4,5500 zł
-1,52% -0,0700 zł
Wielton SA (WLT)

Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Wielton

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 8 / 2020
Data sporządzenia: 2020-03-18
Skrócona nazwa emitenta
WIELTON S.A.
Temat
Informacja dotycząca wpływu skutków COVID-19 na działalność Grupy Wielton
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do zaleceń Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych oraz Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 12 marca 2020 r., Zarząd Wielton S.A. („Spółka”) informuje o wpływie rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność i perspektywy Spółki oraz Grupy Kapitałowej Wielton („Grupa”).

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Zarząd Spółki spodziewa się, iż skutki COVID-19 mogą mieć istotny wpływ na przyszłe wyniki operacyjne i finansowe oraz działalność Grupy Wielton. Jednocześnie na chwilę obecną skala tego wpływu nie jest możliwa do oszacowania.

Zważywszy na ograniczenia wprowadzane przez rządy poszczególnych państw, w tym zamykanie granic, przy jednoczesnym braku ograniczeń dla osób realizujących międzynarodowy transport towarów, Zarząd Spółki ocenia efektywność łańcucha dostaw do fabryki w Wieluniu jako satysfakcjonującą. Nie występują nadzwyczajne braki materiałów i surowców lub nieprzewidziane utrudnienia. Zarówno poziom zapasów jak i bieżące dostawy komponentów umożliwiają utrzymanie ciągłości produkcji. Jednocześnie Zarząd zwraca uwagę, iż wydłużenie okresu trwania rozprzestrzeniania się koronawirusa może doprowadzić do materializacji ryzyka istotnych opóźnień i ograniczeń dostaw materiałów i surowców do zakładów Grupy, co bezpośrednio przełoży się na możliwości produkcyjne. Obecnie jednak produkcja w zakładzie w Wieluniu przebiega stabilnie, z uwzględnieniem okoliczności wprowadzenia dodatkowych środków bezpieczeństwa. Odbiory są prowadzone w sposób ciągły, ich liczba nieznacznie odbiega od zwykłego poziomu. Proces bieżącej sprzedaży jest przeprowadzany bez większych zakłóceń. Liczba zamawianych pojazdów jest niższa, lecz spadek nie jest istotny.

W związku z decyzją rządu francuskiego spółka Fruehauf została zobligowana do czasowego zamknięcia zakładu produkcyjnego.
Fruehauf podobnie jak wiele innych zakładów produkcyjnych we Francji, jest zmuszony do przerwania produkcji i zamknięcia zakładu z uwagi na brak możliwości zagwarantowania przestrzegania zasad określonych przez rząd w celu zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego swoim pracownikom.
Część komórek organizacyjnych spółki Fruehauf kontynuuje swoją działalność tj. m.in.:
- Centrum sprzedaży,
- Dział gwarancji i obsługi posprzedażnej,
- Dział części zamiennych.
Na stronie spółki została dodana specjalna zakładka, aby poinformować klientów, dostawców i pracowników o sytuacji w firmie i przyszłych zmianach.
Na moment przekazania niniejszego raportu nie ma informacji o anulowaniu przez klientów zamówień, natomiast większość klientów prosi o przesunięcie terminów dostaw.

Warto zauważyć, że czynnikiem łagodzącym czasowe wstrzymanie produkcji we Francji będzie wsparcie ze strony francuskich władz. Dzięki wsparciu rządu firmy wstrzymujące produkcje mogą postawić pracowników w tryb „tymczasowy brak pracy”. Z uwagi na to firmy otrzymają od rządu rekompensatę za wypłacone w tym czasie wynagrodzenia dla swoich pracowników. Dodatkowo rząd zobligował się, że będzie wspierać firmy poprzez rozluźnienie polityki fiskalnej, ułatwienie otrzymywania pożyczek gotówkowych o obniżonym oprocentowaniu, wspieranie negocjacji z firmami energetycznymi w celu odroczenia płatności rachunków, itp.

Należący do Grupy zakład Lawrence David w Wielkiej Brytanii pracuje obecnie bez większych zakłóceń. Zarząd Spółki na ten moment nie notuje nadzwyczajnych uwarunkowań i działań, które miałyby doprowadzić do zaprzestania produkcji i sprzedaży.

Grupa Langendorf w Niemczech pracuje poniżej optymalnego poziomu, produkcja i sprzedaż są jednak kontynuowane.

We włoskiej spółce Viberti Rimorchi produkcja i sprzedaż jest silnie ograniczona. Z uwagi na rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz decyzje rządu włoskiego, trudno jest ocenić, w jakim terminie nastąpi jej powrót do normalnego trybu pracy.

Spółka zależna w Rosji OOO Wielton prowadzi działalność w trybie ciągłym, bez większych zakłóceń. W ocenie Zarządu Spółki, pomimo deprecjacji waluty rosyjskiej, sprzedaż pojazdów jest na zadowalającym poziomie.

W Grupie Wielton zostały wdrożone specjalne dodatkowe procedury bezpieczeństwa i higieny pracy.

Obecny poziom płynności finansowej Spółki oraz Grupy jest satysfakcjonujący. Zarząd pozostaje w bieżącym kontakcie z instytucjami finansowymi oraz publiczno-prawnymi mając na uwadze zapewnienie wystarczających zasobów środków pieniężnych, pozwalających na utrzymanie odpowiedniego poziomu płynności finansowej na okres wydłużającego się kryzysu.

Faktyczny rozmiar przyszłego wpływu skutków koronawirusa COVID-19 na działalność Spółki oraz Grupy jest w ocenie Zarządu nieznany i uzależniony od czynników, które są poza kontrolą ze strony Spółki.
Do najistotniejszych ryzyk, które dostrzega Zarząd, należą obecnie:
- ryzyko przerwania procesu produkcyjnego w związku z zakażeniem pracowników,
- przerwanie łańcucha dostaw komponentów do produkcji,
- ryzyko spadku zapotrzebowania na produkty Grupy ze względu na ogólną sytuację gospodarczą związaną z koronawirusem.

Powyższa ocena sytuacji oraz wpływu rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19 na działalność Grupy Wielton została sporządzona zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu na moment przekazanie niniejszego raportu bieżącego. O zaistniałych nowych okolicznościach mających wpływ na działalność operacyjną i finansową Grupy Wielton, Zarząd poinformuje niezwłocznie w odrębnych raportach bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-03-18 Mariusz Golec Prezes Zarządu Mariusz Golec
2020-03-18 Tomasz Śniatała Wiceprezes Zarządu Tomasz Śniatała
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.