REKLAMA
WEBINAR

ZEG: Skutki wezwania: informacja o aktualnym stanie posiadania akcji Spółki "ZEG" S.A. przez Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z siedzibą w Zabrzu.

2010-09-13 13:06
publikacja
2010-09-13 13:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 29 / 2010
Data sporządzenia: 2010-09-13
Skrócona nazwa emitenta
ZEG
Temat
Skutki wezwania: informacja o aktualnym stanie posiadania akcji Spółki "ZEG" S.A. przez Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z siedzibą w Zabrzu.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach (Emitent) otrzymał w dniu 13 września 2010 r. od jednego z akcjonariuszy: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. z siedzibą w Zabrzu informację o aktualnym stanie posiadania akcji Spółki "ZEG" S.A.

Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. poinformowały, iż w związku z ogłoszonym w dniu 19 lipca 2010 r. wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Zakład Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A. z siedzibą w Tychach przy ul. Biskupa Burschego 3, zakupiły 11.700 sztuk akcji, co stanowi 1,03 % ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A.
Akcje te zostały zapisane na rachunku Zabrzańskich Zakładów Mechanicznych S.A. w dniu 10 września 2010 r.
Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji w związku z ogłoszonym wezwaniem Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. posiadają łącznie z podmiotem zależnym 1.113.104 sztuk akcji, stanowiących 98,07 % ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A., w tym:
- bezpośrednio Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. posiadają 369.654 sztuk akcji "ZEG" S.A. stanowiących 32,57 % udziału w kapitale zakładowym "ZEG" S.A. i uprawniających do 369.654 głosów na walnym zgromadzeniu "ZEG" S.A. co stanowi 32,57 % ogólnej liczby głosów,
- pośrednio przez jednostkę zależną: Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. w Zabrzu posiadają 743.450 sztuk akcji "ZEG" S.A. stanowiących 65,50 % udziału w kapitale zakładowym "ZEG" S.A. i uprawniających do 743.450 głosów na walnym zgromadzeniu "ZEG" S.A. co stanowi 65,50 % ogólnej liczby głosów.

Na dzień ogłoszenia wezwania Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. posiadały łącznie z podmiotem zależnym 1.101.404 sztuk akcji, stanowiących 97,04 % ogólnej liczby akcji i głosów na walnym zgromadzeniu Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" S.A., w tym:
- bezpośrednio Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne S.A. posiadały 357.954 sztuk akcji "ZEG" S.A. stanowiących 31,54 % udziału w kapitale zakładowym "ZEG" S.A. i uprawniających do 357.954 głosów na walnym zgromadzeniu "ZEG" S.A. co stanowiło 31,54 % ogólnej liczby głosów,
- pośrednio przez jednostkę zależną Zabrzańskie Zakłady Mechaniczne - Maszyny Górnicze Sp. z o.o. w Zabrzu posiadały 743.450 sztuk akcji "ZEG" S.A. stanowiących 65,50 % udziału w kapitale zakładowym "ZEG" S.A. i uprawniających do 743.450 głosów na walnym zgromadzeniu "ZEG" S.A. co stanowiło 65,50 % ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-09-13 Adam Trzeciak Prezes Zarządu
2010-09-13 Anna Badura Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Im więcej latasz, tym więcej zyskujesz!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki