REKLAMA

VEE S.A.: Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.

2023-09-08 10:09
publikacja
2023-09-08 10:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2023
Data sporządzenia: 2023-09-08
Skrócona nazwa emitenta
VEE S.A.
Temat
Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Vee S.A. w dniu 29 czerwca 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powy�ej 5 %
Treść raportu:
Zarząd Vee S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) przekazuje do publicznej wiadomości listę akcjonariuszy uczestniczących w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2023 r. posiadających co najmniej 5% głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu wraz z określeniem liczby głosów przysługujących każdemu z nich z posiadanych akcji i wskazaniem ich procentowego udziału w liczbie głosów na tym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w ogólnej liczbie głosów:

1. Vee Ventures sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – posiadająca 465.501 akcji Spółki uprawniających do 465.501 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 91,17% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 28% ogólnej liczby głosów Spółki;
2. Aleksander Sobina – posiadający 43.000 akcji Spółki uprawniających do 43.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 8,42% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki oraz 2,59% ogólnej liczby głosów Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-09-08 Dawid Wójcicki Prezes Zarządu Dawid Wójcicki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki