REKLAMA

Zysk netto Alior Banku powyżej konsensusu

2021-08-04 06:36, akt.2021-08-04 09:47
publikacja
2021-08-04 06:36
aktualizacja
2021-08-04 09:47
Zysk netto Alior Banku powyżej konsensusu
Zysk netto Alior Banku powyżej konsensusu
fot. Igor Smirnow / / FORUM

Zysk netto grupy Alior Banku w drugim kwartale 2021 roku wyniósł 123,8 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 585,5 mln zł straty netto - podał bank w raporcie. Zysk okazał się 10 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy prognozowali się, że wyniesie on 112,3 mln zł.

Oczekiwania dziesięciu biur maklerskich, co do zysku banku za drugi kwartał, wahały się od 102 mln zł do 121 mln zł.

Zysk netto Alior Banku wzrósł 15 proc. kdk.

W I połowie 2021 roku zysk netto Alior Banku wyniósł 231,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej miał 513,4 mln zł straty netto.

Bank podał, że znacząca poprawa wyniku netto została osiągnięta dzięki poprawie wyniku z tytułu opłat i prowizji, zredukowaniu kosztów działania o 9 proc. oraz istotnie niższym kosztom ryzyka, które w I półroczu 20 r. były obciążone dodatkowymi odpisami związanymi z pandemią Covid-19.

"Pomimo wymagającego otoczenia rynkowego, dzięki dbałości o relacje z klientami i skutecznym działaniom zarządczym, kolejny kwartał Alior Bank utrzymuje się na ścieżce dobrych wyników finansowych. (...) Zmniejszeniu uległy wszystkie kategorie kosztów działania Grupy. Konsekwentnie wzmacniamy pozycję banku, dzięki czemu pewnie realizujemy nasze cele strategiczne" – powiedziała cytowana w komunikacie prasowym prezes banku Iwona Duda.

Alior poinformował, że podobnie jak w I kwartale 2021 r., w II kwartale negatywny wpływ na poziom wyniku z tytułu odsetek miała nieco zwiększona skala bieżących zwrotów prowizji („małe TSUE”) spowodowana wewnętrzną konsolidacją kredytów przez klientów banku. Pozytywny wpływ (+7 mln zł) miała rewaluacja pakietu akcji Visa Inc.

Odpisy wyniosły w drugim kwartale 266,4 mln zł. Rynek oczekiwał tymczasem wyższych o 3 proc. odpisów na poziomie 273,5 mln zł w przedziale oczekiwań od 244 mln zł do 293 mln zł.

Koszty ryzyka po pierwszym półroczu 2021 roku wynoszą 1,64 proc. podczas gdy rok wcześniej wynosiły 3,96 proc. Koszt ryzyka za II kwartał wynosi 1,71 proc.

Wynik odsetkowy banku sięgnął 666,7 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 675,2 mln zł (w przedziale oczekiwań 669-682 mln zł). Wynik ten spadł 8 proc. rok do roku i 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

Marża odsetkowa netto za I półrocze 2021 roku wynosi 3,65 proc., a w II kwartale 3,58 proc.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 183,4 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami rynku, który spodziewał się 182,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 178 mln zł do 185,1 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 19 proc. rdr i 3 proc. kdk.

Koszty banku wyniosły w II kwartale 2021 roku 379,3 mln zł i były 3 proc. niższe niż oczekiwał rynek (391,5 mln zł). Koszty spadły 4 proc. rdr i 9 proc. kdk.

Wskaźnik koszty/dochody spadł w pierwszej połowie 2021 roku do 44,7 proc, z 50,3 proc. w pierwszej połowie 2020 roku. Wskaźnik C/I za II kwartał wyniósł 42,5 proc.

Pod koniec I półrocza 2021 roku suma bilansowa grupy Alior Banku osiągnęła 79,04 mld zł i była o 1,8 proc. wyższa niż rok wcześniej.

Kredyty brutto wyniosły 62,6 mld zł, rosnąc 1,4 proc. rdr, a depozyty 67,8 mld zł, rosnąc 3 proc. rdr.

W II kwartale sprzedaż kredytów mieszkaniowych wyniosła 901 mln zł, oznacza to wzrost o 21 proc. kdk i o 35 proc. rdr. Sprzedaż leasingu wyniosła 808 mln zł, rosnąc 94 proc. rdr i 12 proc. kdk.

Alior podał, że cały czas utrzymuje wskaźniki adekwatności kapitałowej Tier I oraz TCR na wysokim oraz stabilnym poziomie (odpowiednio 12,99 proc. oraz 14,95 proc.), znacznie powyżej wymogów regulacyjnych (odpowiednio 449pb. oraz 445 pb.).

Oznacza to, że grupa Alior Banku dysponuje nadwyżką kapitałów Tier I w wysokości ponad 2,2 mld zł powyżej wymogów regulacyjnych.

Poniżej przedstawiamy wyniki grupy Alior Banku w drugim kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników.

w mln zł 2Q2021 konsensus różnica
PAP
Wynik odsetkowy 666,7 675,2 -1%
Wynik z prowizji 183,4 182,1 1%
Koszty ogółem 379,3 391,5 -3%
Saldo rezerw -266,4 -273,5 -3%
Zysk netto 123,8 112,3 10%
2Q2021 2Q2020 różnica 1Q2021 różnica
w mln zł rdr kdk
Wynik odsetkowy 667 722,0 -8% 670 -1%
Wynik z prowizji 183 154,6 19% 178 3%
Koszty ogółem 379 395,0 -4% 418 -9%
Saldo rezerw -266 -985,0 -73% -244 9%
Zysk netto 124 -585,5 -121% 108 15%

Bank liczy na poprawę wyniku odsetkowego

Alior Bank liczy na poprawę wyniku odsetkowego, a wynik z opłat i prowizji powinien być nie gorszy niż obecnie - poinformowali w środę przedstawiciele banku.

W I połowie 2021 roku zysk netto Alior Banku wyniósł 231,9 mln zł, podczas gdy rok wcześniej bank miał 513,4 mln zł straty netto.

"Patrzymy z dużym optymizmem na działania Alior Banku w przyszłym okresie" - powiedziała prezes banku Iwona Duda.

Wynik z opłat i prowizji w II kwartale wyniósł 183,4 mln zł, czyli wzrósł 19 proc. rdr i 3 proc. kdk.

"Wydaje nam się, że powinno być nie gorzej, zachowujemy umiarkowany optymizm, będziemy szukać przychodów prowizyjnych w różnych miejscach, gdzie dzisiaj jeszcze ich nie mamy (...) " - powiedział wiceprezes banku Dariusz Szwed.

Wynik odsetkowy w II kwartale banku sięgnął 666,7 mln zł, czyli spadł 8 proc. rok do roku i 1 proc. w ujęciu kwartalnym.

"Będziemy podejmowali wszelkie działania, by uzyskiwać wzrosty w tym obszarze, ale nie jest to łatwe. Dostosowujemy naszą ofertę i mamy nadzieję, że ten wynik będzie się stopniowo poprawiał" - powiedziała Duda.

Alior Bank w I połowie 2021 roku sprzedał kredyty mieszkaniowe za około 1,6 mld zł. Bank podał, że liczy na większą sprzedaż tych kredytów

"Chcemy więcej, będziemy starali się rozwijać tę gałąź biznesową, ten sektor, na który stawiamy od dłuższego czasu" - powiedział Szwed.

"Nasza ambicja to +trójka+ z przodu, czyli 300 mln zł (miesięcznie - PAP) i to dowozimy systematycznie" - dodał.

W II kwartale sprzedaż kredytów mieszkaniowych Aliora wyniosła 901 mln zł, oznacza to wzrost o 21 proc. kdk i o 35 proc. rdr.

W II kwartale Alior Bank osiągnął 4,1 proc. udział w sprzedaży kredytów na nieruchomości mieszkaniowe.

Alior zaskoczył niższymi kosztami

Kwartalne wyniki Alior Banku okazały się wyższe od oczekiwań głównie dzięki niższym kosztom operacyjnym oraz kosztom ryzyka. Wynik odsetkowy i prowizyjny były zbliżone do konsensusu. Analitycy pozytywnie oceniają zestaw danych zaprezentowanych przez bank.

MICHAŁ FIDELUS, DM BDM:

"Pozytywnie zaskoczyły przede wszystkim koszty oraz saldo rezerw. Nieznacznie słabszy od oczekiwań był z kolei wynik odsetkowy, wyższa od naszych szacunków była także efektywna stopa podatkowa.

Wyniki Aliora za II kw. oceniamy lekko pozytywnie. Koszty ryzyka się stopniowo normalizują, wynik z opłat i prowizji pozostaje relatywnie mocny, bank wykazuje dobrą dyscyplinę kosztową (niższe koszty są zapewne elementem zapowiadanego przez zarząd programu oszczędnościowego, który miał przynieść ponad 100 mln zł oszczędności w 2021 r.).

Pod pewną presją pozostaje jedynie wynik odsetkowy (wpływ tzw. małego TSUE), chociaż wolumeny kredytowe w II kw. wzrosły.

Podtrzymujemy nasze pozytywne nastawienie do Aliora.

O ile bank był znacznie bardziej niż konkurenci eksponowany na spowolnienie gospodarcze, tak obecnie – przy założeniu relatywnie szybkiej odbudowy gospodarki – powinien być w stanie sprawniej poprawić wyniki".

MIKOŁAJ LEMAŃCZYK, BM MBANKU:

"Alior przedstawił przyzwoity zestaw danych, które w głównej mierze zostały wsparte przez niższe koszty.

Cieszymy się, że bank jest w stanie utrzymać dyscyplinę kosztową i stara się zapewnić oszczędności.

Mamy nadzieję, że po zaraportowaniu relatywnie niskiego poziomu kosztów ryzyka, zarząd ogłosi nowe wytyczne dotyczące tego wskaźnika".

(PAP Biznes)

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1300 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki