REKLAMA

ZPC OTMUCHÓW S.A.: Informacja nt. zamiaru ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji ZPC Otmuchów S.A.

2021-09-21 18:01
publikacja
2021-09-21 18:01
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 28 / 2021
Data sporządzenia: 2021-09-21
Skrócona nazwa emitenta
ZPC OTMUCHÓW S.A.
Temat
Informacja nt. zamiaru ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji ZPC Otmuchów S.A.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. [Spółka, Emitent] informuje, iż w 21 września 2021 r. Spółka otrzymała od pełnomocnika akcjonariusza Emitenta tj. spółki Tornellon Investments Sp. z o.o. zawiadomienie o zamiarze ogłoszenia wraz ze spółką Kervan International AB [łącznie Wzywający] wezwania do zapisywania się na sprzedaż 8.941.631 akcji Emitenta w wyniku którego, po nabyciu wszystkich ww. akcji, Wzywający zamierzają osiągnąć 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki [Wezwanie].
Zgodnie z otrzymanym zawiadomieniem, podmiotem nabywającym akcje Emitenta w ramach Wezwania będzie Tornellon Investments Sp. z o.o., natomiast cena nabycia akcji ustalona została na 3,63 zł za jedną akcję, co odpowiada kryteriom określonym przepisami art. 79 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych [Ustawa o ofercie].
Ogłoszenie Wezwania nastąpi w związku z zamiarem przekroczenia 66% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, tj. na podstawie art. 74 ust. 1 Ustawy o ofercie i stanowić będzie jednocześnie wykonanie obowiązku z art. 73 ust. 2 Ustawy o ofercie.
Dodatkowo Spółka informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie warunków nabywania akcji w wezwaniach oraz szczegółowego sposobu ich ogłaszania, podmiot pośredniczący w Wezwaniu przekaże w dniu dzisiejszym pełną treść Wezwania do wiadomości publicznej za pośrednictwem powszechnie dostępnej agencji informacyjnej.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-21 MAREK PIĄTKOWSKI PREZES ZARZĄDU Marek Piątkowski
2021-09-21 ADAM FRAJTAK CZŁONEK ZARZĄDU Adam Frajtak
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki