Zysk netto Asseco Poland w III kw. wyniósł 78,5 mln zł, wyższy niż konsensus

2019-11-20 18:44
publikacja
2019-11-20 18:44

Zysk netto Asseco Poland w trzecim kwartale wzrósł do 78,5 mln zł z 78 mln zł przed rokiem - poinformowała grupa w raporcie. Średnia prognoz analityków, ankietowanych przez PAP Biznes, wynosiła 72,1 mln zł.

/ fot. Katarzyna Waś-Smarczewska / Bankier.pl

Oczekiwania siedmiu biur maklerskich sięgały od 67,2 mln zł do 78,2 mln zł.

Zysk operacyjny wzrósł rok do roku o 39 proc. do 261,1 mln zł. Analitycy ankietowani przez PAP Biznes prognozowali 227 mln zł.

Grupa podała w raporcie wyniki w ujęciu non-IFRS (m.in. bez kosztów amortyzacji wartości niematerialnych rozpoznanych w ramach rozliczenia połączenia wyników finansowych związanych z transakcjami nabycia i sprzedaży spółek), które - zdaniem przedstawicieli spółki - lepiej oddają kondycję finansową przedsiębiorstwa. Zysk operacyjny non-IFRS wzrósł w trzecim kwartale o 29,9 proc. do 320,8 mln zł.

Przychody grupy w trzecim kwartale sięgnęły 2,74 mld zł - sprzedaż okazała się 10 proc. wyższa niż konsensus PAP Biznes (2,488 mld zł) i o 23,5 proc. wyższa od przychodów za analogiczny okres 2018 roku.

Po trzech kwartałach przychody wynoszą 7.729,3 mln zł, czyli wzrosły 15,7 proc. rdr, a zysk netto jest na poziomie 238,2 mln zł, podczas gdy rok wcześniej wynosił 235,3 mln zł.

ASSECO POLAND

Przychody "polskiego" segmentu działalności Asseco Poland (w tym m.in. spółki-matki) spadły o 5,9 proc. rok do roku, do 290,1 mln zł. Zysk operacyjny segmentu spadł o 27,4 proc. do 38,2 mln zł, a wolne przepływy pieniężne segmentu wyniosły 90,4 mln zł wobec 67,2 mln zł rok temu.

Po trzech kwartałach przychody segmentu Asseco Poland spadły rok do roku o 8,5 proc. do 893,8 mln zł, a zysk operacyjny był niższy o 27,4 proc. i wyniósł 125,6 mln zł. Spółka podała, że spadki to efekt wysokiej bazy wyników zanotowanych w tym samym okresie 2018 roku.

"Zeszłoroczne rezultaty ukształtowały się na nadzwyczaj wysokim poziomie, na co istotny wpływ miały ważne zmiany prawne związane z regulacjami w prawie polskim oraz unijnym. Istotnie zwiększona sprzedaż w tamtym okresie dotyczyła głównie sektora bankowego i związana była z wdrażaniem modyfikacji w systemach klientów w związku z wprowadzeniem regulacji takich jak RODO, STiR czy Split Payment.

Dodatkowo przy tej okazji wielu klientów zdecydowało się na unowocześnienie swoich systemów" - napisano w raporcie.

ASSECO INTERNATIONAL

Grupa spółek zagranicznych segmentu Asseco International wypracowała w trzecim kwartale 686,6 mln zł przychodów, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Zysk operacyjny wzrósł o 49,7 proc. do 88,2 mln zł. Spółki Asseco International wygenerowały łącznie 69,6 mln zł wolnych przepływów pieniężnych wobec 67,3 mln zł przed rokiem.

W okresie I-III kw. przychody Asseco International wzrosły rok do roku o 12,6 proc. do 2,032 mld zł. Zysk operacyjny wzrósł o 30,7 proc. do 239 mln zł.

W raporcie podano, że grupa Asseco International Grupa Asseco International zanotowała wzrost przychodów we wszystkich głównych regionach działalności, tj. Europie Centralnej, Europie Południowo-Wschodniej oraz Europie Zachodniej.

"Grupa Asseco Central Europe, która reprezentuje Asseco w regionie Europy Centralnej zanotowała wzrost sprzedaży i istotnie poprawiła rentowność. Bardzo dobre wyniki tej Grupy to zarówno efekt rozwoju organicznego jak i przeprowadzonych w zeszłym roku akwizycji" - napisano w raporcie.

FORMULA SYSTEMS

Izraelski segment Formula Systems wypracował 1,77 mld zł przychodów, o 33,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie 2018 roku oraz 135 mln zł zysku operacyjnego, co dało wzrost o 80,5 proc. rok do roku. Wolne przepływy pieniężne segmentu sięgnęły 245,7 mln zł wobec 55,1 mln zł rok wcześniej.

Po trzech kwartałach Formula Systems poprawiła rok do roku przychody o 23,2 proc. do 4,82 mld zł, a zysk operacyjny wzrósł o 73,5 proc. do 349,4 mln zł. (PAP Biznes)

seb/ asa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Konto osobiste Banku Millennium 360° i 360° Junior w promocji z premią do 290 zł!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki