REKLAMA

VERCOM S.A.: Rejestracja zmian statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

2022-07-04 12:38
publikacja
2022-07-04 12:38
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2022
Data sporządzenia: 2022-07-04
Skrócona nazwa emitenta
VERCOM S.A.
Temat
Rejestracja zmian statutu Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Vercom S.A. z siedzibą w Poznaniu "Spółka" informuje, że za pomocą systemu Portal Rejestrów Sądów powziął wiadomość o rejestracji w dniu 01 lipca 2022 roku zmiany statutu Spółki w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 369.414 złotych do kowty 444.475,70 złotych tj. zmiany pargrafu 5 ust. 1 i 2 statutu Spółki, które obecnie mają następujące brzmienie:
"1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 444.475,70 (czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta siedemdziesiąt pięć 70/100) i dzieli się na 22.223.785 (dwadzieścia dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt pięć) akcji o wartości nominalnej 0,02 zł (dwa grosze) każda, w tym:
1) 14.110.700 (czternaście milionów sto dziesięć tysięcy siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii A;
2) 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B;
3) 4.000.000 (cztery miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii D;
4) 903.085 (dziewięćset trzy tysiące osiemdziesiąt pięć) akcji zwykłych imiennych serii E;
5) 2.850.000 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąty tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F.
2. Akcje serii A, B, D, E i F zostały pokryte w całości przed odpowiednio zarejestrowaniem Spółki lub zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki."

Po zarejestrowaniu zmian statutu Spółki kapitał zakładwy Spółki wynosi 444.475,70 złotych i dzieli się na 22.223.785 akcji, z których każda ma wartość nominalną 0,02 złotego, w tym 14.110.700 akcji zwykłych na okaziciela serii A, 360.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 4.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D, 903.085 akcji zwykłych imiennych serii E, 2.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F. Ogólna liczba głosów przypadających na akcje, odliczając akcje własne w liczbie 126.850, wynosi 22.096.935 głosów.

Zmiana statutu Spółki w powyższym zakresie dokonana została uchwłą numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2022 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez
emisję akcji serii E i F, pozbawienia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy i zaoferowania akcji w drodze subskrypcji prywatnej określonym podmiotom oraz zmiany §5 ust. 1 i 2 Statutu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-04 Krzysztof Szyszka Prezez Zarządu Krzysztof Szyszka
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 6,5% i zgarnij nawet 450 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki