REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2020-02-21 18:11
publikacja
2020-02-21 18:11
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zalacznik_zawiadomienie_WEM..pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2020
Data sporządzenia: 2020-02-21
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Informacje przekazane na podstawie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd ZPC Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, że w dniu 21 lutego 2020 roku do Spółki wpłynęło sporządzone w trybie art. 69 Ustawy o ofercie publicznej […] zawiadomienie od Warsaw Equity Management S.A. [WEM] o zmianie dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta.

WEM zawiadomił o tym, że w dniu 14 lutego 2020 roku doszło do zajścia innego niż czynność prawna zdarzenia prawnego tj. połączenia WEM jako spółki przejmującej ze spółką, należącą do tej samej grupy kapitałowej do której należy WEM tj. ze spółką Warsaw Equity Investments Sp. z o.o. [WEI] jako spółką przejmowaną, w wyniku którego to zdarzenia WEM przejęła WEI (połączenie przez przejęcie), a w konsekwencji doszło do zmiany dotychczas posiadanego udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta przez WEM.

W wyniku ww. połączenia, zgodnie z treścią otrzymanego zawiadomienia łączna suma liczby głosów w Spółce przysługujących WEM wynosi 454.401, stanowiących 1,78 % ogólnej liczby głosów w Spółce, zaś WEM łącznie z podmiotem zależnym od WEM tj. Xarus Holdings Limited z siedzibą w Larnace, Cypr posiada 16.410.645 głosów w Spółce stanowiących 64,36% ogólnej liczby głosów w Spółce.

Pełną treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.
Załączniki
Plik Opis
Załącznik_zawiadomienie WEM..pdfZałącznik_zawiadomienie WEM..pdf Zawiadomienie WEM

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-02-21 MAREK PIĄTKOWSKI Prezes Zarządu Marek Piątkowski
2020-02-21 JAROSŁAW KREDOSZYŃSKI Wiceprezes Zarządu Jarosław Kredoszyński
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki