REKLAMA

VEE S.A.: Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, lipiec 2022

2022-08-16 20:18
publikacja
2022-08-16 20:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 13 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-16
Skrócona nazwa emitenta
VEE S.A.
Temat
Dane o działalności handlowej - wskaźnik MPC, lipiec 2022
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vee SA („Spółka”, „Emitent”) podaje do publicznej wiadomości informacje na temat działalności handlowej Emitenta.

Według danych pochodzących z systemów sprzedaży Spółki, w lipcu 2022 r. wskaźnik MPC (Minutes of Processed Conversations), mierzący miesięczną liczbę minut rozmów realizowanych przez Vee na rzecz klientów biznesowych, wyniósł 357,4 tys. minut. Oznacza to wzrost MPC w stosunku do czerwca 2022 r. o 1,8 proc. i o 17 proc. w stosunku do średniej z H1 2022 r. - średnia dla wskaźnika MPC dla Spółki w H1 2022 r. wyniosła 306 tys. minut.
Spółka zaznacza przy tym, że lipcowy wskaźnik MPC został zrealizowany m.in. dzięki wzrostowi wolumenów procesowanych minut (od 1 do 34 proc.) z trwających projektów dla m.in. firm z branż: ubezpieczeniowej, bankowej i finansowej.

Spółka zaznacza, że jej oferta jest skierowana do klientów biznesowych, a wzmożone zainteresowanie technologią i usługami Spółki w pewnym stopniu związane jest z trwałym wpływem COVID-19 na działalność call center i contact center w Polsce. Jednocześnie Zarząd podkreśla, że na sumę MPC składają się rozmowy hostów głosowych realizowane zarówno w trybie produkcyjnym, jak i komercyjnym trybie POC (proof of concept), co może wpływać na wysokość rozliczanej stawki za minutę rozmowy z hostem spółki. Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki spodziewa się, że wzrost wolumenu MPC przełoży się na proporcjonalny wzrost przychodów z tego segmentu działalności Spółki, z zastrzeżeniem odchylenia wzrostu przychodów o 15 proc. (w górę lub w dół) od raportowanego wskaźnika MPC. W 2021 r. sprzedaż minut (wyrażona wskaźnikiem MPC) odpowiadała za średnio 85 proc. całkowitych miesięcznych przychodów Spółki. Ponadto, Spółka do swoich całkowitych przychodów zalicza także opłaty za setup, czyli licencje i prace wdrożeniowe – rozliczane odpowiednio w cyklach realizowanych projektów, w formule fixed price lub success fee. Spółka nie podaje (z wyłączeniem danych zawartych w raportach okresowych) wysokości przychodów z innych segmentów działalności, z uwagi na ich dużą zmienność w czasie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-16 Dawid Wójcicki Prezes Zarządu Dawid Wójcicki
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Szukasz pracownika? Znajdź go na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki