REKLAMA
ZAPISZ SIĘ

ZE PAK S.A.: Zawarcie porozumienia wstępnego dotyczącego utworzenia spółki celowej na potrzeby związane z projektem budowy elektrowni jądrowej

2023-03-07 11:22
publikacja
2023-03-07 11:22
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2023
Data sporządzenia: 2023-03-07
Skrócona nazwa emitenta
ZE PAK S.A.
Temat
Zawarcie porozumienia wstępnego dotyczącego utworzenia spółki celowej na potrzeby związane z projektem budowy elektrowni jądrowej
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki ZE PAK S.A. („Spółka”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 36/2022 z dnia 31 października 2022 roku w sprawie zawarcia listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach projektu budowy elektrowni jądrowej („List Intencyjny”), informuje iż Spółka w dniu 7 marca 2023 roku zawarła z PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. z siedzibą w Lublinie („Strony”) porozumienie wstępne („Porozumienie”) dotyczące utworzenia wspólnej spółki celowej („Spółka Celowa”).

W celu podjęcia bezpośredniej współpracy w sprawie projektu budowy elektrowni jądrowej na bazie koreańskiej technologii APR1400 („Elektrownia Jądrowa”), Strony zamierzają utworzyć wspólnie Spółkę Celową w formie spółki akcyjnej z siedzibą w Koninie, która następnie nabędzie lub obejmie akcje w spółce mającej za zadanie realizację projektu budowy Elektrowni Jądrowej z potencjalnym udziałem partnera technologicznego.

Porozumienie zawiera podsumowanie podstawowych warunków współpracy Stron w zakresie wspólnego przedsięwzięcia mającego na celu udział w realizacji inwestycji dotyczącej budowy Elektrowni Jądrowej, w tym określenie zasad ładu korporacyjnego i działalności Spółki Celowej oraz ograniczeń w zbywaniu akcji Spółki Celowej. Strony będą posiadać równą liczbę akcji w Spółce Celowej, a reguły korporacyjne będą oparte na zasadzie współkontroli.

Utworzenie przez Strony wspólnego przedsięwzięcia (Spółki Celowej) uzależnione jest od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji. Zamiarem Stron jest niezwłoczne zgłoszenie zamiaru koncentracji.

Jednocześnie Strony planują, iż Spółka Celowa, w ramach kolejnego etapu współpracy, zrealizuje: (i) studium wykonalności, (ii) badania terenu oraz (iii) ocenę oddziaływania na środowisko na potrzeby planowanej budowy Elektrowni Jądrowej.

W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających utworzenie Spółki Celowej, Spółka przekaże taką informację do wiadomości publicznej w trybie raportu bieżącego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-03-07 Piotr Woźny Prezes Zarządu
2023-03-07 Maciej Nietopiel Wiceprezes Zarządu
2023-03-07 Andrzej Janiszowski Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki