REKLAMA

WIKANA: Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.

2020-06-25 12:55
publikacja
2020-06-25 12:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zal_nr_1_do_rb_18.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Zal._nr_2_do_rb_18.2020.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 18 / 2020
Data sporządzenia: 2020-06-25
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie WIKANA S.A. w dniu 25 czerwca 2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. („Spółka”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie”) w dniu 25 czerwca 2020 r.

W odniesieniu do dokumentów, będących przedmiotem głosowania podczas Walnego Zgromadzenia, Zarząd Spółki informuje, że sprawozdania finansowe, wraz ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania, za rok obrotowy 2019 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej WIKANA za rok obrotowy 2019, uwzględniające ujawnienia wymagane dla sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, będące przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktów 10.1 – 10.3 przyjętego porządku obrad, zostały przekazane do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI w dniu 30 kwietnia 2020 r., natomiast „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i członków Rady Nadzorczej WIKANA Spółka Akcyjna”, będąca przedmiotem zatwierdzenia w ramach punktu 12.6 porządku obrad, została przekazana do publicznej wiadomości za pośrednictwem Systemu ESPI (jako załącznik do raportu bieżącego nr 16/2020) w dniu 29 maja 2020 r.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrywania któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, zaś do protokołu nie zostały zgłoszone sprzeciwy w stosunku do żadnej z podjętych uchwał. Nie miało także miejsca zgłoszenie projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].
Załączniki
Plik Opis
Zal nr 1 do rb 18.2020.pdfZal nr 1 do rb 18.2020.pdf Uchwaly podjete przez ZWZ WIKANA S.A. 25.06.2020 r.
Zal. nr 2 do rb 18.2020.pdfZal. nr 2 do rb 18.2020.pdf Zal. do Uchwaly nr 21.VI.2020 ZWZ WIKANA S.A. 25.06.2020 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-06-25 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2020-06-25 Paweł Chołota Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki