ZUK: Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku

2020-06-24 17:23
publikacja
2020-06-24 17:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
ZUK_Zalacznik_do_RB_18_2020_(002).pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-24
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [„Spółka”] przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ZUK Stąporków S.A. w dniu 24 czerwca 2020 roku .
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Dodatkowo Spółka informuje, że podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zostały zgłoszone projekty uchwał, które byłyby poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

W odniesieniu do dokumentów będących przedmiotem głosowania podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółka informuje, że sprawozdania roczne Spółki będące przedmiotem głosowania w ramach punktów 9.1 oraz 9.2 przyjętego porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 31 marca 2020 r., natomiast sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 będące przedmiotem głosowania w ramach punktu 9.4 przyjętego porządku obrad oraz Polityka wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających Zakładów Urządzeń Kotłowych „Stąporków” S.A.” będąca przedmiotem głosowania w ramach punktu 9.8 przyjętego porządku obrad, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 28 maja 2020 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6-9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
Załączniki
Plik Opis
ZUK_Załącznik do RB_18_2020 (002).pdfZUK_Załącznik do RB_18_2020 (002).pdf Treść uchwał WZA 24.06.2020

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-24 JACEK WEREMIEJ PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki