Zasiłek macierzyński: komu i w jakiej wysokości przysługuje?

Jedną z form finansowej pomocy dla rodziców jest zasiłek macierzyński. Nie należy się on jednak wszystkim – jego wysokość i długość pobierania zależy od kilku czynników.

 

komu i w jakiej wysokości przysługuje zasiłek macierzyński

foto: thinkstock

Zasiłek macierzyński to świadczenie, które zapewnia środki utrzymania młodym matkom. Dotyczy też osób, które zdecydowały się adoptować lub przyjąć do rodziny zastępczej dziecko do 7. roku życia. Zasiłek macierzyński przysługuje głównie osobom ubezpieczonym – tylko w nielicznych wypadkach (takich jak ustanie ubezpieczenia przed urodzeniem dziecka, jeżeli ubezpieczenie ustało w czasie ciąży na skutek ogłoszenia upadłości pracodawcy) dostaną go osoby z nieopłaconymi składkami.

Komu przysługuje zasiłek macierzyński?


Świadczenie to przysługuje następującym osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym:

• pracownikom,
• członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych,
• wykonującym pracę nakładczą,
• wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy-zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy dotyczące zlecenia,
• prowadzącym pozarolniczą działalność oraz tym, które z nimi współpracują,
• wykonującym pracę odpłatnie, na podstawie skierowania do pracy, w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
• odbywającym służbę zastępczą,
• duchownym.

urlop dla ojca» Osiem tygodni urlopu dla ojca? To możliwe
Ze świadczenia mogą skorzystać również pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę na czas określony, a także zatrudnieni na okres próbny, który przekracza jeden miesiąc, ale umowa o pracę została z nimi przedłużona do dnia porodu. Zasiłek przysługuje też ubezpieczonym, którzy przyjęli dziecko na wychowanie oraz w przypadku śmierci matki dziecka lub porzucenia przez nią potomka. W tym ostatnim przypadku zasiłek przechodzi na ojca dziecka lub innego ubezpieczonego członka najbliższej rodziny, jeżeli zobowiążą się on przerwać swoją pracę w celu sprawowania opieki nad takim dzieckiem. Świadczenie dostaną również kobiety, które urodziły martwe dziecko lub gdy dziecko zmarło przed upływem ósmego tygodnia życia.

Kto wypłaca zasiłek macierzyński?


Zasiłek macierzyński może być wypłacany zarówno przez ZUS, jak i przez pracodawcę. ZUS wypłaca go wtedy, gdy pracodawca zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego nie więcej niż 20 pracowników. Świadczenie jest zaś wypłacane przez pracodawcę, gdy opłaca on składki za więcej niż 20 osób. Prawo do zasiłku mają kobiety zatrudnione na umowę o pracę i otrzymują go w trakcie trwania całego urlopu macierzyńskiego.

Dokumentami wymaganymi do wypłaty zasiłku macierzyńskiego są: zaświadczenie o przewidywanej dacie porodu – za okres przed porodem – oraz skrócony odpis aktu urodzenia dziecka – za okres od dnia porodu. Jeżeli opiekun przyjmuje dziecko na wychowanie, wymaga się od niego zaświadczenia o wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia go lub przyjęcia w ramach rodziny zastępczej. Jeśli zasiłek ma być wypłacany przez ZUS, potrzebne jest zaświadczenie płatnika składek na druku ZUS Z-3 i zaświadczenie pracodawcy o okresie udzielonego urlopu macierzyńskiego (ale tylko w przypadku pracowników).

Ile i przez jaki okres wypłacany jest zasiłek macierzyński?


Co do zasady zasiłek macierzyński wynosi 100 proc. wynagrodzenia albo przychodu stanowiącego podstawę wymiaru wynagrodzenia. Jest on wypłacany przez okres urlopu macierzyńskiego albo okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego. Od prawie dwóch lat przysługuje też przez okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, a także urlopu ojcowskiego. Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2011 roku przepisami okres ten wynosi (w przypadku jednego porodu):

• 20 tygodni (140 dni) w przypadku urodzenia jednego dziecka,
• 31 tygodni (217 dni) w przypadku urodzenia dwojga dzieci,
• 33 tygodnie (231 dni) w przypadku urodzenia trójki dzieci,
• 35 tygodni (245 dni) w przypadku urodzenia czwórki dzieci,
• 37 tygodni (259 dni) w przypadku urodzenia pięciorga lub więcej dzieci.

Podobnie jest w kwestii wypłaty zasiłku macierzyńskiego dla osób, które zobowiązały się przyjąć dziecko lub kilkoro dzieci na wychowanie. Od 1 stycznia 2010 r. istnieje też możliwość sprawowania dłuższej niż dotychczas opieki nad dzieckiem – okres dodatkowego urlopu wynosi:

• w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie:

- od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – do 4 tygodni,
- od 1 stycznia 2014 r. – do 6 tygodni;

• w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie:

- od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. – do 6 tygodni ,
- od 1 stycznia 2014 r. – do 8 tygodni.

Komu nie przysługuje zasiłek macierzyński


Zasiłek macierzyński nie przysługuje za okresy, w których ubezpieczony zachowuje prawo do wynagrodzenia na podstawie przepisów szczególnych, w czasie urlopu bezpłatnego oraz w okresie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności (z wyjątkiem tych osadzonych, które na podstawie skierowania wykonują pracę odpłatnie i mają opłacone ubezpieczenie chorobowe).

Planowane zmiany


Resort pracy pracuje nad tym, aby uszczelnić lukę w przepisach, która pozwala dostawać ponad 7 tys. zł brutto miesięcznie sprytnym matkom- przedsiębiorcom. Projekt ustawy dotyczącej urlopów rodzicielskich trafił do konsultacji społecznych 9 listopada.
urlop macieżyński» Zmiany w urlopach rodzicielskich


Obecnie wystarcza, że kobieta spodziewająca się dziecka zarejestruje firmę miesiąc przed porodem i opłaci jedną maksymalną składkę ubezpieczenia chorobowego. Wraz z innymi składkami (rentową i emerytalną) jest to prawie 3 tys. zł. Składka ta jest płacona od najwyższej podstawy – 8742 zł – i daje prawo do zasiłku wynoszącego ponad 7 tys. zł.

Po zmianach, aby otrzymać najwyższy zasiłek macierzyński, kobieta będzie musiała już wcześniej prowadzić firmę i opłacać maksymalne stawki do ZUS (obecnie wynoszą one 3257 zł) przez co najmniej rok przed porodem. W zależności od tego, kiedy otworzy działalność, dostanie odpowiednio 2,3 tys. zł brutto, gdy rozpocznie ją miesiąc przed porodem, 2,7 tys. zł w przypadku 2 miesięcy, 3,2 tys. zł w przypadku 3 miesięcy i 4,6 tys. zł w przypadku otworzenia firmy pół roku przed porodem.

Justyna Niedbał
Bankier.pl
j.niedbal@bankier.pl

 

Justyna Niedbał

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 0 ~studentka

a studentka ? wezmę dziekankę na rok, z czego mamy się na początku utrzymywać ? będę coś dostawała ?

! Odpowiedz
4 0 ~jola

Jak jest obecnie ?czy nowelizacja weszla w zycie?

! Odpowiedz
3 0 ~Olka

"stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy". Jak rozumieć to stwierdzenie? Czy to oznacza średnią liczoną 12 miesięcy przed porodem? Czy może jak kobieta idzie na zwolnienie chorobowe w trakcie trwania ciąży to od tego momentu liczy się średnią z poprzednich 12 miesięcy. Pytam ponieważ zaszłam w ciążę w drugim miesiącu zaczętej pracy i nie wiem co dalej bo muszę iść na chorobowe i nie wiem czy tylko te dwa miesiące pracy będą dzielone na 12 bo wcześniej nie pracowałam

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 3 ~nn

Duchowni to nie tylko księża katoliccy, celibat nie obowiązuje we wszystkich Kościołach.

! Odpowiedz
1 0 ~kAMIS

To duchowni mogą mieć dzieci???? hahaha dobre!

! Odpowiedz
0 0 ~Iwona

Witam
Aktualnie jest głośna sprawa wydłużonych urlopów macierzyńskich. Wiem, że kobiety które urodzą już w dniu dzisiejszym - 18.03.2013 będą miały prawo do przedłużenia urlopu macierzyńskiego tzn we wrześniu jak wejdzie w życie ustawa będą mogły pozostać na urlopie pobierając 60% zasiłek macierzyński. Ja chciałam się zapytać co z matkami które urodzą po 18.03 ale umowę o pracę mają tylko do dnia porodu. tzn. we wrześniu nie mają prawa do urlopu tylko do zasiłku macierzyńskiego czy również będą miały prawo do przedłużenia czasu pobierania 60% zasiłku?
Pozdrawiam

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
0 1 ~aleksandra

Są to propozycje nowelizacji. Nic jeszcze nie weszło w życie.

najpierw poczytajcie interpelację zgłaszającego a potem odpowiedz.
ostatni akapit mówi , ze to:Projektowana nowelizacja .... czyli to dopiero jest w planach

http://www.sejm.gov.pl/sejm7.nsf/interpelacja.xsp?typ=INT&nr=9933&view=null

! Odpowiedz
0 0 ~Cleo_patra22

No to zmieniły się te przepisy czy nie???? Bo nic nie mogę znaleźć na ten temat a od kilku godzin przeszukuję internet!!!!

! Odpowiedz
0 0 ~Reinchard

A jak się to ma do faktów w 2013 roku, który obecnie mamy? Proszę o wyjaśnienie sprawy zakładania firmy przez kobietę w ciąży, opłacenia max SKŁADKI CHOROBOWEJ I OTRZYMANIA MAX ZASIŁKU MACIERZYŃSKIEGO.

! Odpowiedz
0 0 ~sas

Skąd wzięła się data 01.01.2013? Sąsiadka powiedziała?

! Odpowiedz

Kalendarium przedsiębiorcy

  • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

    Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator płacowy

Oblicz wysokość pensji netto, należne składki oraz podatek.

Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl