REKLAMA

WIKANA: Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego

2021-07-19 15:14
publikacja
2021-07-19 15:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-19
Skrócona nazwa emitenta
WIKANA
Temat
Informacja dot. pozyskania przez spółkę zależną finansowania projektu deweloperskiego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd WIKANA S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 19 lipca 2021 r. spółka zależna Emitenta – WIKANA AGO Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie („Kredytobiorca”) – otrzymała od Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. z siedzibą w Warszawie („Bank”) podpisaną umowę o kredyt obrotowy - deweloperski („Kredyt”) w kwocie 17.895 tys. zł oraz podpisaną umowę o kredyt rewolwingowy do kwoty 500 tys. zł., z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia deweloperskiego, polegającego na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego „B3”, realizowanego przez Kredytobiorcę w ramach inwestycji pn. „Klonowe Osiedle” w Świdniku przy ul. Cisowej („Inwestycja”).
Ostateczny termin spłaty Kredytu został określony na dzień 25 grudnia 2023 r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne i ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M, powiększoną o marżę Banku. Zabezpieczenie Kredytu stanowią m.in.: hipoteka umowna łączna do sumy 30 422 tys. zł na nieruchomości, na której ma być realizowana Inwestycja, weksel in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę, wraz z deklaracją wekslową, zastaw rejestrowy na udziałach Kredytobiorcy oraz oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 ust. 5 Kodeksu postępowania cywilnego.

Pozostałe postanowienia Umowy, w tym w zakresie możliwości odstąpienia od niej, nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-19 Piotr Kwaśniewski Prezes Zarządu
2021-07-19 Paweł Chołota Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki