REKLAMA

VRG S.A.: Zawiadomienie w sprawie znacznych pakietów akcji.

2023-09-01 16:00
publikacja
2023-09-01 16:00
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_Forum_TFI_01.09.2023.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 22 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-01
Skrócona nazwa emitenta
VRG S.A.
Temat
Zawiadomienie w sprawie znacznych pakietów akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 1 września 2023 roku otrzymała od FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, działającego w imieniu własnym jako zarządzający funduszy:
a) FORUM X Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
b) FORUM XXIII Fundusz Inwestycyjny Zamknięty,
zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2) w zw. z art. 87 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych o zmianie stanu posiadania głosów w Spółce z 7,23 % do 0 % ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie Forum TFI_01.09.2023.pdfZawiadomienie Forum TFI_01.09.2023.pdf Załącznik do raportu

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-01 Michał Zimnicki Wiceprezes Zarządu
2023-09-01 Erwin Bakalarz Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Karta kredytowa - wygodny dostęp do dodatkowych pieniędzy

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki