Zakładanie firmy – 3 kluczowe decyzje o podatkach

Obecnie jednoosobową działalność gospodarczą można zarejestrować praktycznie „od ręki” – nie wymaga to specjalnych umiejętności ani środków finansowych. Jednak sama rejestracja firmy to nie wszystko, gdyż początkujący przedsiębiorca musi podjąć szereg decyzji związanych z funkcjonowaniem firmy m.in. dotyczących podatków. Wybory te są o tyle ważne, że mogą zadecydować o wysokości obciążeń wobec państwa.

Decyzja 1 – jaką formę opodatkowania wybrać?

Każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą musi dokonać wyboru formy opodatkowania dochodu, który będzie osiągał. Inaczej mówiąc, chodzi o wybór sposobu rozliczania podatku dochodowego. Jest to o tyle ważna decyzja, że standardowo zmiany formy opodatkowania dokonuje się tylko raz do roku, do 20 stycznia.

Obecnie podatnicy rozpoczynający działalność gospodarczą o wybranej formie opodatkowania zawiadamiają fiskusa za pośrednictwem formularza CEIDG-1 (wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Forma płatności podatku dochodowego od osób fizycznych jest w dużym stopniu zdeterminowana decyzją przedsiębiorcy. Przed jej wyborem należy wziąć pod uwagę rodzaj planowanej działalności oraz dokonać analizy wielkości spodziewanych przychodów i wydatków, zastanowić się, czy konieczne będzie zatrudnianie pracowników, itp. Przedsiębiorcy mają obecnie do wyboru cztery formy opodatkowania. Dwie ogólne – na podstawie skali podatkowej oraz podatkiem liniowym 19% i dwie zryczałtowane – ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową.

1. Opodatkowanie na podstawie skali podatkowej

Jest to najbardziej popularna forma opodatkowania dostępna dla każdego przedsiębiorcy, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. W przypadku wyboru opodatkowania według skali podatkowej podatek płaci się od dochodu, który stanowią uzyskane przez podatnika przychody pomniejszone o poniesione wydatki (pod warunkiem, że ustawodawca nie zabrania zaliczenia ich do kosztów podatkowych).

Dochód do 85.528 zł podlega stawce podatku w wysokości 18%, zaś nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana stawką 32%. Warto jednak pamiętać, że skala podatkowa pozwala stosować rozmaite odliczenia i ulgi podatkowe.

Przedsiębiorcy opodatkowani na podstawie skali muszą wpłacać w ciągu roku miesięczne zaliczki na podatek dochodowy (nie jest konieczne składanie miesięcznych formularzy PIT). Po zakończeniu roku podatkowego konieczne jest złożenie zeznania rocznego PIT-36 do końca kwietnia.

Zalety skali podatkowej:

 • Możliwość rozliczania kosztów uzyskania przychodu, które zmniejszają podatek do zapłaty. Może to być szczególnie istotne w pierwszym okresie działalności firmy, gdy zwykle wydatki firmowe są wysokie.
 • Możliwość zmniejszania podatku przez kwotę wolną od podatku, ulgi, wspólne rozliczanie z małżonkiem, czy na zasadach przewidzianych dla osób samotnie wychowujących dzieci.
 • Podatek płaci się tylko, gdy osiąga się dochody.

Wady:

 • Obowiązek prowadzenia KPiR lub pełnej księgowości, co jest bardziej skomplikowane i czasochłonne, niż obowiązki księgowe dla zryczałtowanych form opodatkowania.
 • Stawki podatkowe mogą nie być atrakcyjne w przypadku niektórych działalności gospodarczych.

2. Podatek liniowy 19%

W przypadku tej formy opodatkowania stawka podatku wynosi zawsze 19%, bez względu na wysokość dochodów. Podstawą opodatkowania jest tu dochód ustalony na podstawie księgi podatkowej. Ta forma opodatkowania sprawia, że podatnik traci część ulg i przywilejów, w tym zwłaszcza kwotę wolną od podatku, ulgę na dzieci, czy opcję rozliczania wspólnie z małżonkiem. W trakcie roku podatkowego nie ma obowiązku składania żadnych deklaracji związanych z rozliczaniem PIT. Dopiero po zakończeniu roku należy złożyć zeznanie roczne na formularzu PIT-36L (nie później niż 30 kwietnia).

Zalety:

 • Możliwość rozliczania kosztów uzyskania przychodu, które zmniejszają podatek do zapłaty.
 • Stała i stosunkowo niska stawka podatku, niezależna od wysokości uzyskanego dochodu.

Wady:

 • Obowiązek prowadzenia KPiR lub pełnej księgowości, co jest bardziej skomplikowane i czasochłonne, niż obowiązki księgowe dla zryczałtowanych form opodatkowania.
 • Brak możliwości skorzystania z ulg i preferencyjnych form opodatkowania.
 • Brak kwoty wolnej od podatku, czyli ustalonej wysokości dochodu, od którego fiskus nie pobiera podatku.

3. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Podstawę opodatkowania ryczałtem stanowi przychód, tzn. podatek stanowi procent uzyskanego przychodu. Co za tym idzie, nie bierze się pod uwagę kosztów – nie zmniejszają one podatku w żaden sposób. Stawki ryczałtu zależą od konkretnego rodzaju prowadzonej działalności i wynoszą – 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Zalety:

 • Stosunkowo niskie stawki podatku dla wybranych branż, co może być ważniejsze niż opcja rozliczania kosztów dostępna dla firm korzystających ze skali lub podatku liniowego.
 • Mało obowiązków dokumentacyjnych, m.in. wystarczy prowadzić ewidencję przychodów.

Wady:

 • Liczne ograniczenia w zakresie wyboru tej formy opodatkowania (nie wszyscy przedsiębiorcy mogą z niej korzystać).
 • Stawki podatku ryczałtowego niekiedy są wysokie, np. dla wolnych zawodów stawka wynosi aż 20%.
 • Nie można rozliczać kosztów.
 • Nie można rozliczać się wspólnie z małżonkiem.

4. Karta podatkowa

Karta podatkowa to najprostsza forma opodatkowania, w której podatek to stała kwota zależna od branży, liczby zatrudnionych osób i wielkości miejscowości, w której działa firma. Podobnie jak w przypadku ryczałtu, nie ma opcji zmniejszania podatku dzięki rozliczaniu kosztów. Zarazem nie ma przy tym obowiązku składania żadnych deklaracji, ani prowadzenia jakiejkolwiek księgowości.

Zalety:

 • Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji księgowej, wpłacania zaliczek na podatek, czy składania deklaracji podatkowych.
 • Niskie stawki podatku.

Wady:

 • Podatek trzeba płacić niezależnie od tego, czy uzyskiwane są dochody.
 • Nie można rozliczać kosztów.
 • Ograniczony zakres podmiotów, które mogą korzystać z tej formy opodatkowania.
 • Brak możliwości stosowania większości odliczeń i ulg oraz rozliczenia z małżonkiem.

Decyzja 2 - czy rejestrować się jako czynny podatnik VAT?

W zakresie podatku VAT najważniejszym pytaniem, na które musi sobie odpowiedzieć początkujący przedsiębiorca jest pytanie: zostać czynnym podatnikiem VAT, czy korzystać ze zwolnienia?

Firmy zarejestrowane do VAT muszą doliczać VAT do sprzedaży według stawki ustalonej w przepisach. VAT doliczony w danym okresie muszą podliczać na deklaracji i zbiorczo wpłacać do urzędu skarbowego wraz ze złożeniem tej deklaracji. Plusem jest dla nich opcja pomniejszania VAT-u doliczonego do sprzedaży o VAT wynikający z zakupów. W praktyce skutkuje to zakupami w kwotach netto.

Nowe firmy (zwykle) mogą jednak korzystać z tzw. podmiotowego zwolnienia z VAT, które jest dostępne dopóki wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczy 150 tys. zł. Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT nie muszą składać deklaracji VAT, ani obliczać i płacić tego podatku.

Jednak nieposiadanie statusu czynnego podatnika VAT jest korzystne zwłaszcza wtedy, gdy klientami firmy są podmioty nierozliczające VAT, czyli osoby prywatne lub inni przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia podmiotowego lub przedmiotowego VAT. Właściciele firm, którzy zakładają, że ich klientami będą głównie przedsiębiorcy mający prawo do odliczania VAT mogą rozważać rejestrację już od początku funkcjonowania firmy.

Jeżeli przedsiębiorca zdecyduje się na opodatkowanie VAT-em, musi poczynić następujące kroki:

 • Złożyć formularz VAT-R w urzędzie skarbowym właściwym ze względu na miejsce wykonywania działalności. Od czynności urzędowej polegającej na potwierdzeniu zarejestrowania czynnego podatnika VAT pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 170 zł.
 • Wybrać miesięczny lub kwartalny okres rozliczeniowy.
 • Prowadzić dwa rejestry VAT (zakupów i sprzedaży), na podstawie których oblicza się wysokość podatku, który należy odprowadzać do urzędu skarbowego do 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym okresie (miesiącu lub kwartale).

Decyzja 3 - Wybór okresu rozliczania podatków - miesięczny lub kwartalny

Przedsiębiorcy zakładający firmy mają do wyboru miesięczny lub kwartalny sposób rozliczania VAT-u i podatku dochodowego. Tę decyzję również trzeba podjąć w trakcie zakładania firmy.

Ogólnie, rozliczenie kwartalne pozwala na zachowanie większej płynności finansowej, zwłaszcza w przypadku, gdy klienci nieterminowo regulują swoje zobowiązania – na zapłatę podatków może być bowiem więcej czasu. Ponadto, przedsiębiorca oszczędza czas na kontaktach z fiskusem, jeśli chodzi o składane deklaracje VAT oraz dokonywane przelewy związane z podatkiem dochodowym i VAT-em (wykonuje maksymalnie 8 przelewów w roku, zamiast 24 w przypadku rozliczenia miesięcznego). Ponadto, jest więcej czasu na zebranie kosztów – kwartał zamiast miesiąca, a także więcej czasu na odliczenie VAT bez korygowania rozliczeń (3 kwartały zamiast 3 miesięcy).

Z drugiej strony, w rozliczeniu kwartalnym do zapłaty zbierają się podatki aż z trzech miesięcy, dlatego trzeba pilnować, aby w terminie wpłaty podatku mieć odpowiednią sumę na koncie. Wymaga to pewnej dyscypliny w zarządzaniu finansami, której początkujący przedsiębiorca może jeszcze nie mieć.

Jeżeli wybrany sposób rozliczeń się nie sprawdza można dokonać jego zmiany tzn. przejść z rozliczenia miesięcznego na kwartalny lub odwrotnie. W przypadku podatku dochodowego zmiany okresów rozliczeniowych dokonuje się raz do roku, do 20 lutego. Natomiast w przypadku VAT-u, przejścia z rozliczeń kwartalnych na miesięczne można dokonać dopiero po upływie przynajmniej 4 okresów rozliczanych kwartalnie.

/ Ogólnopolskie Biuro Rachunkowe InFakt.pl

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 0 ~Cookie

Własny biznes TAK, ale NIE w Polsce. Dzięki temu, że ktoś kiedyś polecił mi firmę Dezi od dwóch lat prowadzę biznes jako angielska spółka Ltd. Działam w kraju legalnie, bo mam polski oddział i legalnie oszczędzam na podatkach rocznie co najmniej kilkanaście tysięcy zł.

! Odpowiedz
4 3 ~AndreasPapandreu

Podstawową kwestią przy zakładaniu firmy jest jej finansowanie w pierwszym okresie rozwoju. Poza funduszami na tworzenie firm dla bezrobotnych ważną inicjatywą jest fundusz pożyczek nisko oprocentowanych dla przedsiębioczych kobiet. Polecam artykuł http://cenabiznesu.pl/-pozyczka-dla-przedsiebiorczych-kobiet - Warunki pozyskania kapitału są znośne a sposób jego spłaty przyzwoity.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
9 3 ~tadeusz

Duzym plusem na początku działania firmy jest tzw. wirtualne biuro. Jako przedsiębiorca korzystam i polecam każdemu takie rozwiązanie. Moja firma jest akurat w OfficeZone bo wg mnie tak jest najlepiej, można sporo oszczędzić miesiecznie, a prowadzenie firmy odbywa się tak samo jak do tej pory tyle tylko że nie płace już niepotrzebnego czynszu.

Pokaż cały komentarz ! Odpowiedz
3 6 ~matrix

reklama?

! Odpowiedz
4 6 ~max

Może autor napisać o korzyściach zakładania rodzinnej spółki z o.o. (młode małżeństwo)
korzyściach wynikających choćby z płacenia haraczu na ZUS?

! Odpowiedz
4 9 ~papek

Zryczałtowanego podatku dochodowego w pierwszym roku prowadzenia działalności nie można rozliczać kwartalnie. To tylko taka uwaga.

!

Kalendarium przedsiębiorcy

 • Termin zapłaty zaliczki na podatek dochodowy przez osoby prawne.

  Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych.

 • Rozliczenie podatku od towarów i usług za poprzedni miesiąc - VAT 7.

  Podatnicy podatku akcyzowego rozliczają akcyzę.

Kalkulator odsetek

Aby obliczyć wartość odsetek, podaj kwotę zaległości oraz zakres dat.

? Odsetki ustawowe nalicza się od dnia, gdy zobowiązanie staje się wymagalne. Jeżeli spłata miała nastąpić 10-tego, to odsetki naliczane są od 11-tego.
? Data kiedy zobowiązanie będzie regulowane. Jeżeli przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to należy wpisać datę pierwszego kolejnego dnia roboczego.
? Stawkę obniżoną do wysokości 75% stawki podstawowej stosuje się tylko do zaległości powstałych po 1 stycznia 2009 roku. Odsetki w obniżonej stawce pobiera się, gdy podatnik złoży korektę zeznania i w ciągu 7 dni od niej wpłaci zaległość.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl