ZUK: Informacja nt. aneksu do umowy zawartej z ING Bank Śląski S.A.

2020-08-04 13:02
publikacja
2020-08-04 13:02
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Informacja nt. aneksu do umowy zawartej z ING Bank Śląski S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2019 w sprawie zawarcia z ING Bank Śląski S.A. [„Bank”] umowy wieloproduktowej przyznającej odnawialny limit kredytowy w maksymalnej wysokości 7 mln zł do wykorzystania w ramach dwóch sublimitów kredytowych, Zarząd spółki Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [„Spółka”] w dniu dzisiejszym 4 sierpnia 2020 r. informuje o otrzymaniu obustronnie podpisanego aneksu do ww. umowy [„Aneks”].
Na mocy zawartego aneksu wydłużeniu do dnia 29 lipca 2021 roku uległa data dostępności odnawialnego limitu kredytowego w maksymalnej wysokości 7 mln zł [„Limit”]. Jednocześnie sublimit w formie kredytów obrotowych w rachunkach bankowych oraz sublimit w formie kredytów obrotowych w rachunku kredytowym zostały zwiększone odpowiednio do maksymalnej wysokości 7 mln zł oraz 3 mln zł. Sublimity zostały udostępnione na okres do dnia 29 lipca 2021 roku. Natomiast termin udostępnienia kredytu odnawialnego został określony na dzień 5 sierpnia 2021 roku.
W pozostałym zakresie Aneks nie wprowadza istotnych zmian do ww. umowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-04 JACEK WEREMIEJ PREZES ZARZĄDU
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 200 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki