REKLAMA

VIVID GAMES S.A.: Korekta raportu nr 2/2021 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.

2021-04-26 19:43
publikacja
2021-04-26 19:43
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
<html>
<head>

</head>
<body><font face='Times New Roman'>
<p>

</p>
</font></body>
</html>
<font face='Times New Roman'></font> Raport bieżący nr 16 / 2021 <html>
<head>

</head>
<body>
</body>
</html>
Data sporządzenia: 2021-04-26
Skrócona nazwa emitenta
VIVID GAMES S.A.
Temat
Korekta raportu nr 2/2021 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2021 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vivid Games S.A. (dalej jako: "Spółka", "Emitent") w nawiązaniu do raportu ESPI nr 2/2021 z dnia 20 stycznia 2021 informuje, że w przesłanym ww. raportem harmonogramie przekazywania raportów okresowych w 2021, roku brakuje słów “i skonsolidowany” obok terminu publikacji raportu rocznego za rok 2020.

Treść raportu przed korektą:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021:

Jednostkowy raport roczny za rok 2020 – 30 kwietnia 2021 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2021 – 28 maja 2021 r.
Raport półroczny za I półrocze 2021 – 30 września 2021 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2021 – 29 listopada 2021 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako „Rozporządzenie”) Emitent nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za drugi i czwarty kwartał roku 2021.

Treść raportu po korekcie:
Zarząd Spółki Vivid Games S.A. (dalej jako: „Spółka”, „Emitent”), przekazuje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w roku 2021:

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2020 – 30 kwietnia 2021 r.
Raport kwartalny za I kwartał 2021 – 28 maja 2021 r.
Raport półroczny za I półrocze 2021 – 30 września 2021 r.
Raport kwartalny za III kwartał 2021 – 29 listopada 2021 r.

Jednocześnie Emitent informuje, że na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej jako „Rozporządzenie”) Emitent nie będzie przekazywał do publicznej wiadomości raportów kwartalnych za drugi i czwarty kwartał roku 2021.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
<html>
<head>

</head>
<body>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Vivid
Games S.A. Management Board (hereinafter referred to as: "Company",
"Issuer") with reference to ESPI report No. 2/2021 of January 20, 2021,
informs that in the schedule of publication of periodic reports in 2021
the words "and consolidated" are missing next to the date of publication
of the annual report for the year 2020.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Content
of the report before the correction:</font></span></b><br/><b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">The
Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as:
"Company", "Issuer"), publishes the dates of publication of periodic
reports in 2021:</font></span></b><br/><b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Individual
annual report for 2020 - April 30, 2021.</font></span></b><br/><b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Quarterly
report for the first quarter of 2021 - May 28, 2021.</font></span></b><br/><b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Semi-annual
report for the first half of 2021 - September 30, 2021.</font></span></b><br/><b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Quarterly
report for the third quarter of 2021 - November 29, 2021.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">At
the same time, the Issuer informs that pursuant to § 79 sec. 2 of the
Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and
periodic information published by issuers of securities and conditions
for recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-member state (hereinafter referred to as the "Regulation"), the
Issuer will not publish quarterly reports for the second and fourth
quarters of 2021.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Content
of the report after correction:</font></span></b><br/><b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">The
Management Board of Vivid Games S.A. (hereinafter referred to as:
"Company", "Issuer"), publishes the dates of publication of periodic
reports in 2021:</font></span></b><br/><b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Individual
and consolidated annual report for 2020 - April 30, 2021.</font></span></b><br/><b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Quarterly
report for the first quarter of 2021 - May 28, 2021.</font></span></b><br/><b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Semi-annual
report for the first half of 2021 - September 30, 2021.</font></span></b><br/><b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Quarterly
report for the third quarter of 2021 - November 29, 2021.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">At
the same time, the Issuer informs that pursuant to § 79 sec. 2 of the
Regulation of the Minister of Finance of March 29, 2018 on current and
periodic information published by issuers of securities and conditions
for recognizing as equivalent information required by the laws of a
non-member state (hereinafter referred to as the "Regulation"), the
Issuer will not publish quarterly reports for the second and fourth
quarters of 2021.</font></span> </b>
</p>
<p dir="ltr" align="justify" style="line-height: 1.38; margin-top: 12pt; margin-bottom: 12pt">
<b charset="utf-8" id="docs-internal-guid-670ac67d-7fff-11ad-2904-dba32503eab4"><span style="font-variant: normal; white-space: pre-wrap"><font size="10pt" face="Lato,sans-serif" color="#1f497d">Disclaimer:
This English translation has been prepared solely for the convenience of
English-speaking readers. Despite all the efforts devoted to this
translation, certain discrepancies, omissions or approximations may
exist. In case of any differences between the Polish and the English
versions, the Polish version shall prevail. Vivid Games S.A., its
representatives and employees decline all responsibility in this regard.</font></span>
</b>
</p>
<br class="Apple-interchange-newline">
</body>
</html>

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-04-26 Jarosław Wojczakowski Prezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Kredyt dla firm do 350 tys. na dowolny cel z decyzją online nawet w 10 minut

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki