Wcześniejsza spłata kredytu – czy bank zwróci koszt ubezpieczeń?

Zabezpieczeniem spłaty kredytu mieszkaniowego jest nie tylko ustanowiona na kredytowanej nieruchomości hipoteka. Aby dodatkowo się zabezpieczyć, banki sięgają po różnego rodzaju polisy. Koszty związane z ubezpieczeniami wymaganymi przez bank ponosi każdorazowo klient.

Aby wykupić potrzebne ubezpieczenie, kredytobiorca nie musi udawać się do towarzystwa ubezpieczeń – wszelkie formalności załatwi w banku. Wybór ubezpieczyciela proponowanego przez bank może być premiowany obniżką marży lub zwolnieniem z prowizji.


W zależności od rodzaju polisy i banku, część ubezpieczeniowych wydatków kredytobiorca będzie musiał ponieść przed uruchomieniem kredytu, inne doliczone zostaną w każdym miesiącu do raty.

W sytuacji wcześniejszej spłaty kredytu hipotecznego, kredytobiorca może ubiegać się zwrotu składki ubezpieczeniowej z tytułu ubezpieczeń, za które zapłacił z góry, a ochrona ubezpieczeniowa jeszcze nie wygasła.

Kodeks Cywilny
Art. 813
§1. Składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. W przypadku wygaśnięcia stosunku ubezpieczenia przed upływem okresu na jaki została zawarta umowa, ubezpieczonemu przysługuje zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
Regulują to przepisy kodeksu cywilnego, mówiące o tym, że składka obliczana jest za czas trwania odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń, a za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej przysługuje zwrot składki. Tak więc, jeżeli spłata kredytu następuje po 3 latach, a składkę z tytułu ubezpieczenia zapłaciliśmy z góry za 5 lat, za pozostałe 2 lata niewykorzystanej ochrony przysługuje zwrot składki.

Dokonując wcześniejszej spłaty nie będzie można domagać się od banku zwrotu kosztów poniesionych z tytułu ubezpieczeń, których okres trwania już minął. W przywołanym przypadku spłaty kredytu po 3 latach nie będzie można ubiegać się o zwrot składki poniesionej z tytułu ubezpieczania pomostowego, które obejmowało pierwsze 6 miesięcy od uruchomienia kredytu.

W przypadku ubezpieczeń oferowanych do kredytu hipotecznego, często zwrot składki następuje na konto banku. W takiej sytuacji to od banku, a nie od zakładu ubezpieczeń, klient powinien domagać się przekazania przysługującej kwoty zwrotu.

Przy dokonywaniu formalności związanych z wcześniejszą spłatą warto dopytać doradcę banku w jaki sposób można ubiegać się o zwrot składki. Niezbędne, zarówno dla kredytobiorcy, jak i dla banku może okazać się złożenie odpowiedniego dokumentu czy dyspozycji na piśmie. Tylko tyle i aż tyle, powinno wystarczyć, aby bank dokonał zwrotu składki, kontakt kredytobiorcy z ubezpieczycielem nie będzie zazwyczaj potrzebny.

Ubieganie się o zwrot składki - przykłady banków:
DnB NORD:
– Do kredytu hipotecznego oferujemy ubezpieczenia Życie oraz Życie plus Praca. Klient może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej w każdej chwili - ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, w którym złożona została rezygnacja w banku, w tym celu wystarczy krótkie pisemne powiadomienie. Zgodnie z obowiązującym prawem klient ma zawsze możliwość rezygnacji z ubezpieczenia, niezależnie od tego, czy kontynuuje spłatę kredytu czy spłacił kredyt przed terminem. Klient nie musi kontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym. TU zwraca składkę ubezpieczającemu (bankowi), a bank zwróci klientowi część kwoty składki za niewykorzystany okres ochrony, proporcjonalnie do liczby dni, w których ubezpieczyciel nie świadczył ochrony – wyjaśnia Katarzyna Kowalska, product manager DnB NORD.

ING Bank Śląski:
– Poza ubezpieczeniem nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, nie wymagamy ubezpieczeń obligatoryjnie. W przypadku innych ubezpieczeń, które klient dobrowolnie wykupi (ubezpieczenie na życie) po całkowitej spłacie kredytu klientowi należy się zwrot opłaty za niewykorzystany okres (opłaty są pobierane miesięcznie, więc zwrot dotyczy kilku - kilkunastu dni). Do wypłaty wystarczy złożenie stosownej dyspozycji i bank dokonuje takiego zwrotu. Jako, że rozliczenia z ubezpieczycielem są dokonywane przez bank, klient nie kontaktuje się z Towarzystwem Ubezpieczeniowym - opłata jest zwracana przez bank – wyjaśnia Wojciech Widenka, odpowiedzialny za produkty hipoteczne w ING Banku Śląskim.Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz
Bankier.pl

Katarzyna Wojewoda-Leśniewicz

Źródło:

Newsletter Bankier.pl

Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Nowy komentarz

Anuluj
1 1 ~klient dom banku

Mam podobnie na pewno chodzi o Dom Bank. To najbardziej nieprzyjazny i chciwy bank. Nie znam takiego drugiego.

! Odpowiedz
1 0 ~ajt

mnie koszt wyniosl 70zl na rok a bank dawal mi 70 na msc.
TYlko w tym msc wlasnie mi ubezpieczenie wygasLo i bank sam podpisal umowe na 5 lat 700zl rocznie, co jest dziwne ze w ogole tak mogl.??? teraz to odkrecam, zobaczmy co z tego wyjdzie

!
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl