REKLAMA
JUŻ JUTRO

ZEG: Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu giełdowego akcji "ZEG" S.A.

2010-11-26 11:18
publikacja
2010-11-26 11:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
uchwala_nr_1228_2010_Zarzadu_GPW.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2010
Data sporządzenia: 2010-11-26
Skrócona nazwa emitenta
ZEG
Temat
Uchwała Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu giełdowego akcji "ZEG" S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach (Emitent) zawiadamia, że w dniu 26 listopada 2010 r. otrzymał Uchwałę Nr 1228/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie zawieszenia i wykluczenia z obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji spółki Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.
Obrót akcjami spółki Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zostaje zawieszony od dnia 2 grudnia 2010 r.
Akcje spółki Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. zostają wykluczone z obrotu giełdowego z dniem 7 grudnia 2010 r.
Powyższa decyzja Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dotyczy wszystkich wyemitowanych i jednocześnie dopuszczonych do obrotu akcji Emitenta tj.:
- 364762 szt. akcji na okaziciela serii AA,
- 72953 szt. akcji na okaziciela serii AB
- 48635 szt. akcji na okaziciela serii AC
- 200000 szt. akcji na okaziciela serii B
- 248690 szt. akcji na okaziciela serii C
- 200000 szt. akcji na okaziciela serii D
czyli łącznie 1135040 szt. akcji spółki Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.
W załączeniu do raportu Emitent przekazuje pełną treść Uchwały Nr 1228/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Jednocześnie Emitent zawiadamia, że w dniu 25 listopada 2010 r. zwrócił się z wnioskiem do Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. o wycofanie z depozytu wszystkich wyemitowanych przez spółkę Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. akcji i zamknięcie prowadzonych dla nich kont ewidencyjnych.
Podstawa prawna:
§ 34 ust.1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami).
Załączniki
Plik Opis
uchwała nr 1228_2010 Zarządu GPW.pdf uchwała nr 1228_2010 Zarządu GPW.pdf uchwała nr 1228/2010 Zarządu GPW

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-26 Adam Trzeciak Prezes Zarządu
2010-11-26 Anna Badura Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki