REKLAMA

VRG S.A.: Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.

2022-09-13 18:25
publikacja
2022-09-13 18:25
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Zawiadomienie_PTE_PZU_SA_13.09.2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2022
Data sporządzenia: 2022-09-13
Skrócona nazwa emitenta
VRG S.A.
Temat
Zawiadomienie w sprawie znacznego pakietu akcji.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji
Treść raportu:
VRG S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”) informuje, że w dniu 13 września 2022 r. otrzymała od Powszechnego Towarzystwa Emertytalnego PZU S.A. z siedzibą w Warszawie reprezentującego i zarządzającego Otwartym Funduszem Emerytalnym PZU „Złota Jesień” („OFE PZU”) oraz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym PZU („DFE PZU”) zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 87 ust. 1 pkt. 2b ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, że w wyniku zawarcia przez OFE PZU i DFE PZU transakcji kupna akcji Spółki odpowiednio 3.381.011 (słownie: trzech milionów trzystu osiemdziesięciu jeden tysięcy jedenastu) przez OFE PZU oraz 100.000 (słownie: stu tysięcy) przez DFE PZU udział OFE PZU oraz łączny udział OFE PZU i DFE PZU w ogólnej liczbie głosów w Spółce uległ zwiększeniu o więcej niż o 2% głosów w stosunku do ostatniego zawiadomienia OFE PZU. Powyższe transakcje zostały zawarte na rynku regulowanym na GPW w Warszawie w dniu 7 września 2022 r. z datą rozliczenia 9 września br.

Zawiadomienie, o którym mowa powyżej stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Załączniki
Plik Opis
Zawiadomienie PTE PZU SA_13.09.2022.pdfZawiadomienie PTE PZU SA_13.09.2022.pdf Zawiadomienie PTE PZU S.A.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-09-13 Michał Zimnicki Wiceprezes Zarządu
2022-09-13 Erwin Bakalarz Prokurent
Tematy
BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

BLACK WEEK na Pracuj.pl! - 40% na wszystko. Dodaj ogłoszenie, znajdź pracownika!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki