REKLAMA

WOLCZANKA: skonsolidowany kwartalny raport finansowy

2006-08-11 17:23
publikacja
2006-08-11 17:23
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_fin._za_2_kwartal_2006.rtf (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-06-30 2 kwartał(y) narastająco / 2005 okres od 2005-01-01 do 2005-06-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 49 610 42 619 12 720 10 446
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 020 1 725 774 423
III. Zysk (strata) brutto 2 620 775 672 190
IV. Zysk (strata) netto 1 848 -132 474 -32
V. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -5 042 -3 282 -1293 -804
VI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -1 405 -897 -360 -220
VII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej 3 764 -721 965 -177
VIII. Przepływy pieniężne netto razem -2 683 -4 900 -688 -1 201
IX. Aktywa, razem 89 802 73 578 22 210 18 212
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 53 470 41 304 13 224 10 224
XI. Zobowiązania długoterminowe 19 975 19 921 4 940 4 931
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 33 495 21 383 8 284 5 293
XIII. Kapitał własny, razem 36 332 32 274 8 986 7 988
XIV. Kapitał zakładowy 21 863 21 863 5 407 5 411
XV. Liczba akcji 1 797 900 1 797 900 1 797 900 1 797 900
XVI. Liczba akcji do rozwodnienia 1 824 900 1 878 900 1 824 900 1 878 900
XVII. Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 1,04 -0,07 0,27 0,02
XVIII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) 1,03 -0,07 0,26 0,02
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 20,21 17,94 5,00 4,44
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 19,91 17,17 4,92 4,25
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis

Skonsolidowane sprawozdanie fin. za 2 kwartał 2006.rtf Skonsolidowane sprawozdanie fin. za 2 kwartał 2006.rtf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-08-11 Danuta Załęcka - Banasiak Prokurent Spółki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Program BIZNESTANK w aplikacji ORLEN VITAY – najlepszy dla firm! Zamień kartę plastikową na eKartę.

Wpisz kod z karty BIZNESTANK w appkę ORLEN VITAY i korzystaj z rabatów na paliwo już dziś!

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki