segmentu detalicznego wyniosło 161,3 mld zł i od początku roku zwiększyło się o 2,2 proc. PKO BP udzielił kredytów mieszkaniowych za około 3,1 mld zł, a kredytów konsumpcyjnych za 3,2 mld zł.

Finansowanie brutto klientów korporacyjnych wyniosło pod koniec I kwartału 2018 roku 65,6 mld zł, co oznacza wzrost o 3,1 proc.

Wskaźnik kredytów do depozytów (zobowiązań wobec klientów) na koniec I kwartału 2018 roku wyniósł 92,7 proc.

Łączny współczynnik kapitałowy grupy na koniec I kwartału 2018 roku wynosił 17,8 proc., co oznacza wzrost o 0,4 p.p. w stosunku do końca 2017 roku. Współczynnik kapitału Tier I grupy wynosił z kolei 16,4 proc., co oznacza spadek w porównaniu do końca 2017 roku o 0,1 p.p.

Bank podał, że w przypadku niezastosowania rozwiązań przejściowych związanych z MSSF 9 i uwzględnienia pełnego wpływu wdrożenia MSSF 9 łączny współczynnik kapitałowy obniżyłby się o 29 punktów bazowych.

Podstawowe wskaźniki finansowe grupy PKO PB

31.03.2018 31.03.2017ROA netto 1,1% 1,0%
ROE netto 9,5% 8,6%
C/I 45,3% 48,0%
Marża odsetkowa 3,36% 3,18%
Koszty ryzyka -0,69% -0,76%
Łączny współczynnik kapitałowy 17,78% 15,60%
Tier 1 16,43% 14,77%

(PAP Biznes)

seb/

Źródło: PAP Biznes
Firmy:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
PKOBP -1,13% 35,15
2020-02-18 17:00:00
WIG -0,32% 57 894,45
2020-02-18 17:15:02
WIG20 -0,36% 2 113,49
2020-02-18 17:15:01
WIG30 -0,33% 2 437,69
2020-02-18 17:15:00
MWIG40 -0,54% 4 050,54
2020-02-18 17:15:01
DAX -0,75% 13 681,19
2020-02-18 17:37:00
NASDAQ 0,02% 9 732,74
2020-02-18 22:03:00
SP500 -0,29% 3 370,29
2020-02-18 22:08:00

Znajdź profil

Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.